KLIMATSKI PANEL SRBIJE – OTPAD I OTPADNE VODE

Centralno evropski forum za razvoj – CEDEF, u saradnji sa predstavnicima institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizovali su u subotu 23.4.2016. godine,  KLIMATSKI PANEL SRBIJE – OTPAD I OTPADNE VODE.

Moderator panela bio je doc. dr Vladimir Đurđević sa Meteorološkog instituta, dok su govornici panela bili:

 – Dr Stana Božović, državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS

– NJ.E.Kristin Moro, ambasador, Ambasada Francuske u Srbiji

– Filip Radović, direktor, Agencija za zaštitu životne sredine RS

– Goran Trivan, sekretar, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda

– Prof. dr Ana B. Bovan, predsednik, CEDEF

– BIljana Vraneš, diplomirani meteorolog, urednik u informativnom programu RTS-a

– Prof. dr Branko Vasić, prodekan za saradnju sa privredom, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Tokom panela, izneti su ciljevi i trenutno stanje u Srbiji po pitanju otpada i otpadnih voda, kao i mere koje se sprovode u cilju adaptacije i mitigacije klimatskih promena.

Predstavljene su obaveze koje Republika Srbija ima potpisivanjem i ratifikacijom Sporazuma o klimatskim promenama koji je potpisan u Parizu, zatim ključne odluke koje smo prihvatili kao obavezu prema međunarodnoj zajednici kroz javne dijaloge, skupštinska javna slušanja koje će Panel organizovati, kroz konferencije i medijske nastupe.

Istaknut je značaj informisanja građana o značaju teme klimatskih promena aktivnim medijskim praćenjem u nacionalnim i lokalnim medijima, radom sa opštinama i gradovima kroz edukaciju stručnjaka, lokalnih odlučioca i građana na lokalu o najboljim primerima rešavanja problema u očuvanju okruženja.

 

Kao najznačajniji zaključak ovog Panela istaknuto je da svi sektori moraju da sarađuju u ovoj oblasti i da prema rečima ambasadorke Moro “Niko nema mogućnost da uradi sve, ali svako može i mora da uradi bar nešto.”

 

Predstavnivce Fakulteta Futura na ovom Panelu bile su M.Sc. Ivana Petrić, saradnik u nastavi i Sonja Avramović, student IV godine.

[st_gallery gallery=“4891,4892,4893″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]