FUTURA NA COST BIOLINK SASTANKU U SOFIJI

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Prof. dr Jelena Milovanović i MSc Uroš Radojević, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvuju na Četvrtoj konferenciji i sastanku Upravnog odbora (MC) i radnih grupa (WG) COST Akcije FP1305 pod nazivom “BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests”. Konferencija je održana od 12. do 15. aprila 2016. godine u Sofiji.

Akcija sagledava naučne i sociološke potrebe sa ciljem objedinjavanja i globalizacije baza podataka o biodiverzitetu šumskih zemljišta i uspostavljanja univerzalne metodologije za procenu modela i projekcija od strane donosioca odluka u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima. Akcija traje 4 godine (2014-2018) i okuplja istraživače iz svih zemalja Evrope.

Glavni rezultat ove akcije biće, između ostalog, istaknuta međunarodna monografija pod nazivom Soil biological communities and ecosystem resilience, u izdanju Springer International Publishing AG, u kojoj će istraživači sa Fakulteta Futura biti autori poglavlja pod nazivom Linking ecosystem variability and carbon sequestration: case studies of carbon sequestration in natural forests and perennial crops. Tokom niza sastanaka razmatrane su i mogućnosti apliciranja za projekte programa Horizon 2020, a radilo se i na formiranju konceptualnog modela, koji bi obuhvatio uticaje diverziteta zemljišne faune na ekološki relevantne zemljišne procese. U daljem toku akcije učesnici će raditi na formiranju računarskog modela, koji se zasniva na postavljenom konceptualnom modelu. 

[st_gallery gallery=“4795″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas