Beleška sa sastanka u Kraljevu

U utorak 29. avgusta 2017. godine u Kraljevu u prostorijama Fakulteta Futura, održan je sastanak na kome je dogovorena saradnja na projektu “Environmental Hazard Realtime EHR“  između Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, MEA DOO  i Odeljenja za civilnu zaštitu Gradske uprave grada Kraljeva. Predstavnici grada Kraljeva su se saglasili da u cilju pripreme i realizacije projekta definišu i obezbede pilot lokacije za testiranje EHR platforme, sarađuju u okviru testiranja senzorske mreže i obezbede podršku i razmenu informacija relevantnih za projekat i pilot lokaciju.

Sastanku su prisustvovali Vladimir Lazarević član Gradskog veća zadužen za pitanja zaštite životne sredine, Zdravko Maksimović rukovodioc Odeljenja civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva, dekan Fakulteta prof. dr Jordan Aleksić, Dimitrije Aleksić i predstavnik MEA DOO Nikola Dražić.

Nakon sastanka u prostorijama Fakulteta Futura u Kraljevu, organizovan je razgovor sa zainteresovanim potencijalnim studentima, kako bi se upoznali sa uslovima studiranja i studijskim programima.

Na lokalnoj televiziji Melos promovisan je specijalistički kurs upravljanja projektima, čija se realizacija planira u periodu oktobar – decembar 2017. godine u prostorijama Fakulteta Futura u Kraljevu.

Pozovite nas