Arhiva 2012-13

29.07.2013.

Regata Delta Drine – 27 i 28 jul 2013.

Spust Drinom od Jelava (opština Loznica) do ušća Drine u Savu i dalje do Ravanja (opština Sremska Mitrovica) organizovan je od strane Fakultet Futura u saradnji sa Pokretom gorana Sremska Mitrovica i Udruženjem Zlatni Karaš, Regionalnim Unekom Šabac, Mesnom zajednicom Jelav, Udruženjem Gromiželj i TO opštine Bogatić.

Tokom dva dana 27. i 28 jula 2013 godine u dva čamca Drinom su se spustili predstavnici: studetni i asistenti Fakulteta Future, predstavnici mesne zajednice Jelav, upravnik i pomoćnik upravnika SRP Zasavica, predsednik i tim ispred udruženja Zlatni Karaš.

Poruka Regate je očuvanje prirodnih resursa u slivu reke Drine i prekogranična saradnja na unapređenju prirodnih dobara – pod sloganom Regionalni park Detla Drine.

U petak u mesnoj zajednici Jelav – održana je promotivna konferencija za štampu. Spust je počeo u subotu od Jelava (opština Loznica) – do Crne Bare (opština Bogatić) gde je uspostavljen kamp za učesnike. Spust je trajao 8 sati uz druženje, gitaru i kupanje na zaustavnim mestima.

Drugi dan krenulo se iz Crne Bare ka delti Drine i dalje do sela Ravnje (opština Sremska Mitovica) – gde je organizovan završni ručak.

Dalja tendencija je da se ovakav spust organizuje svake godine krajem jula i postane tradicija.


03.07.2013.

Fakultet Futura partner na projektu: Građanske inicijative i održivi razvoj

Projekat: Građanske inicijative i održivi razvoj realizuje Inicijativa za održivi razvoj Mostovi“ iz Kruševca u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum.

Cilj projekta je razvijanje održivog interaktivnog modela nastave  partnerskim povezivanjem  dve  visokoškolske ustanove i civilne organizacije u zajedničkoj realizaciji.

Glavna aktivnost projekta je dizajniranje i uvođenje nastavnog predmeta Građanske inicijative i održivi razvoj koja će se realizovati kroz interaktivnu saradnju i radionice sa studentima, nastavnim osobljem i civilnim sektorom.

Projekat će trajati godinu dana kao pilot faza razvojnog projekta u kojoj će biti dizajniran novi nastavni predmet, partnerstva i smernice za dalju implementaciju.


03.07.2013.

Predstavnik Future na seminaru u okviru projekta: Lokalno umrežavanje za održivi razvoj

U okviru projekta Lokalno umrežavanje za održivi razvoj održana je prva od četiri radionice sa ciljem da se unapredi saradnja cilj da unapredi saradnju na lokalnom nivou između Srbiјe i Kosova i razvoja demokratskog diјaloga o pitanjima od značaјa za održivi razvoј.

Projekat realizuju Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE je član mreže škola za političke studije Saveta Evropewww.bfpe.org) u saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo iz Prištine .

Glavne aktivnosti proјekta su četiri seminara i јedna studiјska poseta, gde će svaka od aktivnosti biti fokusirana na specifična pitanja iz oblasti životne sredine u okviru održivog razvoјa.

Prvi seminar je bio tematski posvećen razumevanju opšteg strateškog okvira održivog razvoјa i implikacijama na lokalne samouprave. Deo programa će biti posvećen i veštinama strateškog planiranja i diskusiјi o izazovima za implementaciјu lokalnih strategiјa održivog razvoј.

Grupu čine 30 učesnika (15 učesnika iz Srbiјe i 15 učesnika sa Kosova) koji će aktivno učestvovati u svim radionicama i studijskom putovanju. Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju kao ciljne grupe u radionicama je MSc Slađana Đorđević.


11.06.2013.

EcoIst 13

EkoIstU prelepom ambijentu Borskog jezera održan je XXI međunarodni nučno-stručni skup “Ekološka istina”. Na skupu je učestvovalo preko 100 učesnika koji su saopštili svoj pogled na ekologiju I zaštitu životne sredine sa vrlo različitih aspekata (od arheometalurgije do genetski modifikovanih organizama).

Fakultet “Futura” je pretstavlila dekan, Prof Dr Gordana Dražić, sa saopštenjem rezultata istraživanja na projektu “Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva”.


01.06.2013.

Promocija fakulteta u gradovima u Srbiji

U okviru promocije Fakulteta futuru planirane su izložbe aktivnosti studenata u 10 gradova u Srbiji. Prva izložba fotografija sa nekim od aktivnosti studenata postavljena je tokom Dana fakulteta 22. maja u Istraživačkoj stanici Petnica, a prvi grad u kome je promovisan fakultet na ovaj način je biio Valjevo – 31. maja 2013. godine.


29.05.2013.

Predstavnici Fakulteta Futura na 7. Ekoforumu

U utorak 28. Maja održan je 7 Ekoforum u organizaciji Beogradske ekoasocijacije i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Tema foruma je bila Ekoturizam u zaštićenim područjima Beograda, perspektive i ograničenja. Skup je otvorio Državni sekretar Ministarstva rudarstva, prirodnih resursa i prostornog planiranja, Srdjan Belij koji je ukazao kako potencijala geodiverziteta tako i stvaranja lanca vrednosti sa drugim vidovima turizma. U svom uvodnom govoru osvrnuo se i na kadrovski resurs, kao i na podršku upravljačima kroz aktivniju saradnju svih zaniteresovaih strana. Skup je moderirala Slađana Đorđević, a o potencijalima zaštićenih područja u Srbiji izložila je Daniela Cvetković. Istakla je da Srbija ima vrlo atraktivne delove prirode – planine, kanjone, rečne doline, kulturnu baštinu, ali je potrebno njihovo uredjenje da bi ta mesta bila privlačnija. Takođe je naglasila da Srbija može da ispuni savremene zahteve turizma i da ekoturizam može doneti i 20 % bruto-domaćeg proizvoda (BDP).

Skupu su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava na čijim se područjima nalaze zaštićena dobra, predstavnici aoscijacije Turizam za mlade, predsednik parlamentarne stranke Zeleni Srbije Ivan Karić, predstavnici iz Ministarstva rudarstva, prirodnih resursa i prostornog planiranja i predstavnici civilnog sektora.


28.05.2013.

Predstavnik Future na COST usavršavanju

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Uroš Radojević učestvuje u kratkotrajnoj naučnoj misiji (STSM-short term scientific mission) na Institutu za genetiku biljaka u Firenci. Ova misija se odvija u okviru COST akcije FP0905 “Biosafety of forest transgenic trees”. Cilj ove akcije je unapredjenje naučne osnove i ispitivanje stavova javnosti o transgenim šumskim biljkama u cilju davanja preporuka za buduću EU legislativu u okviru ove oblasti. Tokom akcije obavljena je anketa o stavovima javnosti o uzgajanju i puštanju u promet transgenih šumskih biljaka. Anketu su, tokom 2012. i 2013. godine, popunjavali studenti Šumarskih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Zagrebu, studenti Fakulteta Futura i studenti sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Za vreme ove kratkotrajne misije biće objedinjene urađene ankete u okviru jedinstvene baze podataka i biće obavljeno statističko tumačenje rezultata.


22.05.2013.

22 maj Dan Fakulteta Futura

U utorak 22. maja svečano je obeležen dan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura u Istraživačkoj stanici Petnica u selu Petnica kod Valjeva. Skupu su prisustvovali profesori, asistenti i studenti fakulteta Futura, kao i brojni gosi i partneri. Skup je ispred Istraživačke stanice Petnice pozdravio dr Vigor Majić, direktor, a ispred Fakulteta Future, prof. dr Jordan Aleksić, predsednik saveta fakulteta i prof. dr Gordana Dražić.

Na skupu su predstavljene neke od aktivnosti Fakulteta Future za proteklih 7 godina uspešnog rada i aktivnosti studenata kroz projekte i akcije.

Važno je napomenuti da je 22. maj i Svetski dan biodiverziteta, te je jedna sesija bila posvećena upravo stanju biodiverziteta u Srbiji.

Zahvaljujemo se studentima, prijateljima i partnerima što su sa nama obeležili ovaj dan.


20.05.2013.

Fakultet Futura medju izlagačima na 57. Medjunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća

Na beogradskom sajamu održan je 57. Medjunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 13 – 17 maja 2013.godine. Ispred Fakulteta Futura predstavljen je naučni projekat – finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva -TR 31078.

Takođe predstavljena su dostignuća u implementaciji “zelenih tehnologija” za prečišćavanje otpadnih voda – Ekosistemski procesori: Palić – Ludaš i Ekosistemski procesor OŠ u Radljevu, opština Ub.


18.05.2013.

