NAJAVA STUDIJSKE POSETE MAŠINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura će sa predstavnicima Mašinskog fakulteta u Beogradu, u Departmanu energetske efikanosti, u narednim danima, održati panel diskusiju na temu energetske efikanosti i na temu klimatskih promena. Ovom prilikom će saradnici laboratorije Departmana energetske efikanosti, Mašinskog fakulteta, studentima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, pokazati savremenu i opremljenu laboratoriju koja ispunjava uslove za postizanje energetske efikanosti.

Energetska efikanost podrazumeva smanjenje gubitka energije bez narušavanja komfora, standarda života i ekonomske aktivnosti. Procenjeno je da Republike Srbija troši dvostruko više energije od svetskog proseka, a čak šest puta više od nekih zemalja u Evropi. Radi održive potrošnje i postizanja ciljeva održivog razvoja, stanovnici Srbije se moraju preusmeriti na adekvatan vid racionalne upotrebe energije, kao i njene štednje, a studenti će imati priliku da čuju predavanje o načinu njenog postizanja, kao i važnosti održivije primene.