Fakultet za primenjenu ekologiju Futura će od danas poslovati kao još jedan fakultet u sastavu Univerziteta Metropolitan, iz oblasti ekoloških nauka. Ovim vidom saradnje Univerzitet Metropolitan širi svoje studijske programe koje nudi budućim studentima. Ovo je čin objedinjavanja i bliske saradanje dve privatne visokoškolske ustanove, koje su opredeljene da nude kvalitetno visoko obrazovanje. Daljom bliskom saradnjom integrisanog Univerziteta Metropolitan, koji u svom sastavu ima tri fakulteta – Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti, kao i četvrtog fakulteta iz oblasti ekonomije FEFA koji se Univerzitetu Metropolitan pridružio 2017. godine.
 
Predsednik i rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet je  povodom pristupanja fakulteta Futura rekao: „Univerzitet Metropolitan objedinjavanjem sa drugim privatnim, a kvalitetnim visokoškolskim ustanovama, ne želi da postigne kvantitet, već kvalitet, sinergiju neophodnu za pružanje što kvalitetnijeg obrazovanja u skladu sa potrebama poslodavaca i da postane stožer kvalitetnog privatnog visokog obrazovanja u Srbiji“.
 
Univerzitet Metropolitan nastavlja sa objedinjavanjem privatnih visokoškolskih ustanova, gde je stvoreno značajno jezgro kvalitetnog privatnog visokog obrazovanja u Srbiji. Univerzitet Metropolitan takođe nastavlja da bude vodeća obrazovna institucija i da radi u proširenom sastavu. Samo uspešnom saradnjom se može ostvariti kvalitetno obrazovanje, tj. obrazovanje koje zadovoljava potrebe i očekivanja poslodavaca, a koje osposobljava studente da razvijaju svoje uspešne profesionalne karijere.

[st_gallery gallery=“12104,12102,12103,12100,12105,12106,12107,12099,12101″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]