EMOCLIP seminar „Institucionalno partnerstvo kao model saradnje u borbi protiv klimatskih promena“

U okviru EMOCLIP projekta, 07. maja 2013. godine, održan je seminar „Institucionalno partnerstvo kao model saradnje u borbi protiv klimatskih promena“. Seminar je organizovan u saradnji sa naučno-stručnim udruženjem „Milutin Milanković“ i održan je u njihovim prostorijama.

Na seminaru su razmotreni rezultati i aktivnosti projekta EMOCLIP-Institucionalno partnerstvo za ekološko modelovanje i klimatologiju, čiji je jedan od osnovnih ciljeva umrežavanje istraživačkih i civilnih institucija i organizacija iz Švajcarske i Srbije. Projekat realizuju Institut za nauku o životnoj sredini Univerziteta u Ženevi i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum, uz podršku Švajcarske nacionalne fondacije za nauku u okviru SCOPES programa.

Seminar je okupio veliki broj zainteresovanih stručnjaka iz različitih istraživačkih institucija, privrede, kao i predstavnike medija i studente fakulteta Futura, koji slušaju predmete Ekoklimatologija i Primena ekološkog modelovanja. Posebna pažnja na seminaru posvećena je scenarijima o klimatskim promenama, regionalnim modelima u životnoj sredini, analizi ekstremnih vetrova, prikupljanju i razmeni podataka o životnoj sredini i uspostavljanju integralnog sistema za prikupljanje podataka o slivu Crnog mora.
Posetioci seminara bili su u prilici da čuju sledeće predavače:

• Jelena Milovanović, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura
• Čedo Maksimović, Imperial College London
• Fedor Mesinger, akademik, Odeljenje za matematiku, fiziku i geonauke SANU
• Martin Beniston, direktor Instituta za nauke o životnoj sredini Univerziteta u Ženevi
• Gregory Giuliani, Institut za nauke o životnoj sredini Univerziteta u Ženevi
• Nicolas Ray, Institut za nauke o životnoj sredini Univerziteta u Ženevi
• Charles-Antoine Kuszli, Institut za nauke o životnoj sredini Univerziteta u Ženevi
• Vladimir Đurđević, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
• Jelena Zlatar, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura


17.05.2013.

Futura na COST sastanku u Dablinu

Predstavnici Fakulteta Futura, Prof. dr Jelena Milovanović i Uroš Radojević, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prisustvovali su trećem sastanku Upravnog odbora (Management Committee) i sastanku svih radnih grupa (WG) COST akcije pod nazivom „Harmonizing Global Biodiversity Modelling (HarmBio)“. Sastanak je održan 13-15. maja 2013. godine u Dablinu, Republika Irska, a osnovni cilj sastanka bilo je dogovaranje aktivnosti za drugu godinu implementacije projekta, kao i početak procesa prikupljanja podataka neophodnih za izradu globalnih modela sa ciljem očuvanja biodiverziteta.

Akcija ima za cilj harmonizaciju postojećih modela i baza podataka o diverzitetu terestričnih, slatkovodnih i morskih ekosistema, sa svrhom unapređenja pouzdanosti projekcija o budućim promenama stanja biodiverziteta, a za potreba kreiranja politike očuvanja. Akcija traje četiri godine (2012-2016) i njeni ciljevi će biti ostvareni kroz saradnju istraživača i donosioca odluka iz 18 zemalja Evrope, Severne Amerike i Australije. Naredni sastanak Upravnog odbora i simpozijum na temu modelovanja biodiverziteta planiran je za april 2014. godine u Lisabonu.


08.05.2013.

Učešće na radionici „Use of explorative scenarios, visions and modeling in forward-looking assessment”

Predstavnica Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Jelena Zlatar, učestvovala je na radionici  Use of explorative scenarios, visions and modeling in forward-looking assessment koju je organizovala Evropska agencija za zaštitu životne sredine (European Environment Agency, EEA) 29.aprila 2013., u sedištu agencije u Kopenhagenu.

Radionica je organizovana u okviru projekta  „Security implications of future water use in western Balkans: challenge of hydropower development“, koji sprovodi ogranak European Topic Center on Inland, Costal and Marine Waters.

Radionica je eksperte iz regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije, koji su razmatrali sve što je do sada urađeno na projektu kao I šta je potrebno uraditi pre završetka projekta.


24.04.2013.

DAN PLANETE ZEMLJE U BIJELJINI

DAN PLANETE ZEMLJE Povodom dana planete Zemlje, 22. aprila, u Galeriji Centra za kulturu u Bijeljini, održan skup mladih aktivista grada Bijeljina, na kome su učešće uzeli i predstavnici lokalne gradske samouprave, univerzitetski profesori, kao i predstavnici ekoloških udruženja i NVO.

Zapaženo učešće i svojevrsni JAVNI ČAS, na temu „BUDUĆNOST JE OBNOVLJIVA“, održao je prof. dr Jordan Aleksić, generalni koordinator UNECO-a i predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. U nadahnutom izlaganju i interaktivnom dijalogu sa učesnicima skupa naglašen je značaj i uloga mladih generacija u očuvanju prirodnih resursa, kao i njihova uključenost u bitne segmente društva u kojima se rešavaju pitanja budućnosti.

Na marginama ovog skupa, koordinator za master akademske studije M.Sc Mesud Adžemović afirmisao je i predstavio studijske programe Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura jednom broju učesnika.


24.04.2013.

Predstavnica fakulteta na radionici „Climate change impacts, vulnerability and adaptation in West Balkan countries“

Predstavnica Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Jelena Zlatar, učestvovala je na radionici „Climate change impacts, vulnerability and adaptation in West Balkan countries“ koju je Evropska agencija za zaštitu životne sredine organizovala 22. i 23. Aprila u prostorijama Hidrometeorološkog zavoda Srbije, u Beogradu.

Radionica je okupila zainteresovane strane i eksperte iz regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije. Učesnici su razmatrali nacionalne planove i strategije adaptacije na klimatske promene, kao i neke praktične primere do sada sprovedenih adaptacija. Drugog dana radionice učesnicima je predstavljena internet platforma Evropske agencije za zaštitu životne sredine posvećena adaptacijama na klimatske promene „Climate-Adapt European Climate Adaptation Platform“.


23.04.2013.

Zeleni čas povodom Dana planete Zemlje

Zlatni karas - Dan planete zemljePovodom dana planete zemlje a u okviru projekta „Zeleni čas“ koje je ralizovala NVO ERU „Zasavički zlatni karaš“ u saradnji sa Fakultetom Futura, održan je ZERLENI ČAS za učenike osnovne škole Dobrosav Radosavljević -Narod“ , iz sela Noćaj, opština Sremska Mitrovica.
Zeleni čas je održan na lokalitetu uređenom od strane udruženja Zasavički zlatni karaš u Noćaju neposredno uz Baru Zasavicu. Programski Zeleni čas je obuhvatio dva kratka časa na temu životne sredine (Mr Slađana Đorđević) i značaja šumskih ekosistema (Mr Jeličić Dejan), kviz koji su pripremili nastavnici onsonvne škole i takmičenje u pecanju.
Pobednicima kviza i malim pecarošima dodeljene su diplome.

Zlatni karas - Dan planete zemljeZlatni karas - Dan planete zemljeZlatni karas - Dan planete zemlje


18.04.2013.

Održan javni čas na temu Znamo li istinu o globalnom zagrevanju na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka

Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka prof. dr Dragan Marković, prvi dekan Fakulteta Future održao je javni čas na temu “Znamo li istinu o globalnom zagrevanju – CO2 uzročnik katastrofe ili dežurni krivac”. Predavanu su prisustvovali studenti osnovnih i master studija, asistenti, profesori i drugi gosti.

Najčešća tema iz oblasti životne sredine, o kojoj se govori, je pitanje klimatskih promena i porast globalne temperature.

Tim povodom se obično čuje stav da se naša Planeta zagrejava, da tome najviše doprinose njeni stanovnici porastom emisije gasova staklene bašte i ako ne smanjimo tu emisiju da nas čeka neizvesna budućnost.

Da li smo stavrno mi sami krivi za klimatske promjene ili je to stvar prirodnog ciklusa pokušao je da nam u svom interesantnom predavanju priblizi prof. Marković.

Prisutnima je izložio do sada postignute rezultate u istraživanjima vezanim za klimatske promene.

Nakon nadahnutog predavanja i rasprave (sa komentarima i ocenama) u kojoj su učestvovali studenti i profesori, učesnici su zaključili da su imali retku priliku da prisustvuju jednom izuzetnom predavanju, koje će zbog svog značaja, načina interpretacije i naučnog dostignuća pokrenuti mnoge na razmišljanja o ovoj tematici.


01.04.2013.

Održano pedavanje od strane gostujućeg predavača prof. dr Tarik Kupusović, na temu:
Upravljanje vodnim resursima.

