FUTURA U UREDNIŠTVU SPRINGER SERIJE ADVANCES IN GLOBAL CHANGE RESEARCH  

 

Prof. dr Jelena Milovanović izabrana je za člana uređivačkog odbora serije knjiga pod nazivom Advances in Global Change Research, u izdanju Springer Nature sa sedištem u Holandiji. Serija knjiga se bavi širokom problematikom zaštite životne sredine, sa naglaskom na klimatske promene, prilagođavanje i ublažavanje posledica intenzivnih promena klime po stanje globalnog ekosistema. U okviru serije, do sada je objavljeno 59 naslova. Glavni urednik serije knjiga je Prof. dr Martin Beniston sa Univerziteta U Ženevi, sa kojim je Fakultet Futura uspostavio institucionalno partnerstvo kroz realizaciju projekta EMOCLIP – Environmental Modelling and Climatology Institutional Partnership, podržanog od strane Swiss National Science Foundation.

Serija ima stalni otvoreni poziv za predlaganje novih naslova i strukture knjiga za objavljivanje. Sve informacije o seriji, uključujući formular za predlaganje novih naslova, mogu se dobiti na adresi https://www.springer.com/series/5588. Ukoliko imate ideju za knjigu, koja bi mogla biti objavljena u okviru ove serije, obratite se Prof. dr Jeleni Milovanović, jelena.milovanovic@futura.edu.rs.  

 

Pozovite nas