FUTURA NA COST BIOLINK KONFERENCIJI U POLJSKOJ

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Prof. dr Jelena Milovanović i MSc Uroš Radojević, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovali su na Drugoj konferenciji i sastanku Upravnog odbora (MC) i radnih grupa (WG) COST Akcije FP1305 pod nazivom „BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests“. Konferencija je održana od 16. do 20. marta 2015. godine u Krakovu, Poljska.

Akcija sagledava naučne i sociološke potrebe sa ciljem objedinjavanja i globalizacije baza podataka o biodiverzitetu šumskih zemljišta i uspostavljanja univerzalne metodologije za procenu modela i projekcija od strane donosioca odluka u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima. Akcija traje 4 godine (2014-2018) i okuplja istraživače iz svih zemalja Evrope.

[st_gallery gallery=“1683,1684″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas