Master akademske studije – raspored i prijava ispita u januarskom ispitnom roku

Januarski ispitni rok u akademskoj 2018/2019. godini zakazan je za period od 02.02. do 23.02.2019. godine.

Prijava ispita plaća se unapred u iznosu od 1000 dinara po ispitu.

Prijavljivanje se vrši slanjem elektronske prijave (koju možete preuzeti ovde) i skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje na e-mail: ana.vitas@futura.edu.rs

Uplatnica se popunjava na sledeći način:

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom ne mogu prijaviti i pristupiti polaganju ispita.

Poslednji rok za prijavu ispita je 25.01.2019. godine. Ispitni spiskovi će biti formirani u ponedeljak 28.01.2019.

VAŽNA NAPOMENA: Za svaki predmet formira se spisak prijavljenih koji profesor i asistent donose na ispit i u koji će biti upisani Vaši bodovi i ocene. Studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu. Da biste naknadno bili upisani u spisak neophodno je najmanje 48 sati pre termina ispita poslati fotografisane uplatnice koje dokazuju izmirenje dugova prema školarini i nadoknadu za naknadnu prijavu ispita.

Dodatna napomene: U januarskom ispitnom roku imate dva termina za ispite koji ste slušali u zimskom semestru i imate pravo izlaska na oba termina, odnosno ako ne položite ispit (ili ne izađete) u prvom terminu imate pravo izlaska i u drugom terminu.

 

Raspored ispita pogledajte ovde.