MASTER STUDIJE – RASPORED I PRIJAVA ISPITA U SEPTEMBARSKOM I OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

Septembarski i oktobarski ispitni rokovi  2020. zakazani su za period od 05.09. do 16.9.2020.  i od 19.09. do 29.09.2020.godine.

Prijava ispita plaća se unapred u iznosu od 1000 dinara po ispitu.

Prijavljivanje se vrši slanjem elektronske prijave (koju možete preuzeti ovde) i skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje na e-mail: jelena.stevenovic@futura.edu.rs

Uplatnica se popunjava na sledeći način:

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom ne mogu prijaviti i pristupiti polaganju ispita.

Poslednji rok za prijavu ispita je  03.09.2020. u 23:59 časova.  godine. 

VAŽNA NAPOMENA: Za svaki predmet formira se spisak prijavljenih koji profesor i asistent donose na ispit i u koji će biti upisani Vaši bodovi i ocene. Studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu. Da biste naknadno bili upisani u spisak neophodno je najmanje 48 sati pre termina ispita poslati fotografisane uplatnice koje dokazuju izmirenje dugova prema školarini i nadoknadu za naknadnu prijavu ispita.

Raspored ispita pogledajte ovde.

Pozovite nas