Prof. dr Tarik Kupusović, iz Institut za hidrotehniku – Hydro-Engineering Institute Sarajevo i predsednik NVO Centar za održivi okolišni razvoj, Srajevo održao je u subotu 30.03.2013. u velikoj Sali Fakulteta Future predavanje na temu Upravljanje vodnim resursima.

U predavanju profesor je napravio kratak osvrt na tematike obeležavanja svetskog dana voda od 1994. godine do danas i akcentovao delovanje političkih, društvenih, ekonomskih i administrativnih sistema s ciljem održivog razvoja korištenja vodnih resursa.

Pristutnima je izložio i do sada postignute rezultate u upravljanju vodama u Bosni i Hercegovini.

Predavanju su prisustvovali studenti osnovnih, master i dosktoskih studija, asistenti i profesori kao i gosti iz Vladičinog Hana.


30.03.2013.

Predavanje na temu upravljanje vodnim resursima – professor Tarik Kupusovic

Predavanje na temu upravljanje vodnim resursima – professor Tarik Kupusovic

U subotu 30. marta 2013. godine, Fakultet biti domaćin gostujućem profesoru dr  Tariku Kupusoviću, jednom od vodećih stručnjaka u region iz oblasti hidrotehnike, direktoru Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva,koji će održati predavanje na temu upravljanja vodnim resursima.

Program predviđa predavanje i razgovor-interaktivni dijalog učesnika i gostujućeg profesora,
u vremenu od 11,00 do 13,00 časova.

Pozivamo sve studente, profesore i asistente Future i druge zainteresovane da prisustvuju predavanju i uzmu aktivno ucesce u diskusiji.


23.03.2013.

Predstavnik Future na Regionalnoj konferenciji o bezbednom i profitabilnom investiranju u energetiku: BALKAN – NOVI EVROPSKI IZVOR ENERGIJE

U sredu 20. marta 2013. godine profesor Dragi Antonijević održao je plenarno predavanje po pozivu o tehoekonomskim aspektima korišćenja niskotemperaturske geotermalne energije u Srbiji, na Regionalnoj konferenciji o bezbednom i profitabilnom investiranju u energetiku: BALKAN – NOVI EVROPSKI IZVOR ENERGIJE.
Veoma zapaženo predavanje se odnosi na mogućnosti i potencijali održivog iskorišćavanja niskotemperaturskih podzemnih voda za grejanje stambenih i poslovnih objekata u Srbiji, primenom sistema toplotnih pumpi.


18.02.2013.

Trening za upravljanje projektima za osoblje NP Fruška Gora

U saradnji sa Zelenom komorom Srbije i Nacionalnim parkom Fruška Gora, eskperti Fakulteta Future održaće tokom naredna 2 meseca trening za upravljanje složenim projektima u oblasti životne sredine.

Prvu uvodnu sesiju održala je doc. dr Mirjana Bartula, dugogodišnji projekt menadžer i trener za PCM, prošlogodišnji dobitnik nagrade za najbolji EU projekat.
Kurs ima za cij da osposobi upravljače i osoblje u zaštićenim područjima (u NP Fruška Gora) da apsorbuju dostupne izore finansiranja u unapređenju upavljanja i prezentacije zaštićenih područja.

Kao ishodište treninga očekuju se predlozi projekata kroz katalog predloga koji će biti osnova za apliciranje prema dostupnim EU i drugim fondovima.


13.02.2013.

Predstavnici Fakulteta učestvuju na radionici „Future water use and the challenge of hydropower development in Western Balkan“

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Uroš Radojević i Jelena Zlatar, učestvuju na radionici „Future water use and the challenge of hydropower development in Western Balkan“ koju organizuje Evropska agencija za zaštitu životne sredine (European Environment Agency, EEA) od 11.02. do 13.02.2013. godine u Ljubljani.

Radionica se realizuje u okviru projekta „Security implications of future water use in western Balkans: challenge of hydropower development“, koji sprovodi ogranak European Topic Center on Inland, Costal and Marine Waters. Radionica će okupiti zainteresovane strane i eksperte različitih profila i istražiće moguće alternativne scenarije korišćenja vodnih resursa za perido do 2060 godine sa posebnim osvrtom na bezbednost i jačanje saradnje u redionu.

Učesnici će razmatrati scenarije koji su razvijeni na prethodnoj radionici koja je održana 2011 godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura u Beogradu, a vezani su za klimatske promene i uticaj na dostupnost vodnih resursa. Scenariji će dalje biti razrađeni i obuhvatiće bezbednosne aspekte dostupnosti vodnih resursa, rizike od poplava i suša, kvalitet vodnih resursa, biodiverzitet uticaj na prehrambeni i energetski sektor, zdravstveni aspekt i moguće konfliktne situacije. Trećeg dana radionice učesnici će koristiti model Vision Building Tool kako bi analizirali moguće pravce budućeg razvoja hidroenergetskog sistema u okviru scenarija uzimajući u obzir socio-ekonomske parametre i uticaje na životnu sredinu. Rezultati ove radionice biće sastavni deo procena i izveštaja koje izdaje EEA.


07.02.2013.

Predstavnici Future na skupu Ekološke inovacije

Prvi stručni promotivni skup Ekološke inovacije organizovan od strane Zelene Komore Srbije u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje u Šapcu,  održan je u prostorijama CSU u Šapcu – 07.03.2013.

Tema rada skupa se odnosila na ekološke inovacije u domenu zaštite životne sredine.

Predstavnici Fakulteta Futura i master student Miloš Stanković predstavili su inovativna rešenja prečišćavanja otpadnih komunalnih i industrijskih voda.

Predstavljen je inovativni pristup prečišćavanja otpadnih voda iz industrijskih postrojenja pritiskom, i dva izgrađena ekosistemska procesora za prešišćavanje komunalnih otpadnih voda: EP Ludaš (Vojvodina) i EP osnovne škole Dušan Danilović, Radljevo, opština Ub.

Na skupu je delegirana i tematika implementacija ekoloskih inovacija u lokalnim zajednicama i načini i mogućnosti finansiranja kroz dostupne izvore finansiranja i „zelene budžete“. Prof. dr Jordan Aleksić je izložio jasan koncept programskog budžetiranja u lokalnim zajednicama koji treba da bude usmeren ka inovativnim rešenjima u unapređenju životnog ambijenta.


04.01.2013.

Održana prezentacija na temu: “Biomasa i plantažiranje Miscanthusa giganteusa” za predstavnike Udruženja građana Voždovac

U petak, 04.01.2013., u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održana je prezentacija na temu: “Biomasa i plantažiranje Miscanthusa giganteusa”. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici  Udruženja građana opštine Voždovac, Dragan Vuković, pomoćnik gradskog sekretara za saobraćaj i prof. dr Milan Radunović  iz firme Energy System Integrator (ESI).

Prisutnima su predstavljene sve mogućnosti  plantažiranja i korišćenja energetskih useva “Miscanthus giganteusa”  u proizvodnji energenata za ogrev (peleta) i kao pogonskog goriva u termoelektranama.

Udruženje građana Voždovac ima stručan tim ljudi, koji su napravili program razvoja podavalskog regiona, na bazi rada u visokoprofitabilnim poslovima u poljoprivredi.

Nakon prezentacije usledila je diskusija  na kojoj su  iskazani zajednički interesi za formiranje Investicione grupe koju će činiti Lokalna akciona grupa za podršku ruralnih regija (Lag) pri Udruženju građana Voždovac, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura i Lafarge Beočinska fabrika cementa. Investiciona grupa će imati za cilj izradu Lokalnih ekoloških investicionih programa, koji će biti u funkciji stimulisanja proizvodnje energetskih useva, potencijalnih strateških proizvoda na tržištu.


03.12.2012.

Okrugli sto – Ambijentalna ekologija: Uticaj-rizik-prevencija

Pod pokroiteljstvom Fakuteta za primenjenu ekologiu Futura, 01. decembra 2012 godine, održan je okrugli sto na temu Ambijentalna ekologija: Uticaj-rizik-prevencija, u Privrednoj komori Grada Beograda.
Na skupu je učestvovalo 40 učesnika, predstavnika iz civilnog sektora (Preventiva, Biogen, Sanitarno ekolosko društvo),  Republičkog i Gradskog zavoda za javno zdravlje, MANEB-a i master studenti i doktoranti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

Uvodna izlaganja su održana na temu: Ekosistemski redizajn (prof. dr Gordana Dražić) i životna igra bez granica (emeritus, prof. dr Dragan A. Marković).

Prvom sesijom je moderirala dr Anka Cveković – predstavnik Gradskog zavoda za javno zdravlje na temu; učestvovai su dr Snežana Matic i prof.dr Dragan A.Marković. Teme su se odnosile na ispitivanje aerozagađenja u Srbiji i ekologiju i zdravlje.

