FUTURA NA COST KONFERENCIJI U FRANCUSKOJ

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura učestvuje kao partnerska organizacija u COST Akciji CA16208 pod nazivom “Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems”, koja će se baviti problemima upravljanja vlažnim staništima u Evropi u narednih pet godina. Zvanično angažovani istraživači sa Fakulteta su Prof. dr Jelena Milovanović, član Upravnog odbora, Prof. dr Gordana Dražić, zamenik člana Upravnog odbora, i MSc Ivana Petrić, mladi istraživač. Učešće u Akciji predstavlja značajnu dodatu vrednost rezultatima nacionalnog projekta tehnološkog razvoja TR31078.

Prof. dr Jelena Milovanović je prisustvovala drugom sastanku Upravnog odbora COST akcije i konferenciji, koja je održana 6-9.02.2018. godine u gradu Rennes u Francuskoj. Osnovni cilj sastanka bilo je planiranje aktivnosti Akcije za narednu implementacionu godinu, a sama Akcija će trajati do 2021. godine.

Akcija ima za cilj uspostavljanje platforme za saradnju predstavnika različitih sektora (akademski, javni, privatni, civilni) u oblasti utvrđivanja stanja i stepena degradiranosti riparijalnih područja u Evropi, modeliranja adekvatnih rešenja za restauraciju i remedijaciju ovih područja uz ostvarenje maksimalnih ekosistemskih usluga i pretvaranja istraživačkih/naučnih znanja u praktično primenjiva rešenja. Specifični ciljevi Akcije su razvoj integrisanog znanja o riparijalnim/vlažnim staništima, vegetaciji ovih područja, glavnim faktorima ugrožavanja održivosti ovih predela i različitim modelima integralnog upravljanja ovim područjima u Evropi. Učešće istraživača iz Srbije je viđeno kroz interakciju dva tima istraživačima, sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum Beograd, u oblasti procene ekosistemskih usluga riparijalnih/vlažnih područja u Srbiji (na primeru zaštićenih prirodnih dobara Zasavica i Veliko ratno ostrvo). Istraživači će razmenjivati znanja u oblasti procene ekoremedijacionih potencijala degradiranih riparijalnih područja gazdovanjem šumskim ekosistemima i uzgojem agroenergetskih useva. 

[st_gallery gallery=“9882,9883,9884,9885″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

 

Pozovite nas