Drugi dan konferencije – EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka

U subotu 4.6.2016. na brodu Futura održan je drugi dan nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka. Nosioci organizacije skupa su Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum, zajedno sa Istraživačkom stanicom Petnica pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prof. dr Jordan Aleksić je otvorio skup i prezentovao „prvu reč“ u okviru panel diskusije pod nazivom “Ekosistemske inovacije”, koja je rezultirala idejama i inicijativama.  Učesnici panel diskusije bili su: prof. emeritus dr Dragan A. Marković, doc. dr Aleksandar Gordić, dr Viktor Simončić, Bilјana Filipović (nacionalni koordinator za Evropsku Konvenciju o predelu, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine), Radmila Šerović (načelnik Odelјenja za upravlјanje otpadom, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine) i dr.

Moderator panel diskusije pod nazivom “Inovacione ideje i pitanja” Nevena Božić je otvorila debatu o razvoju i širenju ideja i inovacija. MSc Slobodan Stefanović je učesnike upoznao sa inovacijama u oblasti mikoremedijacije. Zatim su MSc Nataša Bukumirić i gospodin Dušan Jakovljević govorili o istraživanjima i inovacionim idejama.

Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka, koja je okupila preko stotinu učesnika je zatvorena. Zahvaljujemo se Ministarstvu prosvete, nauke I tehnološkog razvoja na podršci, IS Petnica I svim učesnicima.

[st_gallery gallery=“5164,5163,5162,5161,5160,5158,5152,5153,5154,5155,5156,5157,5151,5150,5149,5148,5147,5146,5145,5143,5142,5141,5140,5144″ size=“portfolio-three“ columns=“6″ lightbox=“yes“]