FUTURA NA COST BIOLINK SASTANKU U ESTONIJI

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Prof. dr Jelena Milovanović, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvuje na Sedmoj konferenciji i sastanku Upravnog odbora (MC) i radnih grupa (WG) COST Akcije FP1305 pod nazivom “BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests”. Konferencija se održava od 26. do 30. juna 2017. godine na Univerzitetu Tartu u Estoniji.

Akcija sagledava naučne i sociološke potrebe sa ciljem objedinjavanja i globalizacije baza podataka o biodiverzitetu šumskih zemljišta i uspostavljanja univerzalne metodologije za procenu modela i projekcija od strane donosioca odluka u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima. Akcija traje 4 godine (2014-2018) i okuplja istraživače iz svih zemalja Evrope.

Glavni rezultat ove akcije biće, između ostalog, istaknuta međunarodna monografija pod nazivom Soil biological communities and ecosystem resilience, u izdanju Springer International Publishing AG, u kojoj su istraživači sa Fakulteta Futura autori poglavlja pod nazivom Linking ecosystem variability and carbon sequestration: case studies of carbon sequestration in natural forests and perennial crops. Monografija je u postupku objavljivanja i biće dostupna za dva meseca. Sastanak Upravnog odbora i radnih grupa održava se u sklopu međunarodnog simpozijuma Woody Root 7, tokom koga je predstavljena pomenuta monografija. Tokom niza sastanaka razmatraju se i mogućnosti apliciranja za projekte programa Horizon 2020, kao i za novu COST akciju, koja bi obezbedila nastavak aktivnosti Biolink akcije.

[st_gallery gallery=“8681,8682,8683,8684″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]