Arhiva 2008-2011

28.12.2011.

Međunarodna monografska studija o gajenju energetskih useva

Međunarodna monografska studija pod nazivom „External and internal factors influencing the growth and biomass production of short rotation woods genus Salix and perennial grass Miscanthuspredstavlja jedan od rezultata projekta bilateralne saradnje SK-SRB-0029-09 između Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum Beograd, Srbija. Monografska studija predstavlja sintezu literaturnih podataka i konkretnih eksperimentalnih rezultata istraživanja parametara rasta i razvoja energetskih vrba na području Slovačke i višegodišnje trave miskantus na području Srbije, na obrazovnom poligonu i oglednom polju Fakulteta Futura.

Urednici monografske studije su Prof. dr Zuzana Jureková, rukovodilac projekta sa slovačke strane i Prof. dr Gordana Dražić, rukovodilac projekta sa srpske strane. Autori monografske studije sa Fakulteta Futura su Doc. dr Jelena Milovanović, Doc. dr Nada Babović, MSc Ana Đorđević i mr Slobodan Spasić. Zahvaljujući podršci Ministarstva prosvete i nauke kroz tehnološki projekat TR 31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“, monografska studija će biti prevedena i objavljena i na srpskom jeziku.

Elektronsko izdanje međunarodne monografske studije možete preuzeti ovde.  


 

28.12.2011.

Svečana dodela diploma

U ponedeljak 26.12.2011. godine održana je Svečana dodela diploma za studente osnovnih i poslediplomskih studija fakulteta Univerziteta Singidunum.

Diplomcima su se obratili prof. dr Milovan Stanišić rektor Univerziteta Singidunum, prof. dr Slobodan Unković direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju, kao i dekani fakulteta.

Tom prilikom rektor prof. dr Milovan Stanišić i prof. dr Slobodan Unković svečano su uručili diplome masterima i doktorima nauka.

Master diplome primili su i Cvetković Jasmina, Aranđelović Mirjana, Radojević Uroš, Bošnjak Tanja.

Diplome doktora nauka primili su, dr Mirjana Bartula, projekt menadžer i asistent na Futuri i Živka Ilić.


 

28.12.2011.

Osnovan Centar za ekološko modelovanje

Da bi se u potpunosti omogućilo sprovođenje ekološkog modelovanja na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, u okviru projekta EMOCLIP osnovan je Centar za ekološko modelovanje (CEM). Nabavljena oprema za CEM obuhvata kompjutere za obavljanje ekološkog modelovanja, opremu za sprovođenje nastave i programe za ekološko modelovanje.

Za sada, instalirani su sledeći programi: STELLA za dinamiku sistema, CO2FIX za modelovanje dinamike šumskog ugljenika; GUIDOS za morfološku prostornu analizu obrazaca; ALOHA za modelovanje zone ugroženosti kod industrijskih akcidenata. Centar za ekološko modelovanje se već koristi od strane studenata koji slušaju predment Primena ekološkog modelovanja.


 

27.12.2011.

Javno predstavljanje rezultata naučnog i bilateralnog projekta

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, organizovao je 27.12.2011. godine u prostorijama PK Beograda, okrugli sto na temu „Produkcija biomase u funkciji ekoremedijacije“. Osnovni cilj okupljanja bilo je predstavljanje dosadašnjih aktivnosti i rezultata tehnološkog projekta TR 31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“, podržanog od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije u ciklusu 2011-2014. godina. Takođe, zainteresovanim učesnicima su predstavljeni i krajnji rezultati projekta bilateralne saradnje sa Slovačkom SK-SRB-0029-09, čija je implementacija uspešno završena za završetkom 2011. godine.

Teme za diskusiju definisali su profesori i saradnici Fakulteta Futura i predstavnici EPS-a svojim uvodnim prezentacijama. Prof. dr Jordan Aleksić govorio je na temu biomase kao ekološkog kapitala, Prof. dr Gordana Dražić je približila ekološke aspekte produkcije biomase kroz predstavljanje konkretnih aktivnosti projekta, Dipl. ing. Ljiljana Vukotić je objasnila ulogu Elektroprivrede Srbije kao participanta u realizaciji ovog projekta i  naglasila pozitivne aspekte saradnje EPS-a i Future, Doc. dr Jelena Milovanović je govorila o međunarodnim aktivnostima i saradnji koja je nastala ili produbljena zahvaljujući projektima podržanim od strane Ministarstva, Nenad Mitić je slikovito predstavio eksperimentalne metode u istraživanjima optimalizacije produkcije biomase miskantusa na oglednim poljima Fakulteta Futura i Dr Jela Ikanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu je napravila retrospektivu svih objavljenih naučnih rezultata tokom 2011. godine.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Privredne komore Beograda, Elektroprivrede Srbije, privatnog sektora, kao i zainteresovani sa drugih visokoškolskih ustanova. Nakon prezentacije rezultata projekata, usledila je konstruktivna diskusija o mogućnostima unapređenja uslova za produkciju biomase energetskih useva u Republici Srbiji.


 

19.12.2011.

Nova strategija upravljanja prirodnim resursima u Republici Srbiji

U subotu 17.12.2011. godine u Sali 2 Fakulteta Futura održano je predavanje na temu upravljanja resursima: Nova strategija upravljanja prirodnim resursima u Republici Srbiji.
Dr Zlatko Dragosavljević, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, doktorirao je na Fakultetu Futura na temi: Ekonomski i ekološki aspekti vrednovanja neobnovljivih prirodnih resursa na primeru eksploatacije uglja.

U svom predavanju akcentovano je značaj rudarskog sektora u ukupnom bruto društvenom proizvodu Srbije. Detaljno je obrazložio tri strateške pravce rudarskog sektora kroz tri stuba održivosti: ekonomski, ekološki i socijalni aspekt.

Takođe, u predavanju je naglasio i detaljno obrazložio i hijerarhijske stubove održivosti: Izrada strateških dokumenata, donošenje zakonske regulative i razvoj i jačanje institucionalnog okvira.

Predavanju su prisustvovali svi master studenti Fakulteta Futura, profesori i asistenti.


 

18.12.2011.

Predstavnici Future na dvodnevnom seminaru “Ekologija za sve”

U okviru projekta EKOLOGIJA ZA SVE (PBILD – Progam Peacebuilding and Inclusive Local Development) koji realizuje NVO Ekocentar iz Vranjske Banje, održan je seminar na bazi radionica sa tematikom zaštite životne sredine i unapređenja veština i liderstva mladih. Dvodnevni seminar je održan u hotelu Narcis na Vlasini.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih o ekologiji i značaju očuvanja životne sredine.

Ciljna grupa edukativnog seminara su NVO, srednjoškolci i studenti iz  Opština Vranje, Vranjska Banja, Bujanovac i Bosilegrad.

Nakon završenog teninga, učesnici seminara će tokom realizacije projekt, podeljeni u timove, sakupljati podatke u svojim opštinama o problemima u životnoj sredini i time doprineti ažuriranju podataka u lokalnim zajednicama.

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura prof, dr Jordan Aleksić i BSc Slađana Đorđević održali su 3 sesije/radionice:

– Ambijentalna ekologija
– Problemi u životnoj sredini
– Ekološki bezbednosni sistem
– Primena geoinformacionih sistema u zaštiti životne sredine

      


 

24.11.2011.

Promovisana monografija Doc. dr Nade Babović u Zadužbini Ilije M. Kolarca

Zadužbina Andrejević je 24.11.2011. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca organizovala promociju pobedničkih monografija sa prethodnog konkursa i otvorila naredni XXXII konkurs za publikovanje neobjavljenih doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova i naučnih studija, kao i VII konkurs za objavljivanje master radova.

Na promociji je predstavljena i nacionalna monografija (M42) Doc. dr Nade Babović pod nazivom „Antioksidansi u biljkama familije Lamiaceae“, priređena iz doktorske disertacije i brojnih radova autorke. Polazeći od činjenice da većina sintetskih antioksidanasa koji se koriste u prehrambenim, kozmetičkim i farmaceutskim proizvodima mogu pokazivati potencijalno toksične efekte javlja se potreba za  pronalaženjem prirodnih antioksidativnih jedinjenja koja bi se mogla koristiti kao zamena za toksične sintetske antioksidanse. Monografija „Antioksidansi u biljkama familije Lamiaceae“ se odnosi na problematiku proučavanja hemijskog sastava i antioksidativne aktivnosti ekstrakata iz odabranih biljaka familijeLamiaceae, poput ruzmarina, žalfije, timijana, izopa, origana i bosiljka, koji predstavljaju uspešnu prirodnu alternativu sintetskim antioksidansima.


