DEGRADACIONI PROCESI U AKUMULACIJAMA I TOKU DRINE I BILANSIRANJE ZAGAĐENJA

U četvrtak 25. februara 2016.godine sprovedeno je treće pilot merenje na sledećim lokacijama:

 (1) uzvodno od brane HE Bajina Bašta;

(2) nizvodno od brane HE Bajina Bašta;

(3) uzvodno od brane HE Zvornik; 

(4) nizvodno od brane HE Zvornik;

(5) Badovinci.

[st_gallery gallery=“4453″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]

 Slika 1. Merno mesto: nizvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 

[st_gallery gallery=“4454″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]

Slika 2. Merno mesto: nizvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4455″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 3. Merno mesto: nizvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4456″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 4. Merno mesto: nizvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4457″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 6. Merno mesto: uzvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4458″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]   

Slika 7. Merno mesto:  uzvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4459″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]   

Slika 8. Merno mesto: uzvodno od brane HE  Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4460″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 9.  Merno mesto: uzvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4461″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 10. Merno mesto:  uzvodno od brane HE Bajina Bašta, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4462″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 11. Merno mesto:  uzvodno od brane HE Zvornik, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4463″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 12. Merno mesto:  nizvodno od brane HE Zvornik, foto Futura, 25.2.2016.

 [st_gallery gallery=“4464″ size=“portfolio-full“ columns=“1″ lightbox=“yes“]  

Slika 13. Merno mesto:  uzvodno od brane HE Zvornik, foto Futura, 25.2.2016.

 

Merenja su obuhvatila: geodetska snimanja korita na mernoj lokaciji i merenja protoka i nivoa vode, uzimanje uzoraka suspendovanog nanosa, uzimanje uzoraka nanosa sa dna, uzimanje uzoraka vode i nanosa sa dna.

Merenja i uzorkovanja su izvršena zajedničkim radom predstavnika Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, PMF –a Novi Sad (Departman za hemiju i zaštitu životne sredine) i geometara.

Student doktorskih studija FPE Futura Halime Elgamoudi iz Libije je učestvovala u trećem pilot merenju.

 

 

Pozovite nas