Medijator druge sesije: Novi zdravstveni modeli bio je dr Vuk Stambolovic koji je govorio na temu Renesansa u medicini,o novom pristupu zdravstvu i lečenju; dr Branislava Rakonjac iz Sarajeva govorila je o svom iskustvu u praksi na temu – od informoterapije do fitoterapije. U sesiji je učestvovo i dr Lazar Trifunovic iz Novog Sada sa temom Holisticki zdravstveni modeli (sa posebnim osvrtom na homeopatiju).

Treća sesija se odnosila na ekološku bezbednost kojom je moderirao Msc Mesud Adžemović sa fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, a učesnici u sesiji sa tematikom nacionalne ekološke bezbednosti i strtegije za ekološki otisak Srbije su bili prof. dr Jordan Aleksić, Msc Slađana Đorđević, mr Slobodan Spasić i doktorant Fakulteta Future Tea Spasojević.


05.11.2012.

Svečana akademija povodom svečanog prijema studenata master i doktorskih akademskih studija

Na Fakultetu za primenjenu ekologiju “FUTURA”, u subotu, 03. Novembra 2012., intoniranjem himne GAUDEAMUS IGITUR počela je SVEČANA AKADEMIJA povodom prijema nove generacije studenata i početka školske godine na doktorskim i master akademskim studijama.

Svečanost su svojim prisustvom, pored studenata prve generacije doktorskih studija i studenata nove generacije master akademskih studija i nastavnika i saradnika fakulteta FUTURA, uveličali brojni gosti, poslovni partneri i prijatelji fakulteta, među kojima i:

  • Profesor-emeritus dr Slobodan Unković, direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum;
  • Ljiljana Stančić Bukvić, sekretar Univerziteta Singidunum;
  • Profesor-emeritus dr Milutin Lješević;
  • Mihajlo Galić, direktor sektora za ZŽS u EPS-u;
  • Dr Dragan Vuković, pomoćnik Gradskog sekretara za saobraćaj;
  • Radomir Mijić, predstavnik Gradskog sekretarijata za ZŽS;
  • Titomir Obradović, šef delegacije osnivača Zelene Komora Srbije.

Učesnicima SVEČANE AKADEMIJE obratili su se:

  • Profesor-emeritus dr Slobodan Unković, direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum;
  • Prof. dr Jordan Aleksić, predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura;
  • Prof. dr Gordana Dražić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

Javni čas-predavanje “Znamo li istinu o globalnom zagrevanju-CO2 uzročnik katastrofe ili dežurni krivac”, održao je profesor-emeritus dr Dragan A. Markovića. Nakon nadahnutog predavanja i rasprave (sa komentarima i ocenama) u kojoj su učestvovali: prof. dr Mihailo Crnobrnja, professor-emeritus Milutin Lješević, Mihajlo Galić i prof.dr Lidija Amidžić, učesnici su zaključili da su imali retku priliku da prisustvuju jednom izuzetnom predavanju, koje će-zbog svog značaja, načina interpretacije i naučnog dostignuća- ući u istoriju fakulteta FUTURA.
Na Svečanoj Akademiji su predstavljeni nastavnici koji će biti angažovani na doktorskim i master akademskim studijama u školskoj 2012/2013. Završena je koktelom i druženjem prisutnih.


30.10.2012.

Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura” na konferenciji u Privrednoj komori grada Beograda

U Privrednoj komori grada Beograda je 24. oktobra održana konferencija, u organizaciji Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Srbije i udruženja “Roma Investment Group”. U radu konferencije učestvovali su: predstavnici konzorcijuma Nemačko-srpsko-romske grupacije, predstavnici grada Beograda, Smedereva, Koceljeva i Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”. Na konferenciji je prikazana je nova tehnologija za proizvodnju biogasa iz silaže nemačke firme “Weltec”, koja će biti primenjena u postrojenju  u Rumi. Rainer Schultz iz kompanije “Hammerling”, predstavio je jedinstveni tehnološki koncept reciklaže koji će se uvesti u Osipaonici. Uwe Brosien, predstavnik konzorcijuma Nemačko-srpsko-romske grupacije govorio je o otvaranju kapaciteta za proizvodnju biogasa, panela za izgradnju montažnih kuća i centra za reciklažu u Srbiji.

Profesor dr Jordan Aleksić je otvorio sesiju  “Proizvodnja električne energije iz energetskog bilja” predavanjem o potrebi za promenom dosadašnjih sistema proizvodnje kroz re-evoluciju putem zelenih tehnologija, upotrebom biomace i ekoremedijacije.

 Msc Mirjana Aranđelović je iznela rezultate istraživačkog rada fakulteta na oglednim poljima visokoenergetskog useva Miskantus giganteus, dobijenih u okviru projekta Republike Srbije TR31078 “Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva”.

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura” su, u ime buduće saradnje na stvaranja lanaca vrednosti obnovljivih izvora energije u funkciji regionalnog razvoja, potpisali Memorandum o razumevanju sa konzorcijumom nemačkih firmi: Weltec, Adelmann, Breber, Solventure, zardugama: „OZZ Jegrička 2012 Čurug“ i „Bioenergo“, firmama DOO Pro-plast i D Style i Istraživačko-razvojnim centarom „FPE FUTURA“ doo.


27.10.2012.

PRIPADNICI KONZORCIJUMA WBREN PROJEKTA U POSETI UNIVERZITETU WAGENINGEN U HOLANDIJI 

Petodnevna poseta, u periodu od 7. do 12. oktobra 2012. godine, organizovana je za članove tima WBREN projekta radi upoznavanja funkcionisanja sistema obrazovanja i savetodavstva u oblasti ruralnog razvoja. U trećoj godini realizacije projekta uspostavljanja programa specijalizacije za ruralni razvoj u zemljama Zapadnog Balkana, iskustvo holandskog partnera pokazalo se kao izuzetno relevantno za prenošenje dobrih praksi na Balkan.
Učesnici studijske ture imali su priliku da se upoznaju sa radom Univerziteta u Wageningenu, naroèito njihovog departmana za ruralnu sociologiju i savetodavstvo. Takođe su prikazani i primeri dobre prakse u uspostavljanju lokalnih partnerstava po LEADER principima, modeli saradnje u zajedničkom marketingu proizvoda sa malih farmi i zanatstva, kao i primer holandske farme.

Na studijskoj turi su iz Srbije učestvovali predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, kao i udruženja “Moba“ i „Natura Balkanika“. Predstavnici Univerziteta Singidunum bile su Prof. dr Jelena Milovanović i Doc. dr Mirjana Bartula.


06.10.2012.

Učešće FPE „Futura“ na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Šume u budućnosti – održivao korišćenje, rizici i izazovi“

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, Prof. dr Gordana Dražić, Msc Ana Đorđević i  Msc Mirjana Aranđelović, bili su učesnici na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Šume u budućnosti – održivo korišćenje, rizici i izazovi“, održanoj od 04.-05. oktobra 2012. godine na Institutu za šumarstvo u Beogradu. Ovom Konferencijom je ujedno obeležena i  65. godišnjicа rаdа Institutа zа šumаrstvo.

Tokom rada konferencije su rаzmenom iskustаvа domаćih i strаnih nаučnikа iz oblаsti šumаrstvа, zаštite životne sredine i drugih srodnih oblаsti nаučno rаzmotreni svi аspekti аktuelnog stаnjа šumskih ekosistemа i definisani očekivаni prаvci dаljih ekoloških promenа u cilju redukcije gаsovа staklene bašte, obаveznost proširenjа šumskih ekosistemа i njihovo održivo  korišćenje u budućnosti.

Na konferenciji je Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura učestvovao sa tri originalna naučna rada. Prvi rad pod nazivom „ Morpho – physiological characteristics of Miscanthus x  giganteus in the first two years of development“, autora Mitić Nenada, Ane Đorđević, Gordane Dražić i Jelene Milovanović, saopštila je Msc Ana Đorđević u okviru sekcije “Biomasa i ugljenik šumskih ekosistema”. U okviru poster sekcije bili su zapaženi radovi na temu “Biomass production in cultivated wetland ecosystems”, autora Gordane Dražić, Ane Đorđević, Mirjane Aranđelović, Mitić Nenada i Nade Babović i “ Application of carbon cycle modeling in sustainable management of forest ecosystems”, autora Uroša Radojevića, Jelene Milovanović i Mirjane Šijačić-Nikolić.26.09.2012.

Otvoren Konsultativni centar Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura u Paraćinu

U Paraćinu je 26.09. otvoren konsulatativni centar Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

Tom prilikom je uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave, kompanije Holcim Srbija i građana Paraćina u Tehnološkoj školi otvoren je i novoizgrađeni amfiteatar za predavanja koji će koristiti i studenti Fakulteta Futura.

Osim Konsultativnog centra u Paraćinu je uspostavljen i nacionalni Centar za ekoremedijaciju sa  sedištem u Paraćinu, čiji je početak rada, takođe ovom prigodom ozvaničen.