 

18.11.2011.

Predstavnik FUTURE na radionici “Dostupnost energije u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Zapadnom Balkanu“ u LJubljani

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Uroš Radojević učestvovao je na međunarodnoj radionici „Energy availability in Central and Eastern Europe and West Balkan“ (Dostupnost energije u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Zapadnom Balkanu), koja je održana 18.11.2011. u Ljubljani u sedištu Slovenačke agencije za zaštitu životne sredine.

Ova radionica predstavlja još jednu u nizu radinica koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA, European Environment Agency), a imaju za cilj analizu regionalnih uticaja globalnih megatrendova.

Cilj radionice je bio da se podrži razvoj studije slučaja za problematiku dostupnosti energije u okviru FLIS-a (Forward-looking information and services) na nacionalnom i regionalnom nivou. Tokom radionice fokus je bio na uticajima globalnih megatrendova na dostupnost energije za regione Centralne i Istočne Evrope i Zapadnog Balkan. Analiza ove problematike urađena je uz pomoć dinamičkog modela formiranog u programu Consideo Modeler koji je licenciran pod ugovorom sa EEA.

U okviru modela formiranog na radionici razloženi su fizički, tehnološki, politički i ekonomski aspekti koji utiču na dostupnost energije u pomenutim regionima. Konstatovano je da ovako detaljna analiza zahteva više vremena, pa je u planu organizacija radionice na kojoj će se nastaviti započeti rad na modelu dostupnosti energije.


 

04.11.2011.

FUTURA na B92 u emisiji „ZNANJE NA POKLON“

Doc. dr Jelena Milovanović  gostovaće, na poziv uredništva, u emisiji „Znanje na poklon“, koja se emituje u nedelju 6.11.2011. godine na televiziji B92.

Povod za gostovanje i razgovor biće radionica o klimatskim scenarijima, koju je Fakultet Futura organizovao u saradnji sa Evropskom agencijom za životnu sredinu i Misijom OEBS-a u Srbiji u periodu 24-26.10.2011. godine.

Predstaviće se najznačajniji zaključci sa radionice, pre svega podizanje svesti javnosti o pojmu, značaju i posledicama klimatskih promena i potreba za usaglašenošću političke volje na području Zapadnog Balkana za zajedničko delovanje na ublažavanju posledica klimatskih promena.

Doc. dr Milovanović će govoriti o značaju poznavanja klimatskih promena za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, kao i mogućnosti finansijskih podsticaja za poljoprivredne proizvođače u oblasti primene agro-ekoloških mera. „Znanje na poklon“ je emisija sa višegodišnjim trajanjem i izuzetno je gledana među poljoprivrednim stručnjacima i proizvođačima.


 

27.10.2011.

Radionica WBREN projekta na Institutu za edukaciju i komunikaciju u Pragu

Od 24-og do 26-og oktobra, organizovana je radionica na Institutu za edukaciju i komunikaciju u Pragu.

Ciljevi radionice su bili prezentacija i implementacija nastavnih metoda dva modula: ruralni razvoj i ruralna sociologija.  Profesor Hari Vestermark i  profesorka Pirjo Siskonen su predstavili principe realizacije modula ruralnog razvoja i ruralne sociologije na Univerzitetu u Helsinkiju.

IMG_8417.JPG  IMG_8437.JPG

Drugi dan radionice je protekao u diskusiji o nastavnim materijalima i metodama.  Učesnici su radili na definisanju programa i nastavnog plana za implementaciju modula ruralnog razvoja i ruralne sociologije.

IMG_8573.JPGIMG_8674.JPGIMG_8607.JPG

Treći dan WBREN radionice je obuhvatio studijske posete rasadniku i pilani koji se nalaze u sklopu češkog univerziteta (Czech University of Life Sciences) i odlazak na farmu konja na kojoj se razvija seoski turizam. Obilazak se završio posetom lokalnoj akcionoj grupi “Posazavi” gde su učesnici imali priliku da razmene iskustva u radu nevladinih organizacija u Češkoj, Albaniji, Bosni, Finskoj, Holandiji, Makedoniji i Srbiji.

Na radionici su, iz Srbije, učestvovali predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, kao i udruženja “Moba“ i „Natura Balkanika“. Predstavnik Univerziteta Singidunum bila je Mirjana Aranđelović.


 

24.-26.10.2011.

Radionica izrade scenarija „Mogućnosti za razvoj Zapadnog Balkana u kontekstu uticaja klimatskih promena i nedostatka vode” na FPE „Futura”

Evropska agencija za zaštitu životne sredine (European Environment Agency, EEA) i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) su u saradnju sa Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura, od 24.10. do 26.10.2011. godine, održale radionicu izrade scenarija, pod nazivom  „Mogućnosti za razvoj Zapadnog Balkana u kontekstu uticaja klimatskih promena i nedostatka vode” (Opportunities for development in the Western Balkans in the context of Climate Change impacts and Water Scarcity). Ova radionica predstavlja nastavak inicijative EEA, koja ima za cilj sagledavanje budućih promena i njihovih uticaja kroz izradu i razvoj scenarija. U tom kontekstu je u decembru prošle godine, nakon objavljivanja izveštaja o globalnim megatrendovima (State and Outlook 2010 – Assessment of Global Megatrends Report), u sedištu EEA u Kopenhagenu održana radionica pod nazivom „Analiza globalnih megatrendova i uticaji klimatskih promena na regionalnu bezbednost“. Radionica održana na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura predstavlja nastavak radionice iz Kopenhagena sa posebnim osvrtom na područje Zapadnog Balkana.

Na radionici su učestvovali predstavnici različitih oblasti u koje spadaju: predstavnici državnih institucija, lokalne vlasti, naučnih institucija i univerziteta, nevladinih organizacija, privrednih subjekata kao i eksperti iz oblasti zaštite životne sredine i drugih relevantnih oblasti. Ovakva raznovrsnost među učesnicima omogućila je da se razmatrana problematika sagleda iz svih bitnih uglova i da se dođe do kompletnijih rešenja koja bi mogla imati i konkretnu primenu. Sve države Zapadnog Balkana, a i šire, imale su predstavnike na ovoj radionici. Između ostalih učestvovali su predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegonine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Turske. Studenti Fakulteta Futura imali su aktivno učešće tokom realizacije radionice kao članovi radnih grupa i zapisničari.

Svečano otvaranje radionice i uvodna sesija održani su 24.10. u hotelu Kontinental. Okupljenima su dobrodošlicu poželeli Thomas Moore, zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Gordon Mc Innes, zamenik direktora EEA i Jelena Milovanović, prodekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Tokom večeri, uvodne prezentacije o situaciji na Zapadnom Balkanu održali su Blaz Klunik, predstavnik EEA, Gordana Kozhuharova iz ENVSEC inicijative i Viktor Simončić, predstavnik VIKOS-a.

U toku druga dva dana, 25.10. i 26.10. na Fakultetu Futura održan je radni deo radionice. Ključno pitanje za razvoj scenarija bilo je „Kakvi će biti uticaji klimatskih promena na dostupnost vode u regionu Zapadnog Balkana u periodu od narednih 50 godina?“. Svi učesnici su podeljeni u tri grupe i svaka grupa je nezavisno razvijala svoj scenario, a kasnije su oni prezentovani na zajedničkim sesijama. Prvi radni dan bio je posvećen razvoju logike scenarija i opisu scenarija, a drugog dana je težište bilo na rizicima koji utiču na dostupnost vode i načinu njihovog kontrolisanja i putevima za dostizanje zeljenih ciljeva u okviru prethodno razvijenih scenarija. Ključne preporuke za ublažavanje posledica klimatskih promena, definisane od strane eksperata na radionici, jesu podizanje svesti javnosti o pojmu, značaju i opasnostima od klimatskih promena, kao i dostizanje političkog koncenzusa na području Zapadnog Balkana o zajedničkim ciljevima u prevazilaženju nadolazećih problema po socio-ekonomski razvoj regiona.

Nakon prvog radnog dana, pod pokroviteljstvom Fakulteta Futura za učesnike je organizovana svečana večera u etno restoranu Koleba u Bojčinskoj šumi. Tom prilikom učesnike je pozdravio i predsednik opštine Surčin, gospodin Vojislav Janošević.

