Izabran novi dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura

Profesorka Jelena Milovanović izabrana je na osmoj sednici nastavno-naučnog veca Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održanoj 24.9.2018. za novog dekana. Mandat profesorki Milovanović pocinje od 1.10.2018. to jest od početka nove akademske godine.
 
Nova dekanka imaće zadatak da svoje neprocenjivo iskustvo u nastavno-naučnom radu kao i u projektnom angažmanu utka u radnu etiku kako zaposlenih na fakultetu tako i studenata koji pohadjaju nastavu.
Pozovite nas