Otvaranje Konsultativnog centra su propratili svi lokalni mediji.17.07.2012.

Futura na kursu u Nemačkoj

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Uroš Radojević, učestvuje na kursu pod nazivnom  Biodiversity: The Diversity of Ecosystems, Genes and Species, koji se održava u okviru programa letnje škole Univerziteta u Osnabruku u Nemačkoj od 1. do 23. jula 2012. godine. Kurs se realizuje uz zajedničku saradnju Departmana za biologiju i hemiju Univerziteta u Osnabruku i Univerziteta del Azuay iz Ekvadora.

Tokom realizacije kursa biće obrađene teme u vezi trenutnog stanja biodiverziteta na Planeti, sprečavanja gubitka biodiverziteta, značaj biodiverziteta u procesu evolucije, mogućnosti korišćenja biodiverziteta za nova tehnološka rešenja kao i društveno-ekonomski aspekti vezani za ovu temu. Pored predavanja biće održan veliki broj praktičnih laboratorijskih i računarskih vežbi, a realizovaće se i terenska nastava u cilju upoznavanja biodiverziteta u Nemačkoj.

Pored predavača iz institucija organizatora, u realizaciji kursa učestvuju profesori i naučnici sa drugih univerziteta i naučnih ustanova širom Sveta. Boravak predstavnika Future je u potpunosti finansijski podržan od strane organizatora, koji su odlučili da Urošu Radojeviću dodele punu stipendiju za učešće u ovoj letnjoj školi.11.07.2012.

Novi projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom
U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska, koji finansira Evropska unija,odobren je projekat pod nazivom “Living Danube – Strengthening capacities for the protection of Middle Danube ecosystems – Road to Sustainability of the Croatia – Serbia Cross Border Region”.

Nosilac projekta je Pokret gorana Sremske Mitrovice u partnerstvu sa Unijom ekologa UNECO i Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura i nevladinom organizacijom Zeleni Osijek iz Hrvatske.

Cilj projekta, koji će trajati 24 meseca, je osnaživanje kapaciteta lokalnih zajednica za održivo upravljanje prirodnim resursima u prekograničnom području Srbije i Hrvatske.22.06.2012.

Završna radonica projekta “Podrška lokalnom socio-ekonomskog razvoju kroz razvoj eko-turizma u zaštićenim područjima”

U SRP Zasavica održana je završna radionica projekta “Podrška lokalnom socio-ekonomskom razvoju kroz razvoj eko-turizma u zaštićenim područjima na primeru SRP Zasavica”, koji je finansiran od strane EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu” čiji je nosilac Pokret gorana Sremska Mitrovica, upravljač SRP Zasavica, a partner NVO UNEKO iz Beograda. Svrha projekta je podrška razvoju ekoturizma u ciljnim (8) zaštićenim područjima u Vojvodini i jačanju uloge NVO bazirajući se na iskustvima pozitivne prakse SRP Zasavica.

Fakultet Futura je, kao konsultantska kuća, nosilac izrade jednog od glavnih rezultata projekta:  Akcioni plan za razvoj turizma u zaštićenim područjima, koji je danas nakon izlaganja Analize stanja, izložen od strane eksperata koji su izradili ovaj dokument.

Slađana Đorđević, kao glavni obrađivač, iznela je u kratkim crtama srednjoročne i dugoročne ciljeve usklađene sa važećim višim planskim i nacionalnim strateškim dokumentima i ciljevima projekta i zadatke i aktivnosti koje je potrebno sprovesti.

Akcionim planom dat je akcenat na razvoj sadržaja/aktivnosti u prostoru, uvezivanje sa drugim tržištima i međusobno umrežavanje NVO sektora i zaštićenih prirodnih dobara.

Takođe, akcioni plan je akcenat stavio na jačanje kapaciteta svih zainteresovanih strana u cilju boljeg apsorbovanja sredstava iz dostupih izbora finansiranja, kao i uključivanje i osposobljavanje mladih.

Izradu akcionog plana koordinarao je prof. dr Jordan Aleksić. Osim eksprata, u izradi akcionog plana učestovala je i master student Fakulteta Futura Vanja Radulović.14.06.2012.

Poseta oglednom polju Kolubara

14.juna 2012. ogledno polje Fakulteta Futura u RB Kolibara, na lokaciji Tamnava istok postila je dipl. ing. Ljiljana Vukotić koordinator grupe za praćenje eksperimenata ispred Zaštite životne sredine JP Elektroprivreda Srbije.

Na odlagalištu jalovine je postavljen ogled u cilju ispitivanja mogućnosti produkcije energetskog useva Miscanthus giganteus na ekstremno degradiranim zemljištima u okviru projekta „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“ TR 31078 finansiranog od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i JP Elektroprivreda Srbije kao korisnika rezulatata.

Na oglednom polju je tim Fakulteta Futura, asisatenti Ana Đorđević i Mirjana Aranđelović i prof dr Gordana Dražić izvršio redovni mesečni monitoring stanja eksperimenta i ustanovio da se miskantus razvija očekivanom dinamikom i da je termin za predviđene agrotehničke mere kraj juna.13.06.2012.

Predstavnici Fakulteta Future na 51. Kongresu antropološkog društva Srbije

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, Prof. dr Dubravka Jovičić, mr Slobodan Spasić, Ivan Šurlan i Msc Ana Đorđević, bili su učesnici na 51. Kongresu antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, održanom od 06.-09. juna 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu. U okviru programa Kongresa obrađene su brojne teme koje se pre svega odnose na problematiku i proučavanje čovekovog nastanka, razvoja čoveka, njegovog života i praćenje razvoja ljudskog društva u celini. Glavne tematske oblasti u okviru kojih su predstavljeni brojni originalni naučni radovi odnosile su se na fizičke karakteristike stanovništva, demografske i populacione probleme, savremene metode u antropologiji, antropogenetiku, sportsku, primenjenu i virtuelnu antropologiju, kao i bioetiku. Kroz multidisciplinarni pristup, na Kongresu su tradicionalno otvorena brojna pitanja o daljim pravcima istraživanja u domenu antropološke problematike i položaju čoveka u svom prirodnom okruženju.

Prvi originalni naučni rad pod nazivom “Citogenetička istraživanja radnika profesionalno izloženih pesticidima”, autora Jovičić Dubravke, Jelene Pajić, Bobana Rakića, Radivojević Ljiljane, Ane Đorđević i Miloš Pajića, saopštila je Prof. dr Dubravka Jovičić. Rad je rezultat aktivnosti na projektu TR 31043.

Drugi rad  na temu “Dehumanizovana etika”, autora Ivana Šurlana i Slobodana Spasića saopštio je Ivan Šurlan. Rad je bio zapažen u okviru sekcije o Bioetici i naišao na brojne pozitivne kritike o aktuelnosti pitanja koja otvara ova tema.12.06.2012.

Dodeljene diplome polaznicima Prve generacije specijalističkog kursa: Procena uticaja na životnu sredinu

U organizaciji FPE Futura i Zelene komore Srbije okončan je, svečanom dodelom SERTIFIKATA, specijalistički kurs PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, u SRP ZASAVICA  i na oglednom polju Fakulteta SADŽAK, 09. juna 2012. godine.

Specijalistički kurs je trajao mesec dana, u 5 radnih dana aktivne obuke, sa 5 radnih dana samostalnog rada kandidat ili ukupno 40 časova.
Nastavu i praktični deo specijalističkog kursa izvodio je tim SPECIJALISTA priznate i SERTIFIKOVANE firme “EXPERT INŽENJERING”: Titomir Obradović, Violeta Spasojević, Mirjana Dinić i  Dragana Jelesić, kao i nastavnici FUTURE  Jordan Aleksić i Mesud Adžemović.

Studije o proceni su, par exelance, projektno-stručna aktivnost zasnovana na dobrom poznavanju zakonskog okvira i podrazumevanoj kompetentnosti tima da multidisciplinarnim pristupom dođe do relevantnih procena i ocena uticaja projekata na kvalitet životne sredine. Specijalistički kurs je bio mesto i način gde su znanja i „veštine“, o ovim aktivnostima,  naučene i usvojene od strane iskusnih projektnih eksperata.

Sertifikate  su dobili sledeći polaznici specijalističkog kursa:  MILOŠ KOSTIĆ, ZORICA DAVIDOVIĆ, MARINA STRIŽAK, SVETLANA PAVLICA, JOVANA VOKIĆ, TANJA ŽUNIĆ, ZORAN JANJUŠEVIĆ, SNEŽANA LUČIĆ, DRAGANA POPOVIĆ, SOPHIE KEKIĆ, BOJANA BOŽANIĆ, IVANA ĆURČIN, TEA SPASOJEVIĆ-ŠANTIĆ, DUBRAVKA PEROVIĆ, IVICA RADANOVIĆ, NIKOLA ĐUKIĆ, RADE OBRADOVIĆ, MIROSLAVA VUČKOVIĆ, UROŠ STEFANOVIĆ, SRĐAN ALEKSIĆ I MIHAILO ĐOKIĆ.