    


 

26.10.2011.

Prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu – Zaječar

U ponedeljak u gradskoj kući Grada Zaječar, s početkom u 13 h prezentovana je procena uticaja na životnu sredinu projekta: „Rekonstrukcija postojećih objekata bivše fabrike porcelana za potrebe proizvodnje bivše fabrike porcelana za potrebe proizvodnje kućnih aparata i sanitarne opreme“.  Projekat izurađuje „GORENJE HOME“ DOO Zaječar, a u okviru projekta izrađena je procena uticaja na životnu sredinu od strane IRC FPE Futura d.o.o i partnerske kuće Eksperinženjering d.o.o.

Procenu uticaja predstavio je ing. Titomir Obradović, jedan od vodecih eksperata u Srbiji za izrade strateskih procena uticaja.

Tokom izlaganja dat je osvrt na značaj procene uticaja radova, objekata, aktivnosti na životnu sredinu, kao i metodološki okvir koji je regulisan zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije.

Data je situacina analiza i opis potencijalnih izvora zagađenja, a u zaključku dat set predviđenih mera u cilju sprečavanja, smanjenja i gde je to moguće otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu.
Detaljnije možete pogledati na:    


 

21.10.2011.

Najava događaja: Misija OEBS u Srbiji organizuje raspravu o uticaju klimatskih promena na Zapadni Balkan

BEOGRAD, 21.oktobar 2011. godine – Suočavanje sa rizicima koji su rezultat klimatskih promena u cilju očuvanja bezbednosti životne sredine na Zapadnom Balkanu, kao i promovisanje regionalne saradnje u oblasti klimatskih promena, biće ključne teme stručne radionice koja počinje u ponedeljak, 24. oktobra u Beogradu.

Trodnevnu radionicu pod nazivom „Mogućnosti za poboljšanje u oblasti uticaja klimatskih promena i nestašice vode na Zapadnom Balkanu”, organizuje Misija OEBS u Srbiji, u saradnji sa Kancelarijom koordinatora OEBS-a za ekonomiju i životnu sredinu, Evropskom agencijom za životnu sredinu i Fakultetom za primenjenu ekologiju (FUTURA) u Beogradu.

Radionica će okupiti oko 50 predstavnika zainteresovanih strana, stručnjaka i kreatora politike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova, Srbije i EU, kao i predstavnike međunarodnih organizacija, naučno-istraživačkih institucija, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora i lokalnih vlasti.

Na svečanom prijemu govoriće zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji, Tomas Mur, zamenik direktora Evropske agencije za životnu sredinu, Gordon Mekines, i prodekan Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, Jelena Milovanović.

Novinari se pozivaju da prisustvuju otvaranju svečanog prijema u ponedeljak, 24. oktobra u 19h u sali Le Club hotela Kontinental, adresa: Vladimira Popovica 10, Beograd.


 

17.10.2011.

Istraživački tim FPE FUTURA završio posetu Slovačkoj

Četvoročlani istraživački tim Fakulteta Futura boravio je u poseti Fakultetu za evropske studije i regionalni razvoj u Nitri u periodu od 13. do 15. oktobra 2011. godine, u okviru aktivnosti na projektu bilateralne saradnje za 2010-2011. godinu.

Bilateralni projekat pod nazivom SK-SRB-0029-09 „Uporedna istraživanja adaptabilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu južne Slovačke i Srbije“ podržan je od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, a kao osnovne ciljeve ima formiranje međunarodnog istraživačkog tima, transfer znanja, razmenu informacija i jačanje kapaciteta. Istraživački tim Fakulteta Futura pri završnoj poseti činili su prof. dr Gordana Dražić, Doc. dr Jelena Milovanović, Dr Mirjana Bartula i Dimitrije Aleksić.

Tokom treće posete Slovačkoj, istraživači iz Srbije su posetili Nacionalni park Visoke Tatre, kao primer dobre prakse upravljanja prirodnim resursima. Nakon obilaska terena, održan je i sastanak projektnog tima u prostorijama Nacionalnog parka, na kome su donete konačne odluke o izdavanju zajedničke monografije o produkciji agro-energetskih useva i o postavkama završnog izveštaja za projekat, koji je uspešno okončan.


 

17.10.2011.

Predstavnik FPE FUTURA u Evropskom Parlamentu

Mr Slobodan Spasić, asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, po pozivu Evropskog parlamenta i organizacije SEEFED iz Brisela, učestvovao je na Konferenciji Životna sredina i energija Evrope, koja je održana u Evropskom parlamentu, od 8. do 11. oktobra 2011.godine. Kao jedini predstavnik akademskih institucija iz Republike Srbije, Mr Spasić se obratio učesnicima panela konferencije na temu: “Modeli razvoja na putu ostvarenja održivog razvoja”, a tokom boravka u Briselu razgovarao je i sa članovima Evropskog parlamenta o modelima saradnje FPE Futura i institucija EU.

Između ostalih učesnika i govornika na konferenciji, bili su i: Francois Delcueillerie iz EU Komisije DG za životnu sredinu, Thanou Panayotis iz EU Komisije za DG Regio IPA, Jelko Kacin, potpredsednik Delegacije EU za jugoistočnu Evropu, Taulant Bino, zamenik ministra životne sredine, šumarstva i voda Republike Albanije, Aleksandar Cvetkov, nacionalni koordinator projekata BJR Makedonije, Siniša Stanković, nacionalni koordinator projekata Republike Crne Gore,  Andrej Grebenc iz EU Komisije REA, Olivera Žurovac-Kuzman, OEBS,Tom Twining-Ward, UNDP Regional Environment and Energy Practice OIC, Nathalie Guri, ispred mreže EUROCITIES.


 

03.10.2011.

Poseta predstavnika Savezne centrale za političko obrazovanje SRP Zasavica

U okviru svog desetodnevnog studijskog putovanja u Srbiji  (od 30. septembra do 10. oktobra), predstavnici  Savezne centrale za političko obrazovanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Savezne Republike Nemačke, posetili su SRP Zasavica 3. oktobra.  Studijsko putovanje pod nazivom „Srbija zemlja u tranziciji“ ima za cilj da predstavnicima nemačke savezne ustanove koja se bavi političkom edukacijom predstavi širu sliku života, političkih, kulturnih i ostalih zbivanja u našoj zemlji.

Predstavnik FPE Futura, Daniela Cvetković i izvršni direktor Fonda Ecotopia Suzana Đorđević, su na putu do SRP Zasavica razgovarale sa predstavnicima nemačke delegacije o stanju životne sredine u R. Srbiji, o ekološkim problemima koje treba rešiti s obzirom da se Srbija nalazi u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.

Daniela Cvetković je tom prilikom predstavila Fakultet Futura, aktivnosti fakulteta na polju ekologije i zaštite prirode, saradnju sa SRP Zasavica, kao i koncept obrazovnog poligona sa oglednim poljima Miscanthus-a i Salixa, koji se nalaze neposredno blizu specijalnog rezervata.

Sa biljnim i životinjskim svetom i ostalim prirodnim bogatstvima specijalnog rezervata, predstavnike nemačke delegacije upoznao je vodič SRP Zasavica, Mihajlo Stanković. U povratku, predstavnici nemačke delegacije su posetili i etno-restoran “Bojčinska koleba” u Surčinu, gde ih je ljubazno dočekao domaćin i ponudio im specijalitete domaće kuhinje.


 

28.09.2011.

EEA, OEBS I FUTURA O KLIMATSKIM PROMENAMA

Evropska agencija za životnu sredinu, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura 24-26.10.2011. godine organizuju radionicu o globalnim i regionalnim scenarijima promene klime pod nazivom „Opportunities for development in the Western Balkans in the context of Climate Change impacts and Water Scarcity”.

Događaj će okupiti zainteresovane strane i eksperte iz Evropske unije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova (prema UN 1244 rezoluciji). Učesnici će predstavljati različite sektore, kao što su međunarodne organizacije, donosioci odluka, istraživači, organizacije civilnog društva, biznis sektor i lokalne samouprave. Svečano otvaranje radionice biće 24.10.2011. u hotelu Kontinental, dok će rad u grupama biti organizovan 25-26.10.2011. u prostorijama Fakulteta Futura, kao i svečana večera u ambijentu Bojčinske šume.


 

11.09.2011.

