Imenovan vršilac dužnosti dekana Fakulteta Futura

Odlukom Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, u ponedeljak 11.3.2019. profesor dr Božo Drašković imenovan je za vršioca dužnosti dekana Fakulteta. 
 
Profesor Drašković je 1977. godine završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, 1981. godine magistrirao je sa radom pod nazivom “Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina” na Univerzitetu u Beogradu, 1990. godine na Univerzitetu u Beogradu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda”.
 
Naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu postaje 1991. godine. Objavio je više naučnih i stručnih članaka. Uredio je dve monografije. Rukovodio je i učestvovao u izradi više desetina istraživačkih projekata iz oblasti restruktuiranja preduzeća, istraživanja tržišta, procene vrednosti kapitala, stranih direktnih ulaganja.
 
Profesor Božo Drašković izabran je za redovnog profesora Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura od 1.3.2019.
Pozovite nas