Sertifikate je uručio direktor SRP „ZASAVICA“ gospodin Slobodan Simić, a svečanosti je prisustvovala dekanica FPE FUTURA  prof. dr Gordana Dražić i predsednik Upravnog odbora klastera ZELENA KOMORA SRBIJE prof. dr Jordan Aleksić.05.06.2012.

Svečano uručenje nagrade „Zeleni radio-ekološki podvig godine“

Žiri Radio Beograda 2 za novoustanovljenu nagradu „Zeleni radio – ekološki podvig godine“ odlučio je da ovo priznanje pripadne Ratku Đurđevcu, predsedniku Ekološkog pokreta Vrbas. Priznanje je dobitniku dodeljeno za izuzetne napore i doprinose na zaštiti i unapređenju životne sredine.

Ratko Đurđevac je poznat kao borac protiv zagađivača Velikog bačkog kanala i čovek koji okuplja znatan broj volontera – saradnika oko dvadesetak ekoloških poduhvata u Vrbasu i susednim opštinama. Javno je kritikovao loše državne prioritete u ovoj oblasti i suočavao se sa srpskim tajkunima u vezi sa problemima oštećenja prirodnih vrednosti. Njegovo ime je najbolje poznato upravo velikim zagađivačima okoline.

Žiri su činili prof. dr Lidija Amidžić, predsednik i članovi: akademik Marko Anđelković, profesori Živoslav Tešić i Ratko Božović, i Ljiljana Mentus, urednik emisije „Rečeno i prećutano“. Odluka je doneta većinom glasova, a u najužem izboru bili su još Jovan Memedović , autor dokumentarnog serijala „Sasvim prirodno“ i akademik Veljko Milković, autor projekta „Samogrejna ekološka kuća“.

Nagrada je svečano uručena 05.06.2012. na Svetski dan zaštite životne sredine, u Kamenoj sali Radio Beograda.04.06.2012.

Poziv na gostujuće predavanje
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura poziva sve zainteresovane saradnike i prijatelje fakulteta na gostujuće predavanje Prof. dr Slobodana Simonovića sa Univerziteta Zapadni Ontario, Kanada, pod nazivom„Modelovanje uticaja klimatskih promena na vodne resurse – integralni model socio-ekonomsko-ekološkog sistema upravljanja vodnim resursima“.

Predavanje će biti održano u četvrtak, 7. juna 2012. godine sa početkom u 13 časova u sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

https://www.cambridge.org/rs/knowledge/isbn/item6807082/?site_locale=sr_RS27.05.2012.

Futura na međunarodnoj konferenciji u Podgorici

Međunarodna konferencija pod nazivom „Uloga istraživanja u održivom razvoju poljoprivrede i ruralnih područja“ održana je 23-26. maja u Podgorici u organizaciji Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Učesnici iz 14 država su prezentovali rezultate i diskutovali o mogućnostima međusobne saradnje kroz više tematskih celina, koje se odnose na strateško planiranje razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti, bezbednost hrane, zaštitu tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda u cilju harmonizacije naučnih istraživanja i strateškog razvoja.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je učestvovao sa dva originalna naučna rada. Prvi, pod nazivom „Biomass as a driving force for rural development – Miscanthus best practices“ autora Gordane Dražić, Jelene Milovanović i Mirjane Aranđelović saopštila je Prof. dr Dražić, kao aktivnost na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije TR31078 (Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva) i pozvala prisutne učesnike da se pridruže našem fakultetu u novopokrenutom projektu osnivanja i razvoja Instituta za podunavski miskantus. Tom prilikom su dogovorene konkretne aktivnosti u uspostavljanju saradnje na produkciji miskantusa i povezivanju sa vodećim istraživačima iz ove oblasti sa univerziteta u Hoheinheimu okupljenim oko Prof. dr Iris Lewandowski.

Drugi rad „Conservation of Serbian spruce genetic resources applying environmental modeling“, autora Jelene Milovanović, Uroša Radojevića i Mirjane Šijačić-Nikolić je predstavljen  kao doprinos aktivnostima EMOCLIP projekta (Institutional Partnership for Environmental Modeling and Climatology), podržanog od strane Švajcarske nacionalne fondacije za nauku.17.05.2012.

Druga Višegrad radionica za studente Future

Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 16. i 17. maja 2012. godine. Rad tokom modula koordinirao je Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka, kao drugi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetima Ruralna ekologija i Životna sredina i održivi razvoj, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda i tehnika procene snaga i slabosti za razvoj ruralnih oblasti u Srbiji, u razumevanju i tumačenju postavki međunarodnih konvencija i direktiva u oblasti ruralnog razvoja, kao i u analizi zainteresovanih strana za uključivanje u lokalne i regionalne procese planiranja ruralnog razvoja. Dr Hauptvogl je studentima približio pojmove iz zakonodavstva Evropske Unije u oblasti ruralnog razvoja i zaštite životne sredine, kao i aktuelne ministarske procese u kojima učestvuje i Srbija.

Tokom 2012. godine planiran je još jedan interaktivni modul za studente druge godine sa gostujućim predavačem iz Poljske, a i naredne dve generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.12.05.2012.

Sastanak COST akcije u Finskoj

Sastanak radnih grupa COST Akcije FP0905, pod nazivom „Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives“, održan je 9. i 10. maja 2012. godine u Helsinkiju, Finska. Osnovni cilj ove akcije jeste procena postojećih i sticanje novih znanja o bezbednosti razvoja i primene genetički modifikovanog drveća (GMT), upoznavanje sa postojećim protokolima o korišćenju ovih organizama i unapređenje istih, kroz uporedna iskustva evropskih zemalja, kao temelja za uspostavljanje EU politike za procenu uticaja na životnu sredinu i razvoj smernica za korišćenje.

Fakultet Futura je od 2010. godine jedna od partnerskih institucija u projektu kroz učešće Doc. dr Jelene Milovanović u aktivnostima treće radne grupe, koja se bavi socio-ekonomskim aspektima korišćenja GMTs i stavovima javnog mnjenja o opravdanosti proizvodnje ovih organizama i njihove pojave u životnoj sredini. Na sastanku u Helsinkiju su prezentovani i rezultati anketnog istraživanja studentske populacije o saznanjima o genetički modifikovanom drveću i njihovim stavovima o opravdanosti korišćenja ovakvih organizama. U istraživanju su učestvovali i studenti Fakulteta Futura, naročito oni koji su tokom zimskog semestra pohađali predmet Zaštita i unapređenje šumskih ekosistema.28.04.2012.

Vršačke planine – Izrada akcionog plana za razvoj ekoturizma

U petak, 27. aprila 2012. godine u svečanoj sali Skupštine opštine Vršac održana je šesta po redu radionica u okviru projekta „Podrška lokalnom socio-ekonomskom razvoju kroz razvoj ekoturizma u zaštićenim prirodnim dobrima“ finasiranog od strane Delegacije EU u Srbiji kroz  Program podrške civilnom društvu, koji implemetira Pokret gorana Sremska Mitrovica – upravljač SRP „Zasavica“  u saradnji sa Unijom ekologa Srbije i Fakultetom „Futura“.

Radionica je organizovana sa ciljem  izrade akcionog plana za razvoj ekoturizma u predelu izuzetnih odlika „Vršačke planine“ uz učešće  predstavnika lokalne samouprave, lokanih nevladinih organizacija, javnih preduzeća i građana.

Učesnicima je dobrodošlicu poželela Orhideja Štrbac, koja je u ime javnog preduzeća „Varoš“ (upravljača zaštićenog prirodnog dobra „Vršačke planine“) pozdravila učesnike, upoznala ih sa dnevnim redom radionice i predstavila predavače. Dr Mirjana Bartula je kroz prezentaciju ukratko uputila učesnike u same aktivnosti i ciljeve projekta, kao i do sada ostvarene rezultate.

G-din Milivoj Vučanović, je uz prezentaciju „Pregled aktivnosti JP „Varoš“ Vršac na zaštiti i unapređenju PIO „Vršačke planine“ upoznao prisutne sa prirodnim vrednostima ovog predela i predstavio raznovrsnost aktivnosti upravljača kao što su: sakupljanje i iznošenje otpada, unapređenje staništa za ptice grabljivice, organizovanje kampova i edukacija, itd, kao i projektima koji su do sada realizovani.

Prezentacijom prof. dr Jordana Aleksića, na temu „Upravljanje prirodnim i stvorenim kapitalom u prirodnim dobrima“ učesnici su upoznati sa konceptom upravljanja prirodnim kapitalom i koracima kroz koje svaki upravljač zaštičenog prirodnog dobra prolazi pre ulaska u fazu afirmacije. Osim toga, prof Aleksić je predstavio uspešan primer razvoja eko-turizma u zaštićenom prirodnom dobru „Zasavica“ i napravio poređenje aktivnosti SRP „Zasavica“ i PIO „Vršačke planine“ i konkretno ukazao na aktivnosti koje bi dodatno trebalo razvijati.

