FUTURA NA COST SASTANKU U FRANKFURTU

Predstavnici Fakulteta Futura, Prof. dr Jelena Milovanović i Uroš Radojević, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prisustvovali su petom sastanku Upravnog odbora (Management Committee) i sastanku radne grupe 4 (WG4) COST akcije pod nazivom „Harmonizing Global Biodiversity Modelling (HarmBio)“. Sastanak je održan 20-23. aprila 2015. godine u Frankfurtu, Nemačka, a osnovni cilj sastanka bilo je dogovaranje aktivnosti za finalnu godinu implementacije projekta, kao i priprema i publikovanje završnih rezultata Akcije.

Akcija ima za cilj harmonizaciju postojećih modela i baza podataka o diverzitetu terestričnih, slatkovodnih i morskih ekosistema, sa svrhom unapređenja pouzdanosti projekcija o budućim promenama stanja biodiverziteta, a za potreba kreiranja politike očuvanja. Akcija traje četiri godine (2012-2016) i njeni ciljevi su ostvareni kroz saradnju istraživača i donosioca odluka iz 20 zemalja Evrope, Severne Amerike i Australije. Naredni sastanak Upravnog odbora i simpozijum na temu modelovanja biodiverziteta planiran je za jesen 2015. godine u Pragu.

[st_custom_image image=“1662″ size=“portfolio-full“ position=“center“ link_type=“lightbox“ link=““ link_target=“_self“ caption=““ custom_class=““]

Pozovite nas