Futura na naučnom skupu „Turizam u budućnosti“

Profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, Beograd, doc. dr Viktor Radun, učestvovaće na VII međunarodnom naučnom skupu „Turizam u budućnosti“, koji će se održati od 2-4. juna 2022. u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Fakuletta za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja.
Profesor Viktor Radun će na skupu izložiti zajednički naučni rad sa prof. dr Mirjanom Bartulom, dekankom našeg fakulteta, pod naslovom  Viktor Radun, Marijana Bartula: APPLYING TECHNOLOGIES OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE FUTURE OF ECOTOURISM AND TOURISM OF PROTECTED AREAS (u prevodu: Primena tehnologija Četvrte industrijske revolucije i budućnost ekoturizma i turizma zaštićenih područja).
Pozovite nas