Diplomski rad – rezultat projekta Dijalog za prevenciju rizika od prirodnog hazarda

3U realizaciju projekta Dijalog za prevenciju rizika od prirodnog hazarda, koji je podržan od strane SENSE Programa, a koji sprovodi REC (Regional Environmental Center) u Srbiji,  bili su uključeni volonteri – studenti FPE Futura. Oni su učestvovali u aktivnostima projekta, a naročito u edukativnoj kampanji sprovedenoj u školama Podrinja, kao i istraživačkom delu za potrebe izrade Plana upravljanja rizicima od prirodnog hazarda.

Prvi diplomski rad, pod nazivom: „Kapaciteti lokalnih zajednica u regionu Podrinja za upravljanje rizicima od prirodnog hazarda“, odbranila je 4. novembra 2015. godine, Mila Vukašinović, student Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

Rad predstavlja dodatnu vrednost projekta, a obuhvatio je sažetu analizu kadrovskih kapaciteta u opštinama, analizu saradnje između opština u Podrinju na planu zaštite životne sredine i adaptivnih mera na klimatske promene, kao i kapacitete civilnog sektora (NVO).

Pozovite nas