Gostovanje predstavnika FPE Futura u emisiji “Gost u studiju” na RTV Melos – Kraljevo

U ponedeljak, 10. jula 2017. god. predstavnici FPE Futura prof. dr Boris Vakanjac, lider smera master akademskih studija “Upravljanje rizicima u životnoj sredini” i MSc Ivana Jelić, koordinator master akademskih studija učestvovali su u prvom polučasovnom delu emisije “Gost u studiju” koja se emituje uživo (sa reprizama) na RTV Melos u Kraljevu.

Gostovanje predstavnika FPE Futura u studiju RTV Melos omogućilo je prezentaciju fakulteta, sva tri stepena akademskih studija i “transfer paketa” za koje je fakultet akreditovan sa posebnim akcentom na promociju i buduću realizaciju master akademskog programa “Upravljanje rizicima u životnoj sredini” u Gradu Kraljevu.

Ovakva inicijativa je u prethodnom periodu podržana od strane gradonačelnika Grada Kraljeva dr Predraga Terzića u razgovorima sa Dekanom FPE Futura prof. dr Jordanom Aleksićem, kao i sa Rukovodiocem Odeljenja za poslove civilne zaštite i koordinatorom Mreže opština i gradova sliva Zapadne Morave – Zdravkom Maksimovićem, predstavnicima RTV Melos i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo.

Naime, kako je već izveštavano, u ovim susretima dogovorena je realizacija dela nastave master akademskih studija na smeru “Upravljanje rizicima u životnoj sredini” u Regionalnom centru za obuku pripadnika civilne zaštite u mestu Rudno na Goliji, koji po svojim koncepcijama, međusobno komplementarnim, čine jedinstvenu programsku celinu.

Takođe, na ovaj način studentima iz Kraljeva i okoline biće omogućeno da se školuju ili nastave školovanje u svom gradu, kako je gradonačelnik dr Predrag Terzić u više navrata naglašavao, pri čemu bi se Kraljevo još više razvijalo i kao obrazovni/studentski centar.

Pozovite nas