Master akademske studije – Raspored i prijava ispita u aprilskom ispitnom roku

Poštovane kolege,

Odlukom Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura broj 774-12/16 od 19.9.2016. uvode se nadoknade za plaćanje određenih administrativnih usluga na Fakultetu. Među te usluge spadaju i nadoknade za prijavljivanje ispita.

Svaki ispit koji prijavljujete morate unapred platiti 1000 dinara. Prijavljivanje se vrši slanjem elektronske prijave (koju možete preuzeti ovde) i skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje na e-mail radomir.mandic@futura.edu.rs

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Uplatnica se popunjava na sledeći način:

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu prijaviti ispite niti pristupiti polaganju ispita.

Poslednji rok za prijavu ispita je 19.04.2017. godine u 23:59h. Ispitni spiskovi će biti formirani u petak 21.04.2017. Sve naknadne prijave prate istu proceduru samo što se svaki ispit plaća 2000 dinara a prijave se šalju na mejl radomir.mandic@futura.edu.rs

Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir. Uplatnica se popunjava na sledeći način:

VAŽNA NAPOMENA: Od ove školske godine ne postoje više pojedinačne prijave već se za svaki predmet formira spisak prijavljenih koji profesor i asistent donose na ispit i u koji će biti upisani Vaši bodovi i ocena. Zbog ove novine studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu. Da biste naknadno bili upisani u spisak neophodni je najmanje 48 sati pre termina ispita poslati fotografisane uplatnice koje dokazuju izmirenje dugova prema školarini i nadoknadu za naknadnu prijavu ispita (u iznosu od 2000 dinara po ispitu).

Raspored ispita pogledajte ovde.

S poštovanjem

Pozovite nas