FUTURA DOMAĆIN PROF. DR CONSTANTINOSU VORGIASU SA ATINSKOG UNIVERZITETA

U okviru uspostavljene međunarodne saradnje sa Univerzitetom iz Atine, Departmanom za mikrobiologiju, gost FUTURE je bio PROF.DR CONSTANTINOS VORGIAS, direktor departmana i redovni profesor biološkog fakulteta. Trodnevni boravak u Srbiji, profesor Vorgias je započeo sastankom u Privrednoj komori Srbije. Jedan od strateških pravaca buduće saradnje dva fakulteta je osnivanje bio klastera, kao sledeći nivo u implementaciji modela cirkularne ekonomije, koji će okupiti sve zemlje sa šireg područja Balkana. FUTURA je pozvana da bude partner iz Srbije, a uloga Privredne komore je da logistički podrži planirane aktivnosti. PKS je podržala predloženi koncept promocije i predložila da bude partner FUTURE u edukaciji i organizaciji balkanske Konferencije o bioekonomiji koja je planirana za 2019.godinu.
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za energetiku i procesnu tehniku je bio domaćin sledećeg sastanka prvog radnog dana. Razgovor je bio usmeren ka alatima za objedinjavanje različitih zahteva Klastera, gde bi Departman bio zadužen za aspekte energetske efikasnosti i definisanja procesnih parametara u biotehnološkim procesima. Korporativna prednost zajedničke saradnje će biti u brzoj implementaciji osnovnih znanja i pojmova.
Za drugi radni dan  zakazane su aktivnosti na Fakultetu o čemu će biti izveštavano u sledećem javljanju.
[st_gallery gallery=“11652,11653,11654,11655″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]
Pozovite nas