FUTURA NA KONFERENCIJI „SAVREMENA GRAĐEVINSKA PRAKSA 2019“

Tradicionalna konferencjja „Savremena građevinska praksa“ okupila je preko pedeset naučnih radnika, predstavnika cementne industrije, inspekcije i civilnog sektora. Predstavnica Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, direktorka Instituta doc. dr Sunčica Vještica bila je moderator okruglog stola pod nazivom „MESTO CIRKULARNE EKONOMIJE U SAVREMENOM GRAĐEVINARSTVU“. Vještica je učesnicima približila osnovne principe poslovanja, elemente modela cirkularne ekonomije, njene prednosti i ograničenja. 
 
Multidisciplinarnost ovog poslovnog modela je način da se različiti profili i zainteresovane strane okupe na istom zadatku. Svake godine u Srbiji se generiše oko pola miliona tona građevinskog otpada a stepen reciklaže je zanemarljiv. Iako građevinski sektor intenzivno radi na novim materijalima, problem tehnogenih ostataka predstavlja izazov za buducnost. 
[st_gallery gallery=“12555,12556,12557,12558,12559,12560″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]
 
Pozovite nas