FPE Futura u Inovaciono Preduzetničkom centru Tehnopolis iz Nikšića

U periodu od 14.05. do 16.05. predstavnici FPE Futura boravili su u poseti Inovaciono Preduzetničkom centru Tehnopolis iz Nikšića. Poseta je podrazumevala naučno-stručnu saradnju u vidu održavanja  radionice i predavanja  Prof. dr Jelene Milovanović i Dunje Nikolić.

Na poziv Inovaciono Preduzetničkog centra Tehnopolis, Dunja Nikolić održala je predavanje pod nazivom „Primena informacionih tehnologija u upravljanju prirodnim resursima“. Cilj predavanja bio je upoznavanje zainteresovanih strana sa savremenim trendovima upravljanja prirodnim resursima, te njihova mogućnost primene. Neke od tema bile su precizna poljoprivreda, ekološka informatika, informacioni sistemi za podršku ekološkoj informatici, primena vojnih tehnologija u upravljanju prirodnim resursima, EcoSmart rešenja, „Green computing“ koncept, „Natural computing“ koncept itd. Bitan deo predavanja ticao se i civilne primene informacionih tehnologija u upravljanju prirodnim resursima, odnosno inovacione delatnosti i startup zajednice u ovoj oblati, shodno delatnosti  Inovaciono Preduzetničkog centra Tehnopolis.

Prof. dr Jelena Milovanović je realizovala jedan od modula namenjenih budućim fasilitatorima/trenerima lokalnih zajednica, a u sklopu projekta za podršku poljoprivredi Crne Gore podržanog od strane IFAD-a (International Fund for Agricultural Development).

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) poverili su Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis organizaciju obuka u 10 modula u okviru projekta “Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja” (RCTP).

Osnovni cilj RCTP-a je da doprinese transformaciji životnih uslova malih preduzetnika u severnoj Crnoj Gori, omogućavajući im da postanu komercijalno konkurentni i otporniji na klimatske promene. Ovo će se postići poboljšanjem ekonomskih mogućnosti za siromašno ruralno stanovništvo, zasnovanih na konkurentskim farmama i agrobiznisima koji su povezani i integrisani u profitabilnije vrednosne lance (VC), uz održivo korišćenje prirodnih resursa Crne Gore.

Koncept je zasnovan ne samo na uključivanju klimatskih adaptacija i ekoloških problema u izradu projekata iz razloga održivosti, već i na aspektima ekoloških vrednosti, kako bi proizvodi postali jedinstveni, npr. brendiranje, sertifikacija i tradicija.

Tematika modula bila je otpornost poljoprivrede na klimatske promene, a obuhvaćene su sesije o fenomenu klimatskih promena i uzrocima i posledicama po živi svet; pojmu „Climate-Smart Agriculture“ i mehanizmima za ublažavanje posledica klimatskih promena u poljoprivredi; i proceni uticaja klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, merama prilagođavanja i ublažavanja i agro-ekološko klimatskim merama u IPARD programu. Modul je imao i interaktivni deo rada, u okviru koga su članovi radne grupe definisali konkretne probleme i moguća rešenja za unapređenje otpornosti poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori na klimatske promene. 

[st_gallery gallery=“10334,10335,10336,10337,10345,10343,10338,10339,10340,10341,10342,10344″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas