DOKTORANDI FPE FUTURA  PROMOVISANI U DOKTORE NAUKA NA  SVEČANOJ  DODELI DIPLOMA DOKTORSKIH STUDIJA UNIVERZITETU SINGIDUNUM 23. 12.2016.

Rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović, uz prisustvo mentora i dekana Fakulteta za primenjenu ekolgiju Futura prof. dr Jordana Aleksića, promovisao je u doktore nauka u oblasti Nauka o zaštiti životne sredine kandidate koji su sa uspehom odbranili doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura u drugoj polovini 2016. godine.

Marina Vukin pristupila je 12. oktobra 2016. godine odbrani doktorske disertacije pod nazivom „Ekološki potencijali i obnavljanje Lipovičke šume u funkciji unapređenja stanja životne sredine  grada Beograda“, istu sa uspehom odbranila pred Komisijom u sastavu: dr Lidija Amidžić, redovni profesor, mentor, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum; dr Jelena Milovanović, vanredni profesor, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum; i dr Aleksandar Lučić, naučni saradnik, Institut za šumarstvo u Beogradu.

Vladica Ristić pristupio je 14. Jula 2016. godine odbrani doktorske disertacije pod nazivom „Pristup vrednovanju i izboru terena za održivu izgradnju na zaštićenim područjima na primeru Šar-planine“, istu sa uspehom odbranio pred Komisijom u sastavu: dr Lidija Amidžić, redovni profesor, mentor, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum; dr Boris Vakanjac, vanredni profesor, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum; i dr Marija Maksin, naučni savetnik IAUS-a.

[st_gallery gallery=“6613,6614,6615,6611,6610,6612″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]