FUTURA NA COST RADIONICI NA ISLANDU

U periodu od 17. do 20. septembra 2018. godine na Islandu je organizovana radionica „Visualisation of European responses to riparian vegetation degradation radne grupe 2 Cost Akcije CA16208 pod nazivom “Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems”.

Akcija ima za cilj uspostavljanje platforme za saradnju predstavnika različitih sektora (akademski, javni, privatni, civilni) u oblasti utvrđivanja stanja i stepena degradiranosti riparijalnih područja u Evropi, modeliranja adekvatnih rešenja za restauraciju i remedijaciju ovih područja uz ostvarenje maksimalnih ekosistemskih usluga i pretvaranja istraživačkih/naučnih znanja u praktično primenjiva rešenja. Specifični ciljevi Akcije su razvoj integrisanog znanja o riparijalnim/vlažnim staništima, vegetaciji ovih područja, glavnim faktorima ugrožavanja održivosti ovih predela i različitim modelima integralnog upravljanja ovim područjima u Evropi. Učešće istraživača iz Srbije je viđeno kroz interakciju dva tima istraživačima, sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum Beograd, u oblasti procene ekosistemskih usluga riparijalnih/vlažnih područja u Srbiji (na primeru zaštićenih prirodnih dobara Zasavica i Veliko ratno ostrvo).

Na radionici su učestvovale predstavnice Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Prof. dr Jelena Milovanović i Prof. dr Mirjana Bartula sa prezentacijama „Forest genetic resources conservation for riparian ecosystem management improvement“ i Assessment of wetland ecosystem services and application of constructed wetlands in waste water treatment“.

[st_gallery gallery=“11067,11068,11069,11070,11071″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas