Izbor u zvanje – Boris Vakanjac

Na osnovu čl. 28. Pravilnika o uslovima i postupku izbora nastavnika i saradnika na Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, dekan dana 5. oktobra 2020. godine daje sledeće

OBAVEŠTENјE

o stavlјanju na uvid javnosti izveštaja Komisije za pripremu izveštaja o prijavlјenim kandidatima

Univerzitet Metropolitan Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ dana 11. septembra 2020. godine raspisao je konkurs za za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, na koji su se prijavili sledeći kandidati:

  1. Nastavnik za uže naučne oblasti: Upravlјanje resursom zemlјišta, Informatika i informacioni sistemi u zaštiti životne sredine, Zaštita geodiverziteta i Prirodni hazard i ekološke katastrofe – jedan izvršilac.
  • dr Boric Vakanjac.

Fakultet dana 5. oktobra 2020. godine na svojoj internet prezentaciji stavlјa na uvid javnosti Izveštaj o prijavlјenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika, u trajanju od 15 dana.

Izveštaj možete preuzeti na sledećem linku

Izveštaj i konkursni materijal nalaze se u biblioteci Fakulteta i dostupni su svim zainteresovanim u radno vreme biblioteke.

 

Pozovite nas