Četvrti međunarodni kongres „EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT“ – Banja Luka

DSCN0486.jpgU Banjaluci je od 08.-10. septembra 2011. godine održan četvrti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, u čast 155-e godišnjice rođenja Nikole Tesle i 300-te godišnjice rođenja Ruđera Boškovića. Kongres su organizovali: Udruženje „Zdravlje za sve“,  Zavod za medicinu rada, Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske, Panevropski Univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, Veterinarski institut „Dr Vaso Butozar“ Banja Luka, pod generalnim pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske.

Osnovni cilj Konferencije bio je prezentacija i publikovanje rezultata naučnog i stručnog rada iz četiri oblasti:  Životna sredina i ekološki problemi; Zdravstvena ekologija i bezbednost hrane; Zdravlje i prevencija bolesti; Način života, uticaj na zdravlje i sport.
Fakultet za primenjenu ekologiju je učestvovao na kongresu sa tri rada:

 • PREČIŠĆAVANJE I KONDICIONIRANJE VAZDUHA U RADNIM PROSTORIJAMA METODOM FITOREMEDIJACIJE- Mirjana Aranđelović, Gordana Dražić, Uroš Radojević
 • PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI ZAPADNE SRBIJE KAO MOGUĆNOST ZA PREKOGRANIČNU SARADNJU SA REPUBLIKOM SRPSKOM- Lidija Amidžić, Mirjana Bartula
 • MODEL OČUVANJA PRIRODE I USKLAĐENOG RAZVOJA U PARKU PRIRODE „ŠARGAN – MOKRA GORA“- Lidija Amidžić, Slobodanka Pavlović, Snježana Marinković

Master student i saradnik u nastavi Fakulteta za primenjenu ekologiju-Futura, Mirjana Aranđelović je prezentovala rezultate istraživanja sprovedenog u okviru svog master rada.


 

07.09.2011.

Poseta slovačkih istraživača u okviru projekta bilateralne saradnje

Petočlani istraživački tim Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj iz Nitre boravio je u poseti Fakultetu „Futura“ u periodu od 5. do 7. septembra 2011. godine, u okviru aktivnosti na projektu bilateralne saradnje za 2010-2011. godinu.

Bilateralni projekat pod nazivom SK-SRB-0029-09 „Uporedna istraživanja adaptabilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu južne Slovačke i Srbije“ podržan je od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, a kao osnovne ciljeve ima formiranje međunarodnog istraživačkog tima, transfer znanja, razmenu informacija i jačanje kapaciteta. Istraživački tim iz Slovačke činili su prof. dr Zuzana Jurekova, rukovodilac projekta, Monika Tothova, Eleonora Marisova, Lydia Koncekova i Marian Kotrla, istraživači na projektu.

Tokom druge posete Srbiji, istraživači iz Slovačke su posetili ogledno polje Fakulteta „Futura” u blizini Sremske Mitrovice, na kome se uzgaja i istražuje miskantus i vrbe, proizvedene iz reznica poreklom iz Slovačke. Nakon terenske posete oglednom polju, sastanak projektnog tima je obavljen u prijatnoj atmosferi Specijalnog rezervata prirode Zasavica, uz već poznatu gostoljubivost domaćina. Gosti su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim bogatstvima prisutnim na ovom području, kroz izlaganja iskusnih vodiča i vožnju brodom. U povratku, gosti su posetili i Bojčinsku šumu, kao primer dobrog gazdovanja ekološkom i kulturološkom lokacijom na teritoriji Beograda. Nadaleko poznata gostoljubivost domaćina nije izostala ni na ovom mestu.


 

26.08.2011.

Fakultet Futura u projektu „Unapređenje upravljanja građevinskim zemljištem“ – u okviru Exchange 3

U okviru projekta „Unapređenje upravljanja građevinskim zemljištem“, Fakultet Futura će realizovati deo aktivnosti koji se odnosi na trening za upravljanje projektima za predstavnike javnih službi i preduzeća u Opštini Ruma.

Trening će sprovesti tim Future i saradnika: Mirjana Bartula, Slađana Đorđević, Olivera Vinić i Zoran Đorđević.

Aktivnosti će se odvijati od septembra zaključno sa februarom i u okviru ovog vremena predviđeno je 24 jednodnevna treninga u trajanju od po 4 sata, na bazi predavanja i radionica.


 

04.08.2011.

Fakultet Futura u projektu CBC Rumunija Srbija

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura u prekograničnom projektu CBC Rumunija-Srbija pod nazivom: Kreiranje i promocija turističke rute Via Danubi prekograničnog regiona Banja Herkulane – Veliko Gradište, uključujući rehabilitaciju Rimske ulice.

Projekat Via Danubii će stimulisati globalni privredni rast u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija.  Projekat ima za cilj da stimuliše ekonomske aktivnosti 400 različitih privrednih subjekata,  u cilju održive i izbalansirane ekonomije u prekograničnom regionu, sa direktnim uticajem na podizanje kvaliteta života  33.029 stanovnika iz Banje Herkulane i Velikog Gradišta.

 

Ciljevi projekta

 • Podizanje konkurentnosti  turističkih destinacija Banja Herkulane i Veliko Gradište, povećanjem broja turista za 5% –  kreiranjem prekogranične turističke rute “Via Danubiii”
 • Poboljšati pristup za 8 rimskih turističkih atrakcija u pograničnoj tematskoj ruti Via Danubii, rehabilitacijom “Rimske ulice” – Banja Herkulane
 • Diverzifikacija prekograničnih proizvoda i usluga iz pograničnog regiona Banja Herkulane-Veliko Gradište stvarajem 7 novih proivrednih subjekata u oblasti turizma.

Projektne aktivnosti

 • Razvoj zajedničke regionalne strategije o održivom razvoju i promociji turizma zasnovanog na zajedničkim karakteristikama rimske kuture u dunavskom pograničnom regionu.
 • Razvoj brenda Via Danubii u cilju poboljšanja atraktivnosti turizma u regionu.
 • Pripremne aktivnosti za osnivanje Regionalnog koordinacionog centra Via Danubii, koji ima za cilj promociju turističkog proizvoda- rimska kultura i civilizacija: izrada biznis plana i priprema formalnih dokumenata (priprema za registraciju, priprema statuta, priprema pravnih dokumenata).
 • Opremanje centra Via Danubii i opremanje 2 info-punkta: jedan u Viminacijumu i drugi u Banji Herkulane.
 • Obuka osoblja centra Via Danubii i sprovođenje aktivnosti u okviru centra
 • Tehničke studije javnih nabavki za rehabilitaciju infrastrukture.
 • Rehabilitacija lokalnog puta “Rimska ulica”
 • Priprema strategije za promociju projekta Via Danubi i centra “Via Danubii”
 • Priprema promotivnih materijala
 • Aktivnosti promocije projekta i diseminacije projektnih rezultata

Stručni tim Fakulteta Futura učestvuje u nekoliko aktivnosti ovog projekta. Izrada Zajedničke strategije održivog razvoja turizma baziranog na karakteristikama rimske kulture i civilizacije destinacije Via Danubii, poverena je Futuri kao referentnoj organizacijia, koja je bila realizator nekoliko strateških studija u oblasti razvoja održivog turizma u Srbiji. Tim koji učestvuje u izradi: prof. dr Jordan Aleksić, Vesna Vandić dipl. pravnik, Slađana Đorđević, BSc, je tokom poslednje decenije upravo radio na nacionalnim i regionalnim strateškim i planskim dokumentima, naročito na području Beogradskog regiona, Velikog Gradišta i Majdampeka.

Istraživačko razvojni centar Fakulteta Futura je nosilac izrade Biznis plana i pripremnih aktivnosti za uspostavljanje Via Danubii centra.

Prvi sastanak tima i obilazak dela destinacije je obavljen 1. i 2. Avgusta 2011. godine gde se sa rumunskim predstavnicima dogovaralo oko realizacija aktivnosti.
Drugi sastanak timova je zakazan za 15. i 16. avgust u Banji Herkulane.


 

31.07.2011.

EMOCLIP SASTANAK U ŽENEVI

Inicijalnim sastankom projektnih timova Instituta za životnu sredinu Univerziteta u Ženevi i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum započela je realizacija projekta pod nazivom EMOCLIP – Institutional Partnership for Environmental Modeling and Climatology, podržanog od strane Švajcarske nacionalne fondacije za nauku.

