Izdavanje i uručenje diploma 26.06.2015. godine

Poštovani, do 13.06.2015. godine treba da se izjasne kolege koje žele da prime diplomu na svečanoj dodeli na Univerzitetu koja će biti 26.06.2015. godine.

Rok za uplatu nadoknade za izradu diplome je 22.06.2015. Iznos od 12.000,00 se uplaćuje na račun Fakulteta Za primenjenu ekologiju broj 205-200309-76 , polje za poziv na broj ostavite prazno.

Izjašnjavanje za izradu diplome je obavezno za sve studente na e-mail diploma@futura.edu.rs, bez obzira da li idete na svečanu dodelu ili ne, u suprotnom diploma neće biti izrađena, isto tako diploma neće biti izrađena ni ukoliko se ne uplati gore navedeni iznos.

Svi studenti koji se izjasne za izradu diplome u obavezi su da dostave svoje indekse za sve četiri godine studiranja na fakultet najkasnije do 15.06.

Za sve dodatne informacije obratite se Dejanu Markoviću na 063/255-665.

Pozovite nas