Studenti FPE Futura na kampu u SRP „Ludaš“

U zaštićenom prirodnom dobru Specijalni rezervat prirode „Ludaš“, na kampu za prstenovače ptica u smeni od 30.07 do 06.08. 2023 god., učestvuje 5 studenata prve godine zajedno sa svojim profesorom sa Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“.

Boravak na kampu omogućio je Fakultet organizaciono i finansijski. U ovom periodu prstenovano je 1409 jedinki ptica i 25 različitih vrsta. Studenti su prošli obuku postavljanja mreža, identifikacije i prstenovanja ptica, merenja i uzimanja potrebnih morfometrijskih podataka (dužina krila, repa, treće vile, težine, kondicije idr.). Obuka na ornitološkom kampu je uslov za polaganje ispita za prstenovače ptica koji se organizuju u Nacionalnom prstenovačkom centru pri Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, a dozvole izdaje Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Dozvole za prstenovače omogućiće studentima dalje učešće u već započetim i planiranim projektima zaštite modrovrane šumske sove, orla belorepana i drugih ugroženih i zaštićenih vrsta.

 

Pozovite nas