MASTER STUDIJE – RASPORED I PRIJAVA ISPITA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

Januarski ispitni rok u akademskoj 2019/2020. godini zakazan je za period od 03.02. do 29.02.2019. godine.

Prijava ispita plaća se unapred u iznosu od 1000 dinara po ispitu.

Prijavljivanje se vrši slanjem elektronske prijave (koju možete preuzeti ovde) i skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje na e-mail: jelena.radovanovic@futura.edu.rs

Uplatnica se popunjava na sledeći način:

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom ne mogu prijaviti i pristupiti polaganju ispita.

Poslednji rok za prijavu ispita je 19.01.2019. godine. Ispitni spiskovi će biti formirani do petka 25.01.2019.  .

VAŽNA NAPOMENA: Za svaki predmet formira se spisak prijavljenih koji profesor i asistent donose na ispit i u koji će biti upisani Vaši bodovi i ocene. Studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu. Da biste naknadno bili upisani u spisak neophodno je najmanje 48 sati pre termina ispita poslati fotografisane uplatnice koje dokazuju izmirenje dugova prema školarini i nadoknadu za naknadnu prijavu ispita.

Raspored ispita pogledajte ovde.

Pozovite nas