Početni sastanak u organizaciji partnera iz Švajcarske održan je u periodu 27-31.07.2011. godine, a partnersku instituciju iz Srbije predstavljao je četvoročlani tim: Dr Fedor Mesinger, spoljni savetnik projekta, Doc. dr Jelena Milovanović, koordinator projekta, Prof. dr Gordana Dražić, dekan fakulteta Futura i Uroš Radojević, saradnik na projektu.

Osnovni cilj sastanka bilo je upoznavanje sa projektnim aktivnostima i očekivanim rezultatima, predstavljanje postojeće ekspertize i očekivanja obe partnerske institucije, kao i usaglašavanje programa obuke za ekološko modelovanje, koja će biti organizovana za istraživače, saradnike i studente Future.
Održivost institucionalnog partnerstva zasniva se na uspostavljanju organizacione strukture, koja će podržavati, koordinirati i savetodavno uticati na buduće zajedničke aktivnosti dveju institucija. Shodno tome, na sastanku je izvršeno nominovanje i izbor članova upravljačkih tela institucionalnog partnerstva – Executive Board, Scientific Advisory Board, Management Committee i Implementation Units.

Članovi upravljačkih tela su profesori i istraživači partnerskih institucija, koji će pratiti implementaciju projekta i planirati buduće zajedničke korake nakon završetka projekta.

Naredno okupljanje projektnih timova i upravljačke strukture planirano je za mart 2012. godine u organizaciji Fakulteta Futura u Beogradu.


 

08.07.2011.

FUTURA U NOVOJ COST AKCIJI

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura imaće svoje predstavnike u novoodobrenoj COST Akciji pod nazivomHarmonizing Global Biodiversity Modelling (Harmbio). Opšti cilj ove Akcije jeste harmonizacija postojećih modela i baza podataka o diverzitetu terestričnih, slatkovodnih i morskih ekosistema sa ciljem unapređenja pouzdanosti projekcija o budućim promenama stanja biodiverziteta, a za potrebe kreiranja politike očuvanja. Akcija će trajati 4 godine (2012-2015) i njeni ciljevi će biti ostvareni kroz saradnju istraživača i donosioca odluka iz različitih oblasti.

Predstavnici Future biće Doc. dr Jelena Milovanović, kao član Upravljačkog odbora COST Akcije (Management Committee) i radne grupe 2, Mirjana Bartula (član radne grupe 2) i Uroš Radojević (član radne grupe 4). Radna grupa 2 (Standardised datasets of biodiversity and environment) bavi se prikupljanjem i  objedinjavanjem podataka o biodiverzitetu za potrebe kreiranja harmonizovane baze podataka, dok se Radna grupa 4 (Intercomparisons of biodiversity models) bavi međusobnim poređenjem i kompilacijom izrađenih modela i odabirom najbolje tehnologije modelovanja biodiverziteta.
 


 

27.06.2011.

EMOCLIP NA FUTURI

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura od 1.07.2011. godine počinje implementaciju projekta pod nazivom „EMOCLIP – Institutional Partnership for Environmental Modeling and Climatology“.

Projekat je odobren od strane Švajcarske nacionalne fondacije za nauku (Swiss National Science Foundation), u okviru programa za stvaranje institucionalnih partnerstava (Institutional Partnership). Partnerstvo sa ciljem jačanja kapaciteta u oblasti ekološkog modelovanja i klimatologije biće uspostavljeno između Univerziteta u Ženevi (Institute for Environmental Sciences) i Fakulteta Futura, a održivosti rezultata projekta doprineće stvaranje upravljačkih tela dveju institucija sa ciljem dugoročnog planiranja razvojnih i projektnih aktivnosti.

Rukovodilac komponente projekta za koju je zadužen Fakultet Futura biće Doc. dr Jelena Milovanović, dok će Uroš Radojević biti zadužen za uspostavljanje Centra za ekološko modelovanje i realizaciju obuke zainteresovanih mladih istraživača i studenata.


 

24.05.2011.

Prof. dr Branimir Jovanović održao stručno predavanje u Gleisforf-u, Štajerska

Profesor Branimir Jovanović je 28 aprila 2011. godine održao predavanje  na temu “Teslina doktrina i problem preusmeravanja ljudske energije“ u okviru festivala “Kunst ost“,  u Gleisforf-u, Štajerska. Tema ovogodišnjeg festivala bila je “Eliktrifikovan – izmedju agrarnog sveta i visokih tehnologija“.

Na festivalu je učestvovalo je više etnologa, istoričara, inženjera i održane su razne izložbe i predavanja. Predmet predavanja “Teslina doktrina i problem preusmeravanja ljudske energije“ je beza između izmedju Teslinih ranih ideja vezanih za probleme rešavanja razvoja čovečanstva i najnovijih istraživanja kako postići istinsku održivost.

Više o samom fastivali može se videti na  https://www.kunstost.at/


 

23.05.2011.

Dan Fakulteta na VRO

U nedelju 22.05. 2011. godine Fakultet za primenjenu ekologiju „FUTURA“ obeležio je dan Fakulteta . Ovaj datum se, takođe obeležava i kao Svetski dani zaštite biodiverziteta
U ekološkoj učionici na Velikom Ratnom  Ostrvu  studenti, osoblje i prijatelji fakulteta su se okupili kako bi zajednički prošli kroz retrospektivu još jedne uspešne godine „FUTURE“.
Profesor dr Jordan Aleksić je otvorio „Zeleni čas“ predstavljajući sve projekte koje je fakultet pokrenuo, realizovao i planirao u predhodnoj godini, ali isto tako i podelio nove vizije za narednu godinu.
O nekim projektima koji su u toku ili se čekaju sredstva za njihovu realizaciju ukratko su učesnicima izneli:

 • mr Mirjana Bartula: Zajedničke snage za upravljanje rekom Pek
 • MSc Zoran Jakovljev: Mrtvaje reke Tamiš

U kraćem izlaganju, skup je pozdravio i g-din Slobodan Simić, vođa pokreta Gorana Sremske Mitrovice – staralac SRP „Zasavica“. Prisutnima je preneo svoje iskustvo i emocije kojima pokreće „mudro upravljanje jednim prirodnim dobrom“,

Proslavu Dana fakulteta su svojim prisustvom upriličili i emeritus Stevan Stankovć, emeritus Milutin Lješević i naravno emeritus Dragan Marković.

Emeritus Dragan Marković je predstavio I izdanje knjige Ekoremedijacije autora prof. dr Gordane Dražić, dekana fakulteta Futura.

Studenti koji su na VIII Međunarodnom susretu studenata ekologije i zaštite životne sredine -„Zaštitijada“ osvojili I mesto u debati:  Sonja Dedakin, Sandra Krgović i Dragoljub Vujanić predali su osvojene nagrade i direktoru IRC-a prof. dr Jordanu Aleksiću.

Pored brojnih prijatelja fakulteta fakultet je ugostio i studente i koordinatora za nastavu Ekološkog Fakulteta Nezavisnog univerziteta Banja Luka .

Za ručak se pobrinuo g-din Bora Vulić – roštilj na travi, a za slatki deo ručka u vidu princes krofni Anja Jovanović /6 godina/.

  


 

17.05.2011.

Osvojeno 1. mesto u naučnoj debati na 8. Zaštitijadi

VIII Međunarodni susret studenata ekologije i zaštite životne sredine -„Zaštitijada“ u organizaciji Zajednice organizacije studenata ekologa i zaštite životne sredine, održana je u periodu 8-13 maja 2011. godine u Budvi.

Na Zaštitjadi je učestvovalo 600 studenata sa 10 fakulteta u okviru 6 Univerziteta.
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura predstavljalo je 34 studenta, direktor fakulteta g-din Dejan Marković, asistent mr Slobodan Spasić.
Fakultet Futura je u generalnom plasmanu osvojio 4. mesto.

Debatni tim FPE “Futura” u sastavu Sonja Dedakin (II godina), Sandra Krgović i Dragoljub Vujanić (III godina), i u ulozi mentora Dejan Marković i mr Slobodan Spasić, osvojio je 1. mesto u takmičenju u debatovanju naučnih radova.

  


 

13.05.2011.

