FUTURA na svetskom kongresu o bioekonomiji kao član Industry panela

2. svetski kongres o bioekonomiji održaće se u Finskoj od 11 – 13.septembra 2019. Tokom održavanja Kongresa, članovi Industry panela na projektu GRACE, će imati svoj prvi sastanak u 2019.godini. U septembru 2018. , FUTURA je postala partner na projektu i zajedno sa ostalim partnerima na projektu GRACE (ukupno 22) će biti predstavljena svetskom skupu kroz rezultate projekta GRACE.

Ciljevi Projekta su promovisanje neprehrambenih industrijskih useva miscanthusa i konoplje kao izvora biomase. I miscanthus i konoplja relativno su nedovoljno iskorišćeni, ali je GRACE definisao interesantnu poslovnu politiku za industriju i poljoprivredne proizvođače. Energetski zasadi postaju sve zanimljivija ponuda u Evropi, a i Srbija prepoznaje potencijal ovih sorti. Ukoliko se uzgajaju na kontaminiranom ili napuštenom zemljištu, pozitivni efekti za bezbednost hrane su maksimalni jer se može sprečiti eventualno prisustvo zagađivača u lancu proizvodnje hrane.

Uloga partnera na projektu u okviru svetskog Kongresa o bioekonomiji će biti da demonstriraju dokazanu tehno-ekonomsku i ekološku održivost lanca vrednosti zasnovanu na korišćenju biomase iz miscanthusa i konoplje kroz različite namene i tržišno dizajnirane.

Pozovite nas