Fakultet Futura akreditovan za organizaciju programa stručnog usavršavanja „Primenjena ekologija – od primene do promene“.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je odlukom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja akreditovan da u školskim godinama 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i strukovnih saradnika pod nazivom „Primenjena ekologija – od primene do promene“.
Pozovite nas