II simpozijum sa međunarodnim učešćem „RUDARSTVO 2011“

U periodu od 10-13. maja 2011. u hotelu Zvezda u Vrnjačkoj Banji, održan je II Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Rudarstvo 2011“ – Stanje i perspektive u rudarstvu i održivi razvoj. Organizator simpozijuma je Privredna komora Srbije u saradnji sa JP Elektroprivreda Srbije Beograd, RB Kolubara, Lazarevac, PD TEKO, Kostolac, RTB Bor Group, Bor, JPPK „Kosovo“, Obilić, JP PEU Resavica, Rudarskim institutom, Zemun, Institutom za rudarstvo i metalurgiju, Bor i ITNMS, Beograd. Simpozijum je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i Ministarstva za rudarstva i energetike.

Simpozijum je bio posvećen aktuelnoj problematici uvođenju novih tehnologija i opreme u rudarstvu, očuvanju zaštite životne sredine, kao i sanaciji deponija šljake i jalovine. Obrađene teme simpozijuma trebalo bi da doprinesu rešenju ove složene problematike, tako što su omogućile razmenu iskustava među stručnjacima iz zemlje i stranih država. Multidisciplinarni karakter skupa omogućio je da se celovito sagleda problematika u oblasti rudarstva i efikasnijem rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine u ovoj oblasti, kao i u ispunjavanju zakonskih normi usaglašenih sa propisima EU.

U okviru pete tematske sesije, Zoran Jakovljev, saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, izložio je rad na temu “Ekonomsko-finansijski instrumenti ekološke politike racionalnog korišćenja mineralnih resursa”, čiji su koautori magistar ekonomskih nauka Slobodan Spasić, asistent Fakulteta Futura, i BSc Tea Spasojević, student četvrte godine Future, zaposlena u Institutu za materijale Srbije (IMS). Oni su ovom prilikom ukazali na značaj efikasnog korišćenja raspoloživim resursima, ali i potrebu za većom implementacijom principa ekonomije prirodnog kapitala, a pre svega su istakli da je od suštinske važnosti kreiranje zelenog budžeta i namensko trošenje sredstava prikupljenih iz naknade za korišćenje mineralnih sirovina, u cilju prevencije daljeg zagađenja i susptitucije ekološke štete izazvane eksploatacijom resursa. Zaključili su da je efikasnije upravljanje resursima i otpadnim materijalima prioritet za razvoj zelene ekonomije, zasnovane na industriji otpada i industriji obnovljivih izvora energije.


12.04.2011.

Učešće na 41. Međunarodnoj konferenciji “Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“

U hotelu “Radon“ u Niškoj Banji, u periodu od 05-08. aprila 2011. godine održana je 41. Međunarodna konferencija “Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, zajedno sa Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Poslovnim udruženjem vodovoda i kanalizacije Srbije. Konferencija je organizovana u saradnji sa gradom Nišom i Privrednom komorom Srbije. Podršku ovoj Međunarodnoj konferenciji dali su Ministarstvo nauke, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije.

Osnovni cilj Konferencije bio je prezentacija i publikovanje rezultata naučnog i stručnog rada iz sve tri navedene tematske oblasti. Pažnja je posvećena domaćim i stranim iskustvima u rešavanju problema iz oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda, opasnog otpada, integralnog upravljanja otpadom i upravljanja posebnim tokovima otpada. U tom cilju razmatrana su i razmenjena iskustva sa postojećih uređaja i objekata, mogućnosti unapređenja rada na njima, projektovanje novih, kao i kontrola kvaliteta rada i efekata. Takođe, obuhvaćeni su i pravni i institucionalni aspekti i usaglašavanje sa međunarodnim standardima i evropskim propisima. Tokom trajanja Konferencija organizovana je izložba opreme i instrumentalne tehnike, poster sekcija, i stručne posete centru za upravljanje otpadom regionalnoj sanitarnoj deponiji u Leskovcu, kao i postrojenju za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Dimitrovgradu.

U radu Konferencije učestvovali su eksperti iz Srbije i inostranstva, naučni radnici i stručnjaci iz instituta i ministarstava, profesori i studenti sa 21 domaćeg i stranog fakulteta, predstavnici zavoda/instituta za javno zdravlje i preventivnu medicinsku zaštitu, javnih (vodoprivrednih, komunalnih) preduzeća, kao i brojnih privrednih subjekata iz Srbije. Na Konferenciji je izloženo 69 radova.

Predstavnici Fakulteta za primenju ekologiju “Futura“:

 • Doc. dr Nada Babović, dipl. ing. tehn., sa radom “Destrukcija toksičnih organskih materija pomoću oksidacije sa natkritičnom vodom“
 • Studenti osnovnih akademskih studija Milena Dražić i Zlatko Kuzmanović, i saradnik u nastavi Zoran Jakovljev (Centar za menadžment resursa), sa radom “Osvrt na politiku upravljanja otpadom i materijalnim resursima EU“.

 

02.04.2011.

Zoran Jakovljev – saradnik u nastavi Fakulteta Futura, odbranio master rad: Integralni katastar zagadjivaca u Republici Srbiji

Diplomirani ekolog Zoran Jakovljev, saradnik u nastavi Fakulteta Futura na predmetima Upravljanje otpadom, Fizičko zagađivanje zemljista i Integralni katastar zagadjivaca, u sredu 30.03.2011. godine odbranio je master rad pod nazivom Integralni katastar zagadjivaca reke Tamis u Republici Srbijii.

Master rad je proizasao kao rezultat angazovanja na projektu prekogranicne saradnje Srbija-Rumunija – Eco status reke Tamis, ciji je nosilac bio grad Pancevo, a partneri PMF Novi Sad, Fakultet Futura i UNECO.

U master radu dipl. ekolog Zoran Jakovljev je sažeo metodološki postupak izrade katastra i rezultate istraživanja na osnovu izvršenih terenskih istrazivanja i podataka o količinama otpada koji se generišu u slivu Tamiša (obuhvaćeno je celokupno područje sa leve i desne obale reke, uključujući i stare tokove (mrtvaje), kao i 17 naseljenih mesta u okviru četiri jedinice lokalne samouprave (Opština Sečanj, Grad Zrenjanin, Opština Opovo i Grad Pančevo)).

Kao finalni rezultat prikazao je jedinstven u, interaktivnu bazu podataka u GIS okruženju i dao doprinos u preporukama u cilju poboljšanja postojećeg ekološkog stanja reke Tamiš.

Abstrakt rada je dostupan na sajtu Centra za menadzment resursa u delu e-biblioteka, a stampani dokument je dostupan u biblioteci Fakulteta Futura.


 

18.03.2011.

FPE „FUTURA“ u European Cooperation in Science and Technology

U okviru programa Evropske kooperacije i saradnje u nauci i tehnologiji (European Cooperation in Science and Technology – COST), prof. dr Dragi Antonijević sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, imenovan je za člana odbora (Management Comitee) akcije Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary Applications(MP1004 https://www.cost.esf.org/domains_actions/mpns/Actions/mp1004).

Tokom četvorogodišnjeg projekta (2011-2015), u koji su uključeni istraživači iz 15 zemalja, radiće se na razvoju tehnologija koje omogućavaju da se energija koristi odloženo u odnosu na trenutak nastajanja, i koje imaju poseban značaj u oblasti povećanja efikasnosti energetskih tehnologija i transportnih sistema. Istraživači iz Srbije (sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura) baviće se istraživanjem i razvojem akumulatora toplote  sa primenom u sistemima grejanja pomoću subgeotermalnih toplotnih pumpi, kao i postrojenjima za dobijanje energije sagorevanjem biomase i materija niske toplotne moći.


 

16.03.2011.

Fakultet Futura u Eko Inkluziv Mreži

U utorak, 15. 03. 2011, u prostorijama Privredne komore Srbije održan je prvi radni sastanak inicijative Eko Inkluziv koja za cilj ima formiranje tematske mreže koja će okupljati predstavnike civilnog, privatnog i javnog sektora.

Prvom neformalnom sastanku prisustvovali su: Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, organizacija Delfin iz Beograda, Omladinski kreativni centar iz Jagodine, Ekoglas iz Jagodine, „Fond Doma Dizajna“ iz Beograda, „Ecoist“ iz Beograda, „Eko plan“ iz Beograda, „UNECO“ Unija ekologa, CDPO-Centar za društveno-odgovorno preduzetništvo iz Beograda, koji predstavljaju osnivače ove Mreže.

Na inicijalnom sastanku dogovoreni su modaliteti funkcionisanja Eko Inkluziv Mreže, razgovaralo se o načinu komunikacije unutar Mreže, kao i o aktivnostima koje će Mreža preduzeti u narednom periodu. Za prvu polovinu aprila dogovorena je medijska prezentacija Mreže.

