FPE Futura na semininaru inovacija u kontroli kvaliteta voda

Dana 17.03. održan je seminar INOVACIJE U KONTROLI KVALITETA PIJAĆIH, OTPADNIH I INDUSTRIJSKIH VODA u Institutu Superlab u Vrčinu na kom je FPE Futura imala svog predstavnika po pozivu organizatora. Eminentni stručnjaci iz Srbije i inostranstva održali su više sesisija predavanja na ovu temu, predstavili nove  tehnologije za terensko ispitivanje površinskih voda (brzi i mikrobiološki testovi), kao uređaje poslednje generacije za ispitivanje kontaminacije otpadnih i industrijskih voda u laboratorijskim uslovima.

Mnogobrojne zvanice upoznate su sa metodologijom merenja COD, BOD, brzom FT IR-a metodom za testiranje kontaminacije ugljovodonicima prema ASTM D7575 standardu, određivanje 62 elementa i izotopa uranijuma u vodi u skladu sa ISO 17294:2016 standardom, kao i turbinimetrijska merenja i kontrola parametara procesa pri prečišćavanju otpadnih voda na postrojenjima sa MBBR tehnologijom.

U sklopu seminara u laboratorijama Instituta Superlab održane su tri radionice:

1.       Radionica za AAS; Mikrotalasna pećnica; Živin analizator

2.       Radionica za ICP-OES i

3.       Radionica za BOD na kojoj je predstavnik FPE Futura MSc Goran Knežević učestvovao. Gostujući predavač Christina Wagner iz firme Lovibond predstavila je najnoviju metodologiju merenja biohemijske potrošnje kiseonika u uzorcima kontaminirane vode.

Seminar je okupio veliki broj učesnika iz različitih kompanija, javno-komunalnih preduzeća i obrazovnih ustanova koji se bave kontrolom kvaliteta pijaćih, otpadnih i industrijskih voda. Sa organizatorom seminara je postignut dogovor o mogućoj saradnji u narednim projektima fakulteta.

Pozovite nas