Nakon pauze i posluženja, usledila je diskusija. Govorilo se o ograničenjima i problemima sa kojima se upravljač susreće, ali i o načinima da se ograničenja prevaziđu.

Zaključeno je da PIO „Vršačke planine“ imaju veliki potencijal, dok za nastavak razvoja ekoturizma, neophodno je da učestvuju u domaćim i međunarodnim projektima, kao i saradnja sa organizacijama koje su zaineresovane za razvoj eko-turizma.27.04.2012.

Predstavljeni rezultati projekta: Upravljanje građevinskim zemljištem u Opštini Ruma
Dana 23.04.2012. godine u prostorijama kulturnog centra u Rumi održana je prezentacija rezultata projekta: Upravljanje građevinskim zemljištem u Opštini Ruma u okviru Exchange 3.
Fakultet Futura je realizovano jednu od 3 glavne aktivnosti ovog projekta: Obuka i trening zaposlenih u organima opštine Ruma u upravljanju projektima.

Aktivnost je realizovana od septembra 2011. do marta 2012. godine i obuhvatila je 24 termina po 4 sata: PSM kurs, FIDIC i PRAG procedure i mentoring na razradi projektnih ideja po modelu aplikativnog formulara za IPA fondove.

Trening su održali: Doc dr Mirjana Bartula, Olivera Vinić, Slađana Đorđević i Srđan Toplović.

Rezultat ove aktivnosti je iskazan kroz 20 polaznika koji su uspešno završili trening i Katalog projektnih aplokacija na kojima su radili.

Tokom predstavljanja rezultata projekta, Slađana Đorđević je predstavila Katalog projektnih ideja, i obavila ceremoniju dodela sertifikata polaznicima treninga.26.04.2012.

VIŠEGRAD RADIONICA ZA STUDENTE FUTURE

Prvi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 25. i 26. aprila 2012. godine. Rad tokom modula koordinirala je Prof. dr Eva Čudlinova sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Južna Bohemija u Republici Češkoj, kao prvi gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja (Republika Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska).

Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda valorizacije prirodnih resursa, u simulaciji osnivanja i pokretanja sopstvene kompanije u oblasti razvoja zelenih tehnologija, kao i u simulaciji berzanske trgovine akcijama sopstvenog preduzeća u cilju uvećanja kapitala za dalja ulaganja u zaštitu životne sredine. Prof. Čudlinova je studentima približila pojmove vrednovanja prirodnog kapitala u ruralnim oblastima, kao i postojeći „sukob“ ekonomskog i ekološkog načina razmišljanja u Evropskoj Uniji.

Tokom 2012. godine planirana su još dva interaktivna modula za studente druge godine sa gostujućim predavačima iz Slovačke i Poljske, a i naredne dve generacije će imati prilike da učestvuju u Višegrad projektu ukoliko pohađaju nastavu iz predmeta Ruralna ekologija.22.04.2012.

UČEŠĆE FAKULTETA FUTURA NA SUPERNATURAL FESTIVALU 2012

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su i ove godine učestvovali na Supernatural festivalu. Supernatural je ekološki festival koji se tradicionalno (već 5 godina) održava na Dan Planete Zemlje (22.April) i ove godine je organizovan na Adi Huji.  Ovogodišnji cilj Supernaturala, naravno pored podizanja ekološke svesti,  je bio da Ada Huja za pet godina postane gradski park u kojem će svi Beograđani moći da uživaju, pre svega u lepoti tog dela Dunava, i nadamo se da će u tome i uspeti.

Na festivalu su pored Fakulteta Futura bili prisutni i mnogobrojni izlagači kao što su Pijace Srbije, Ornitološka liga Srbije, Svetski  fond za zaštitu prirode (WWF), Recan fond – fond za reciklažu limenki. Fakultet Futura je bio veoma zapažen – kako medijski tako i od strane posetilaca festivala. Takođe organizovane su različite izložbe, ekološka predavanja u “Coca-cola” radionici, štandovi zdrave hrane, kao i akcija Apatinske pivare „Reciklirajte i Vi“.

Muzičku poršku festivalu su pružile raličite grupe kao što su: Dečiji hor “Čarolija”,”Gušti”, “Zemlja gruva”, „Darkwood Dub“, „Sharks, snakes and plane“ I mnogi drugi…

Za aktivno učešće i zapaženost  Fakulteta Future na Supernatural festivalu zasluga pripada studentkinjama Danieli Kuzmanović i Sonji Dedakin koje su u ime fakulteta preuzele celokupnu organizaciju: osmišljavanje teme sa kojim se fakultet predstavio „Koja je tvoja FUTURA?“, osmišljavanje, izradu i štampu transparenata sa raznim ekološkim porukama, pa sve do najsitinijih detalja. Ovu priliku Daniela i Sonja su iskoristile da u najboljem mogućem svetlu prikažu fakultet, što im je i pošlo za rukom. Ostali studenti su takođe pomogli u promovisanju fakulteta i realizaciji celokupne akcije tako što su na festivalu nosili fakultetske majice,  transparente, bili vidno raspoloženi i dostojanstveno predstavljali  fakultet, što se i na slikama može uočiti.12.04.2012.

GODIŠNJA KONFERENCIJA TEMPUS WBREN PROJEKTA

Druga konferencija TEMPUS projekta WBREN – Western Balkan Rural Exstension Network through Curriculum Reform održana je 11. i 12. aprila 2012. godine u Sarajevu. Konferencija je okupila predstavnike svih organizacija učesnica na projektu (8 univerziteta iz Evropske Unije i sa područja Zapadnog Balkana i 6 organizacija civilnog društva), ali i predstavnike javnog, nevladinog i privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, koji učestvuje kao partnerska institucija na projektu, predstavljali su Doc. dr Jelena Milovanović, Mirjana Aranđelović i Dejan Marković. Doc. dr Jelena Milovanović je predstavila aktuelnu situaciju u oblasti ruralnog razvoja u Srbiji kroz prezentaciju pod nazivom „Participatory Local Strategic Planning in Rural Development as an Engine for Community Improvement in Serbia“, koja je bila izuzetno zapažena od strane rukovodioca projekta i ostalih partnera na projektu. Zahvaljujući tome otvorena su nova pitanja o mogućnostima potencijalne saradnje između partnerskih država i van okvira Tempus projekta.

WBREN projekat ima za cilj uspostavljanje mreže nacionalnih centara za ruralni razvoj kroz umrežavanje partnerskih institucija na području Zapadnog Balkana, kao i akreditovanje novog programa master studija za ruralni razvoj u svakoj partnerskoj državi. Projekat traje tri godine u periodu 2010-2013, sa tendencijom produženja do 2014. godine.29.03.2012.

Predstavnik Future na Međunarodnoj konferenciji o održivom poslovanju i urbanom razvoju, Pariz
Mr Slobodan Spasić, asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji o održivom poslovanju i urbanom razvoju pod nazivom Enabling the Positive City – Smart Cities, Smart Sustainability, u organizaciji HEC Pariz, vodeće poslovne škole u Evropi, i organizacije BeCitizen iz Francuske.

Konferenciji, koja je bila podeljena na tri tematske sesije – energija i čiste tehnologije, infrastruktura i mobilnost, i odgovorno poslovanje i preduzetništvo – prisustvovalo je oko 600 ljudi iz sveta. O najvećim izazovima današnjice na polju održivosti poslovanja, socijalnog preduzetništva, korišćenja energije i drugih urbanih resursa, proizvodnje hrane, menadžmenta otpadnih voda, i očuvanja životne sredine debatovalo se u radnim grupama, koje su pokušale da daju odgovore na neka od pitanja, koja stoje pred budućim donosiocima odluka u „održivim gradovima“:

● Kako smanjiti potrošnju energije u održivim gradovima?
● Koji je optimalan mix između off-site i on-site tretmana otpada?
● Kako da se industrializuje „pozitivan grad“?
● Kako da se generiše pametna mobilnost?
● Mehanizmi javno-privatnog partnerstva u finansiranju „zelenih gradova“?
● Pametni sistemi u tretmanu voda: on-site ili off-site?
● Kako da se razviju kratki ciklusi proizvodnje hrane i urbana poljoprivreda?

Mr Slobodan Spasić boravio je u Parizu u periodu 21-25.mart 2012. godine po pozivu HEC-a i bio jedini predstavnik akademskog sektora na Konferenciji iz Republike Srbije.26.03.2012.