Fakultet Futura predstavljao je mr Slobodan Spasić, dok je UNECO predstavljala Iva Havran, koordinator Unije ekologa Beograd.


 

16.03.2011.

FPE „FUTURA“ U COST AKCIJI

Fakultet Futura je od 2010. godine jedna od partnerskih institucija u projektu Cost Action FP0905: Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives (www.cost-action-fp0905.eu), kroz učešće Doc. dr Jelene Milovanović u projektnim aktivnostima.
Osnovni cilj ove Cost akcije jeste procena postojećih i sticanje novih znanja o bezbednosti razvoja i primene genetički modifikovanog drveća (GMT), upoznavanje sa postojećim protokolima o korišćenju ovih organizama i unapređenje istih, kroz uporedna iskustva evropskih zemalja kao temelja za uspostavljanje EU politike za procenu uticaja na životnu sredinu i razvoj smernica za korišćenje. Projekat je četvorogodišnji i završava se 2014. godine.

Drugi sastanak radnih grupa akcije održan je 9. i 10. marta 2011. godine u Malagi u Španiji, sa ciljem definisanja budućih aktivnosti na polju prikupljanja podataka o postojanju i primeni GMTs u zemljama učesnicama, kojih je preko 20, uključujući i zemlje koje nisu članice Cost-a kao što su Australija, Novi Zeland i Južna Afrika. Fakultet Futura učestvuje u radu treće radne grupe (WG3), koja se bavi socio-ekonomskim aspektima korišćenja GMTs i stavovima javnog mnjenja o opravdanosti proizvodnje ovih organizama i njihove pojave u životnoj sredini. Pored Srbije, kao jedine zemlje van Evropske unije koja učestvuje u radu ove grupe, prisutne su i Grčka, Estonija, Rumunija, Bugarska, Slovenija i Italija. Osnovni zadatak grupe je izrada smernica za sprovođenje cost-benefit analize za proizvodnju GMTs i predlog akcija za podizanje svesti javnosti o značaju ovih organizama.


 

15.03.2011.

DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U INDUSTRIJI, RUDARSTVU I ENERGETICI

U apartmanskom naselju Kraljevi konaci na Zlatiboru u periodu od 02-04.03.2011. održana je 2. Regionalna naučno-stručna konferencija „Zaštita životne sredine u industriji, rudarstvu i energetici“, u organizaciji Asocijacije geofizičara Srbije i Fakulteta za zaštitu životne sredine, Univerziteta Union iz Beograda.
Druga regionalna konferencija Zaštita životne sredine u energetici, rudarstvu i industriji predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti Asocijacije geofizičara Srbijei Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine u oblasti energetike i zaštite životne sredine, odnosno održivog razvoja. Cilj organizatora je da ukaže široj zajednici da je razvoj energetike, rudarstva i industrije prihvatljiv samo uz očuvanje životne sredine i da je to naša obaveza radi očuvanja budućnosti. Ovo se, svakako, podudara i sa jednim od Milenijumskih ciljeva razvoja UN i time se ukazuje na
spremnost Srbije da ispuni sve zahteve koji se nameću u borbi za ublažavanje klimatskih promena. Ističemo i da se ovakav pristup uklapa u viziju naučnog i tehnološkog razvoja Srbije u okviru Strategije naučnog i tehnološkog razvojaRepublike Srbije u periodu 2009-2014. godine i njom definisanih prioriteta.

U radu Konferencije učestvovali su eksperti iz Srbije i inostranstva, naučnici i stručnjaci iz ministarstava i agencija, profesori i studenti sa domaćih i stranih fakulteta, predstavnici institucija UN, kao i predstavnici NVO i medija. Takođe, primetan je odziv predstavnika medicinske struke iz domova zdravlja, kliničkih centara i zavoda za zaštitu zdravlja, koji su izlagali o ugroženosti zdravlja stanovništva u industrijskim područjima. Posebna pažnja bila je posvećena Studentskoj konferenciji, gde je cilj povezivanje studenata zainteresovanih za vezu Energetika-Ekologija-Ekonomija, čime bi se dao doprinos formiranju naučnog podmlatka u ovoj oblasti.

Studenti master studija i saradnici u nastavi fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, Mirjana Aranđelović i Uroš Radojević uzeli su učešće na Konferenciji sa radom „Zeleni zid“. Zoran Jakovljev bio je član Organizacionog odbora Konferencije, kao predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, Univerziteta Singidunum.
Na konferenciji je izloženo 76 radova, bilo je 69 učesnika, od toga 23 studenta. Na konferenciji su učestvovali predstavnici 11 fakulteta iz Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije, kao i učenici osnovnih skola Dimitrije Tucovic – Čajetina i Milivoje Borović – Mačkat.

Nagrađeni studenti:

I nagrada: Babec Brankica, Živanić Ana, Đurakovac Amela, Jovančević Nikola, Poljoprivredni fakultet, Departman za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, Novi Sad

II nagrada: Darko Bjegovic, Fakultet za ekologiju i zastitu zivotne sredine, Beograd

III nagrada: Marija Krešić, Ivana Božić, Kristina Prusac, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Nagrada za najbolji juniorski rad: Milena Radojičić, Miloš Milošević, Fakultet za ekologiju i ZŽS, Beograd
Nagrada za eko-entuzijazam: Mitar Jovanovic, Fakultet za ekologiju i zastitu zivotne sredine, Beograd

Predsedavajuci na Studentskoj konferenciji: Zoran Jakovljev, Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura, Univerzitet Singidunum i Dražen Vicić, Fakultet za ekologiju i zastitu zivotne sredine, Beograd, Univerzitet Union.


 

25.01.2011.

Druga regionalna konferencija: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ENERGETICI, RUDARSTVU I INDUSTRIJI 2-4. mart 2011. – Zlatibor

Pored mnogih zanimljivih tema, ove godine uvodi se i nekoliko novih – Ekodizajniranje, Ekologija u arhitekturi i građevinarstvu i Ekologija u saobraćaju.
Posebna pažnja biće posvećena Studentskoj konferenciji, gde je cilj povezivanje studenata zainteresovanih za vezu Energetika-Ekologija-Ekonomija, čime bi se dao doprinos formiranju naučnog podmlatka u ovoj oblasti. Predviđena je i dodela nagrade za najbolji studentski rad.

Detaljnije informacije o skupu možete naći u Prvom obaveštenju datom u prilogu. Pored Obaveštenja, u prilogu ćete naći i Prijavni list, formular Rezervacija smeštaja i Instrukcije autorima.

Zlatibor Prvo Obavestenje
Zlatibor Instrukcije autorima
Zlatibor Prijavni list
Zlatibor Rezervacija smestaja


 

05.01.2011.

TROMESEČNI SPECIJALISTIČKI KURS “PROJEKTNO-INVESTICIONI MENADŽMENT U PRIMENJENOJ EKOLOGIJI”

Ekspanzivni razvoj primenje ekologije doveo je svakog ko se njome bavi u situaciju da svoje aktivnosti definiše u vidu projekta koji treba planirati, osmisliti, sprovesti, oceniti uspešnost, obezbediti sredstva, učiniti vidljivim … Tromesečni specijalistički kurs je pravo mesto gde se nedostajuća znanja o ovim aktivnostima mogu naučiti od iskusnih projektnih menadžera iz ove oblasti (AgroQ) u organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura kojima koordinira fond Ecotopia.

Specijalistički kurs “Projektno-investicioni menadžment u primenjenoj ekologiji “’ počinje prve nedelje februara 2011. godine.

Sve informacije o kursu  možete preuzeti na sledećoj lokaciji:
:: TROMESEČNI SPECIJALISTIČKI KURS.
:: PRIJAVA ZA SPECIJALISTIČKI KURS.


 

30.12.2010.

PROJEKAT MINISTARSTVA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Prema preliminarnoj rang listi projekata u okviru Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja 2011-2014. godina Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekat Fakulteta Futura „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“ nalazi se u grupi projekata koji će biti odobreni za finansiranje.

Fakultet Futura je nosilac projekta, a kao partnerske institucije učestvuju Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za šumarstvo Beograd i Institut za primenu nuklearne energije Beograd. Participant na projektu je Elektroprivreda Srbije.


 

27.12.2010.

