DRUGI BILATERALNI SASTANAK SLOVAČKA-SRBIJA I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ENERGETSKIM USEVIMA

Drugi sastanak projektnih timova u okviru projekta bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, održan je 10. septembra 2015. godine u Nitri, uz učešće i predstavljanje zajedničkih radova bilateralnog projektnog tima na Međunarodnoj konferenciji „Fast growing trees and plants growing for energy purposes„.

[st_gallery gallery=“2415,2417″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Prof. dr Eleonora Marišova i Prof. dr Jelena Milovanović predstavile su zajednički rezultat analize političkog i zakonodavnog okvira relevantnog za oblast obnovljivih izvora energije, uz posebno isticanje aspekata uzgajanja energetskih useva i proizvodnje biomase, kao osnove za razvoj preduzetništva sa ciljem revitalizacije malih poljoprivrednih gazdinstava. MSc Mirjana Aranđelović je izložila prezentaciju pod nazivom „Potentials for agro-energy crops production through an example of Miscanthus cultivation in Serbia„, dok je MSc Uroš Radojević prezentovao rad pod nazivom „Identifying marginal land suitable for biofuel production in Serbia“. Predstavljeni radovi će biti objavljeni u časopisu Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri. Prof. dr Gordana Dražić bila je član međunarodnog Naučnog odbora konferencije.

Projekat bilateralne saradnje predstavlja adekvatnu nadogradnju aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta tehnološkog razvoja TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva“.

[st_gallery gallery=“2416,2418″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]