Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru treće godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi”

 Drugi interaktivni modul u okviru treće godine projekta “VIŠEGRAD za SRBIJU: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi” održan je u utorak 14. novembra 2017. godine. 

 Interaktivni modul za studente završnih godina osnovnih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održao je prof. dr Gabor Milics, redovni profesor  Fakulteta poljoprivrednih i prehrambenih nauka Univerziteta Széchenyi István u Győr-u. Predavanje je bilo o primeni GIS-a, metodama prikupljanja podataka, merenjima i značaju aplikacija ovog tipa, primeni u zaštiti životne sredine i poljoprivrednoj praksi.

[st_gallery gallery=“9475,9476,9477,9478,9479,9480″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas