Tim sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, koji čine asistenti Nevena Božić i Slobodan Stefanović i saradnici Goran Knežević i Boško Stamenković,  je posetio JKP „Vodovod“ Užice u petak 8. septembra i subotu 9. septembra 2017. godine. U okviru ove dvodnevne posete nastavljeno je sa realizacijom planiranih projektnih aktivnosti u okviru projekta “Biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci”.

U petak 8. septembra izvršen je obilazak akumulacije Vrutci. Uzeti su uzorci vode sa različitih dubina na tri lokacije na jezeru Vrutci. Obuka je nastavljena u laboratoriji JKP „Vodovod“ Užice, gde su pripremljeni nativni preparati i izvršeno taloženje uzoraka u cilindričnim komoricama za sedimentaciju.

U subotu 9. septembra tim FPE Futura obišao je fabriku vode, upoznao se sa radom vodovoda i njihovim sistemom prerade vode po fazama. Pregledana je dokumentacija sa rezultatima ranijih istraživanja u oblasti biološkog monitoringa. Nastavljena je teorijska i praktična obuka članova tima JKP „Vodovod“ Užice za rad na invertnom mikroskopu, na kom su analizirani uzorci vode uzeti prethodnog dana iz akumulacije Vrutci.

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail