Kućice za ptice od korišćenih materijala

U sklopu realizacije nastave iz predmeta Ekologija i Upravljanje resursom otpada studenti prve godine osnovnih studija izradili su kućice za ptice od korišćenih materijala sa ciljem da pokažu da je otpad resurs i da se pre odlaganja i moguće reciklaže isti može ponovo koristiti.
Poučeni iskustvom prilikom postavljanja kućica za reintrodukciju modrovrana, studenti su zajedno sa starijim kolegama i zaposlenima postavili svoje „kreacije“.
U nadi da ćemo dobiti nove stanare na Futuri…
 
Pozovite nas