EMOCLIP sastanak i gostujuća predavanja

Prvi sastanak organizacione strukture projekta EMOCLIP – Institutional Partnership fof Environmental Modeling and Climatology održan je 26. marta 2012. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Gosti Fakulteta Futura bili su istraživači partnerske institucije iz Švajcarske, iz Centra za zaštitu životne sredine Univerziteta u Ženevi: Prof. Martin Beniston, Dr Stephanne Goyette, Dr Nicolas Ray i Dr Denis Cohen.

Nakon prepodnevnog sastanka, na kome su razmatrani dosadašnji rezultati projekta i planirane buduće aktivnosti, pre svega one koje se odnose na organizaciju letnje škole ekološkog modelovanja koja će biti realizovana u julu tekuće godine za mlade istraživače i studente Fakulteta Futura, istraživači iz Švajcarske su održali set gostujućih predavanja. Predavanja su bila namenjena studentima na predmetima Ekoklimatologija i Primena ekološkog modelovanja, ali i svim zainteresovanim pojedincima. Gosti su predstavili rezultate njihovih drugih, prvenstveno FP7, projekata i objasnili primenu ekološkog modelovanja u različitim oblastima zaštite životne sredine. Prezentacije su podstakle vrlo dinamičnu diskusiju među prisutnim studentima, čime je potvrđena aktuelnost odabrane tematike.

Učesnici letnje škole ekološkog modelovanja sa Fakulteta Futura biće asistenti i saradnici Uroš Radojević, Tijana Čoporda-Mastilović, Mirjana Aranđelović i Miloš Ninković, kao i studenti Jelena Zlatar, Relja Kosanović i Tea Spasojević, koji su pokazali izuzetno interesovanje za oblast ekološkog modelovanja prilikom pohađanja tog kursa. Naredno okupljanje organizacione strukture EMOCLIP projekta predviđeno je za april 2013. godine u Beogradu.15.03.2012.

Učešće na IX Medjunarodnom sajmu obrazovanja

IX Medjunarodni sajam obrazovanja održao se od 8-10 marta 2012. godine u Interkontinentalu u Beogradu.

Kompletan štand Univerziteta Singidunum, kao i svake godine veoma je dobro organizovan u posećen.

Studenti Fakulteta Future su u veoma pozitivnoj atmosferi vršili animaciju srednjoškolaca i davali sve informacije vezano za studiranje na Futuri. Profesori i asistenti su se takođe intenzivno uključili u animaciju budućih studenata svojim prisustvom na štandovima.05.03.2012.

Učesce Future na Eko Expo 2012

Fakultet za primenjenu ekologiju „FUTURA” je učestvovao na prvom balkanskom samitu ekologije – Eko Expo 2012. održanom 1. i 2. marta 2012. godine u Belexpo centru. Posetioci su na štandu fakulteta dobili informacije o programu osnovnih i master studija, detaljima upisa i različitim programima studiranja.
Predstavnici centra za karijerno vodjenje studenata bili su na usluzi svim zainteresovanim posetiocima u cilju što boljeg reprezentovanja  fakulteta Future. Fakultet je u okviru berze regionalnih projekata predstavio realizovane projekte tokom poslednje 3 godine u kategoriji medjunarodnih, naučnih i dr.11.02.2012.

Zero Waste: A key stepping stone to a sustainability, prof. Pol Connett

U Sali 2 Fakulteta Futura, prof. Pol Connett je održao predavanje o Strategiji Zero Waste 2020 (Otpad = 0 do 2020. godine). Poll Connett, Phd, direktor je Američke organizacije AEHSP (American Environmental Health Studies Project ), koja se bavi pitanjima zdravlja stanovništva i održivog razvoja.

Održao je tokom poslednje decenije veliki broj predavanja u zemljama Evrope, najviše u Italiji, o Zero Waste Strategy.

Studentima  Future predstavio je u interesantnom izlaganju 10 koraka strategije smanjivanja otpada, odnosno održivog I odgovornog razvoja sa što manjim efektima na životnu sredinu.
U uvodu naglasio je još uvek značajnu potrošnju resursa u razvijenim zemljama Američkog I evropskog kontinenta i vezu između iništavanja i deponovanja otpada sa istom ili većom eksploatacijom resursa.

Strategija Zero Waste 2020. polazi od smanjenja pritiska na životnu sredinu minimiziranjem stvaranja otpada, odnosno ponovnom upotrebom, reciklažom  i kompostiranjem nastalog otpada.

U svom predavanju prof. Pol Connett je izneo iskustva Italije i Belgije za proteklu deceniju na planu selekcije otpada na mestu nastajanja i ostavrenja što čto čistijeg reciklabilnog otpada.

Prezentaciju možete pogledati ovde….30.01.2012.

VIŠEGRAD FOND GRANT ZA UNIVERZITETSKE STUDIJE NA FUTURI

Projekat Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ (Visegrad for Serbia: Rural Ecology Best Practices) odobren je za finansiranje od strane Veća ambasadora Međunarodnog Višegrad fonda, čiji su osnivači četiri države: Poljska, Slovačka, Češka i Mađarska.

Projekat ima za cilj unapređenje teorijske i praktične nastave u okviru predmeta Ruralna ekologija na osnovnim akademskim studijama, kao i jačanje kapaciteta Centra za održivi ruralni razvoj Fakulteta Futura. Projekat obuhvata interaktivne seminare za studente Future, koje će realizovati gostujući predavači iz Slovačke, Poljske i Češke, kao i prolećnu studijsku posetu V4 zemljama i njihovim ruralnim predelima i institucijama zaduženim za planiranje politike ruralnog razvoja. Projekat će trajati tri godine (2012-2014) sa tendencijom nastavka podrške, a rukovodilac projekta biće Doc. dr Jelena Milovanović.30.01.2012.

RADIONICA TEMPUS PROJEKTA – WBREN

Na Ohridu je od 15-og do 20-og januara održana radionica u okviru projekta TEMPUS Western Balkan Rural Extension Network through Curriculum reform -Mreža ruralnih savetodavaca Zapadnog Balkana kroz reformu nastavnih programa. Radionica je održana u organizaciji Državnog Univerziteta Tetovo.

U projektu učestvuje 20 partnera, 4 iz zemalja evropske unije (Velika Britanija, Češka, Finska, i Holandija) i 16 iz zemalja Zapadnog Balkana (Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Srbija).

Predstavnici Srbije su Univerzitet Singidunim, Univerzitet u Novom Sadu i nevladine organizacije: Natura Balkanika i Moba.

Cilj radionice je bilo razvoj i unapređenje nastavnog materijala i metoda u ruralnoj ekologiji, ruralnom razvoju, ruralnoj sociologiji i ruralnoj ekonomiji, kao i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za prenos znanja iz oblasti ruralnog razvoja lokalnom stanovništvu u četiri države Zapadnog Balkana.

Rezultati radionice i dosadašnjih aktivnosti na projektu su primarne verzije nastavnog materijala za četiri tematske celine kao i trodnevni moduli za treninge  iz ovih oblasti (ruralne ekologije, ruralnog razvoja, ruralne sociologije i ruralne ekonomije) koje će sprovoditi nevladine organizacije.

Na radionici su predstavljeni Centri za Ruralni razvoj Poljoprivrednog Univerziteta u Tirani i Univerziteta Singidunum. Msc Mirjana Aranđelović je predstavila Centar za održivi ruralni razvoj Univerziteta Singidunum koji se nalazi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Drugi deo radionice je bio posvećen diskusiji o radu cenatara i načinu umrežavanja.

Učesnici radionice su imali priliku i da posete odgajivačnicu Ohridske pastrmke u selu Struga.24.01.2012.

Futura na Upravnom odboru COST akcije u Briselu

Predstavnici Fakulteta Futura, Doc. dr Jelena Milovanović i Dr Mirjana Bartula, kao stalni članovi Upravnog odbora (Management Committee, prisustvovale su prvom sastanku ovog upravljačkog tela novoosnovane COST akcije pod nazivom „Harmonizing Global Biodiversity Modelling (HarmBio)“. Sastanak je održan 20. januara 2012. godine u Briselu, a osnovni cilj sastanka bilo je pokretanje aktivnosti u odobrenoj COST akciji i utvrđivanje budžetskog plana čitave akcije.

Akcija ima za cilj harmonizaciju postojećih modela i baza podataka o diverzitetu terestričnih, slatkovodnih i morskih ekosistema, sa svrhom unapređenja pouzdanosti projekcija o budućim promenama stanja biodiverziteta, a za potreba kreiranja politike očuvanja. Akcija će trajati četiri godine (2012-2016) i njeni ciljevi će biti ostvareni kroz saradnju istraživača i donosioca odluka iz 15 zemalja (Velika Britanija, Irska, Danska, Norveška, Nemačka, Holandija, Francuska, Grčka, Španija, Portugal, Italija, Izrael, Rumunija, Bugarska i Srbija). Naredni sastanak Upravnog odbora i simpozijum na temu modelovanja biodiverziteta planiran je za kraj oktobra 2012. godine.