INOVACIJA/ NOVI ISKORAK NA ISPITU NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA FAKULTETA FUTURE

U subotu, 19. marta 2016. godine kao poslednji čin u realizaciji predmeta SISTEM EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI održan je ispit u formi radionice, koji predstavlja inovaciju i novi iskorak u profilu ispitne procedure. Studenti mastera su veoma pozitivno reagovali na ovu inovaciju predmetnog nastavnika profesora Aleksića, jer su o pitanjima koja su formulisali u fazi pripreme ispita učestvovali svi: kolege studenti, nastavnik na predmetu, asistent. Rezultati ispita su u celini bili transparentni, nije bilo prigovora na konačne ocene koje su saopštavane javno i koje su se kretale u rasponu od sedam do deset.

[st_gallery gallery=“4695,4696″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Studenti master bili su u obavezi da sačine listu od 9 pitanja za koja misle da bi mogla na suštinski način da odgovore na najznačajnije fenomene  EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI, tako da pitanja odražavaju i poznavanje problema kojeg postavljaju ali i da otvaraju ozbiljne refleksije, nedoumice ili, pak, neslaganja sa utvrđenim klišeima. Nije poželjno, kako je stajalo u obrascima za pripremu pitanja, da se ona formuliše na način da traži „direktan“ odgovor, kao npr. koje su pretnje ekološkoj bezbednosti? Ali u korpusu problema koje nosi moglo bi se postaviti sledeće ozbiljno pitanje: Poigravanje sa političkim merama i načinima upravljanja predstavlja samo razmeštanje stolica na Titaniku. Koje vrste fundamentalnih promena su neophodne da bi se  osigurala ekološka bezbednost? 

Ova i ovakva socijalna laboratorija i radionica pokazale su se kao prihvatljiv instrument kojim se mogu na efikasan i utemeljen način elaborirati fenomeni ekološke bezbednosti.

[st_gallery gallery=“4694,4693″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas