Konferencija – EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka

U petak 3.6.2016. na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura održan je prvi dan nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka. Tokom tematskih rasprava o integrativnoj ekologiji, socijalnim inovacijama, zelenoj ekonomiji i adaptaciji na klimatske promene učestvovalo je više od 55 učesnika, a internacionalnom karakteru konferencije doprineli su učesnici iz Libije, Slovenije, Hrvatske… Konferencija je tekla u formi okruglog stola i konstruktivne rasprave a među najzanimljivijim temama istaknute su: sprega bioloških i socijalnih inovacija (dr Tanja Adnađević), integrativna priroda inovacija (prof. emeritus dr Dragan A. Marković), društveni potencijal za inovacije (doc. dr Aleksandar Gordić), pasivna gradnja u funkciji održivog razvoja (Ivana Jelić), veštačke močvare kao sistem prečišćavanja otpadnih voda (Nina Globovnik), koncept pozitivne ekologije – metodologija ekosistemskih tehnologija (Dejan Ristić), EDIT – inovaciono-poslovni inkubator (Vesna Vandić), inovativne metode adaptacije na klimatske promene (Jelena Milovanović), klimatske promene kao prilika za lokalni razvoj (Viktor Simončić) i bioekonomija kao nova disciplina (Sonja Avramović i Dunja Nikolić).

Nosioci organizacije skupa su Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum, zajedno sa Istraživačkom stanicom Petnica pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

[st_gallery gallery=“5091,5092,5093,5094,5095,5096,5097,5098,5099″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas