Konsultacije povodom projekta “MIXTHERM – ISTRAŽIVANJE ENERGETSKE, EKOLOŠKE I EKONOMSKE OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA BIOMASE KAO NEKONSTRUKCIONOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA”

U nedelju, 18. juna 2017. godine u 10h na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održane su konsultacije povodom startovanja laboratorijskih ispitivanja u okviru projekta „MIXTHERM – ISTRAŽIVANJE ENERGETSKE, EKOLOŠKE I EKONOMSKE OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA BIOMASE KAO NEKONSTRUKCIONOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA“ između predstavnika Instituta za materijale i konstrukcije (IMK), Laboratorija za materijale pri Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i FPE FUTURA. Sastanku su prisustvovali doc. dr Dimitrije Zakić i doc. dr Aleksandar Savić, kao predstavnici IMK i MSc Ivana Jelić, FPE FUTURA.

Ovom prilikom potvrđena je saradnja na datom projektu i pružena kompletna tehnička i iskustvena podrška FPE FUTURI od strane Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u realizaciji dela projekta koji se odnosi na pripremu uzoraka i mehanička ispitivanja koja će biti sprovedena u Laboratoriji za materijale pri Građevinskom fakultetu, kao i priprema uzoraka za dalju termo-mehaničku analizu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Detaljno su dogovoreni načini sprovođenja eksperimenata prema obostranim sugestijama, kao i okvirni rokovi početaka faza ispitivanja, o čemu će biti više reči tokom naredne nedelje, kada bi eksperimenti i trebalo da započnu.
Takođe, dogovoreno je i da prve dve faze projekta budu realizovane u cilju izrade doktorske disertacije MSc Ivane Petrić i specijalističkog rada MSc Ivane Jelić, kao dela pomenutog projekta.

Nakon održanog sastanka, zaključeno je da bi bilo veoma korisno i konstruktivno da se ovakva vrsta međusobne saradnje nastavi i produbi u svim odgovarajućim smerovima u obostranom interesu.

[st_gallery gallery=“8562,8563,8564,8565″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]