Informacija o poseti Oglednom dobru „Mali Dunav“ u Radmilovcu Polјoprivrednog fakulteta u Beogradu

Delegacija Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ u sastavu Prof. dr Joradan Aleksić, predsednik Saveta Fakulteta i Doc. dr Radomir Mandić, zajedno sa direktorom Specijalnog rezervata „Zasavica“ Slobodanom Simićem i Vukom Simićem, posetila je danas, 13.06.2020.g. Ogledno dobro „Mali Dunav“ u Radmilovcu Polјoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Domaćin je bio Prof. dr Zoran Marković, upravnik Oglednog dobra, koji je goste upoznao sa delatnostima Oglednog dobra. Pored  detalјnog razgledanja, predmet razgovora bio je i dogovor o budućoj  trojnoj saradnji Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“,  Specijalnog rezervata „Zasavica“ i Oglednog dobra „Mali Dunav“ Polјopriverdnog fakulteta u Beogradu. Gosti su izrazili svoje divlјenje za postignute rezultate i visok naučni i edukativni nivo ovog Oglednog dobra, njegovu uređenost i reprezentativnost, o čemu se relativno malo zna u široj javnosti.

[st_gallery gallery=“15718,15721,15719,15720″ size=“medium_large“ columns=“4″ lightbox=“yes“]