IZGRADNJA KAMPA NA OGLEDNOM POLJU FAKULTETA FUTURA

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju su se podelili u timove (muški I ženski) radi učešća u takmičenju u izgradnji kampa, koje će se održavati u narednim mesecima na oglednom polju fakulteta

Futura. Članovi timova su 25.4.2015. godine odredili i obeležili mesta za svoje kućice.

[st_slider number_items =“6″] [st_slider_item title=““ image_id=“1963″ index=“0″ link=““ size=“full“ link_target=“_self“][/st_slider_item] [st_slider_item title=““ image_id=“1964″ index=“1″ link=““ size=“full“ link_target=“_self“][/st_slider_item] [st_slider_item title=““ image_id=“1959″ index=“2″ link=““ size=“full“ link_target=“_self“][/st_slider_item] [st_slider_item title=““ image_id=“1960″ index=“3″ link=““ size=“full“ link_target=“_self“][/st_slider_item] [st_slider_item title=““ image_id=“1961″ index=“4″ link=““ size=“full“ link_target=“_self“][/st_slider_item] [st_slider_item title=““ image_id=“1962″ index=“5″ link=““ size=“full“ link_target=“_self“][/st_slider_item] [/st_slider]