PARTNERSKI PROJEKTI

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je jedan od partnera na projektu: Taxonomic and geographical assesment of species preparation for compiling of the red list of fauna and flora of Republica of Srpska, čiji je nosilac  Institut za gradjevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka.
Projekat je odobren od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a finansiran je od strane Svetske banke (World Bank). Projektom su u periodu od 6 meseci (17.01.2011. – 18.07.2011.) predviđene sledeće aktivnosti:

 • analiza i evaluacija osnovnog stanja dostupnosti ekspertiza i podataka o biodiverzitetu;
 • identifikacija vrsta biljaka na teritoriji R. Srpske koje će potencijalno biti uključene u buduću Crvenu listu;
 • identifikacija vrsta životinja na teritoriji R. Srpske koje će potencijalno biti uključene u buduću Crvenu listu;
 • izrada metodologije za inventar biljaka sa liste na terenu i kategorizacija prema IUCN kriterijumima;
 • saradnja sa relevantnim insitucijama i firmama;
 • edukacija lokalnih eksperata o metodologiji i predloženoj listi biljaka;
 • izrada sveobuhvatne GIS baze podataka;
 • izrada mapa rasporeda biljaka sa liste;
 • zoniranje teritorije R. Srpske prema nivou istraženosti, stepen ugroženosti i rasprostranjenosti biljaka sa liste.

Nakon realizovanih aktivnosti, rezultat projekta će biti baza podataka u geoinformacionom okruženju, koja predstavlja input za izradu Crvene liste biljaka i životinja Republike Srpske.


 

20.12.2010.

ODBRANA MASTER RADA

U ponedeljak, 20.12.2010. Tijana Čoporda-Mastilović, diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju odbranila je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura master rad pod nazivom: UPRAVLJANJE VODNIM RESURSOM SA ASPEKTA ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POVRŠINSKIH I MALOMINERALIZOVANIH PODZEMNIH VODA NA PODRUĈJU OPŠTINE KIKINDA“ .
Master rad je proistekao iz rada na studiji Ekološki profil Opštine Kikinda i radova objavljenih na medjunarodnim konferencijama na predmetnu tematiku.

U radu su obrađeni indikatori ugroženosti vodnog resursa teritorije Opštine Kikinda. Takodje, radom je dat predlog plana upravljanja vodnim resursom, radi kvantitavne održivosti podzemnih voda i kvalitativne održivosti kako podzemnih tako i površinskih voda.
U radu su u sklopu programskih aktivnosti plana upravljanja, posebno naglašeni pravno ekonomski okviri unapređenja i zaštite, kao i izrada ERM plana vodnog resursa.
Master rad se nalazi u biblioteci Fakulteta Futura, a abstrakt će biti dostupan u elektronskom obliku na sajtu u delu e-biblioteka.


 

18.12.2010.

STUDIJSKA POSETA

Dana 16.12.2010.,u u cilju edukacije i realizacije nastavnih aktivnosti na predmetu Ekologija mikroorganizama, studenti IV godine osnovnih akademskih studija i V godine Diplomskih akademskih studija zaštite životne sredine-Master bili su u poseti Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine.

Tokom tročasovne posete, studenti su obišli nekoliko akreditovanih laboratorija u okviru instituta i prisustvovali uvodnom predavanju mr Ljiljane Šantrić, magistra mikrobiologije. Predavanje je bilo na temu „Potrebe i problemi savremenog sveta – pesticidi“ i u prvom delu predstavljene su osnovne aktivnosti i delatnost koju vrši Institut.

Kroz drugi deo predavanja ukazano je na značaj široke primene hebicida uz istovremeni osvrt na brojna istraživanja i propisana ispitivanja koja prethode njihovoj primeni u cilju zaštite i očuvanja životne sredine. U poslednjem segmentu predavanja razvijena je diskusija na temu: Uticaj herbicida na mikroorganizme zemljišta i njihov značaj za ukupnu produktivnu moć zemljišta.

Nakon održanog predavanja studenti su se upoznali sa radom laboratorije za herbologiju, sa osnovnim metodama i istraživanjima koja se u njoj sprovode a odnose se pre svega na ispitivanje uticaja herbicida na različite sojeve mikroorganizama. Ovim praktičnim delom posete je ujedno i završena poseta Institutu.


 

17.12.2010.

POSETA PREDSTAVNIKA EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY

U petak, 17.12.2010.g. Anita Pirc Velkavrh iz EEA (European Environmental Agency) posetila je Fakultet za primenjenu ekologiju Futura.

Dekan fakulteta prof. dr Gordana Dražić je u razgovoru prezentovala projektne i nastavne aktivnosti fakulteta kao i zainteresovanost za saradnju. G-dja Anita Pirc Velkavrh je nakon razgovora sa dekanom prisustvovala tematskom savetovanju “Ekološko-ekonomski instrumenti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje dijaloga civilnog sektora u oblasti primenjene ekologije, čiji je nosilac Unija ekologa UNECO.


 

13.12.2010.

PREDSTAVNIK FUTURE NA SKUPU U KOPENHAGENU

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Uroš Radojević učestvovao je na međunarodnoj radionici „Global megatrends analysis and regional security implications of climate change“ (Analiza globalnih megatrendova i uticaj klimatskih promene na regionalnu bezbednost), koja je održana 7-8.12.2010., u Kopenhagenu u sedištu Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA, European Environment Agency). Glavni ciljevi radionice bili su da se: rezultati analize globalnih megatrendova posmatraju u kontekstu uticaja na EU i okolnih zemalja; doprinese razvoju evropske baze znanja; stekne bolje razumevanje veza između globalnih megatrendova i bezbednosti vodenih, prehrambenih i energetskih resursa i životne sredine uopšte; doprinese realizaciji projekta „Posledice klimatskih promena na bezbednost u okviru OSCE regiona“.
Radionica se sastojala iz četiri sesije. Prva sesija je bila posvećena klimatskim promenama i bezbednosti u širem kontekstu, kao i relevantnim međunarodnim aktivostima na tom polju, kao što su projekti OSCE-a. U okviru ove sesije održana su sledeća predavanja:
Životna sredina i bezbednost: koncepti i relevantne aktivnosti
Susane Michaelis, Emerging Security Challenges Division, NATO
Nikolai Denisov, ENVSEC Initiative, Eastern Europe coordinator,
Klimatske promene, prevencija konflikta i bezbednost ljudi
Antonio Marquina, Complutense University, Spain
OSCE projekat: Posledice klimatskih promena na bezbednost
Raul Dussa, OSCE
Klimatske promene i bezbednost: Nacionalni i internacionalni odgovori
Achim Maas, Adelphi research

Sesija dva imala je za cilj da se bezbednost posmatra u kontekstu procena koje je radila EEA vezano za globalne megatrendove. Održana su dva predavanja:
„Bezbednost“ u okviru procena EEA
Anita Pirc Velkavrh, Strategic Futures, EEA
Pregledna procena globalnih megatrendova
Teresa Riberio. Strategic Futures, EEA

Tokom treće sesije učesnici su bili podeljeni u dve grupe, a zadatak je bio da se glasanjem utvrde globalni megatrendovi koji imaju najveći uticaj na klimatske promene i bezbednost u okviru šireg regiona Evrope, Zapadnog Balkana, Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije. Na osnovu glasova učesnika kao tri najuticajnija globalna megatrenda izdvojeni su: „Povećanje globalne divergencije u ljudskoj populaciji“, „Ubrzane tehnološke promene: trčanje u nepoznato“ i „Smanjenje rezerva prirodnih resursa“.

U četvrtoj sesiji detaljno su analizirana tri megatrenda izdvojena u prethodnoj sesiji. Ključna pitanja su bila: Kakve su moguće promene koje donose ovi trendovi; Šta ove trendove čini jakim, a šta doprinosi njihovoj nesigurnosti; Koji resursi (voda, hrana, energenti) mogu biti ugroženi ostvarivanjem ovih trendova; Koje su moguće pretnje i prilike do kojih može doći usled ostvarivanja ovih trendova; Koji su mogući odgovori, mere pripreme, ublažavanja i adaptacije na bezbednosne rizike koje donose globalni megatrendovi.
Glavni ishod radionice bila je identifikacija najznačajnijih i najjačih megatrendova koji su relevantni za bezbednosne implikacije klimatskih promena. Pored toga uočene su veze između razvoja na globalnom nivou (globalnih megatrendova) i bezbednosti vodenih, prehrambenih i energetksih resursa na nacionalnom/regionalnom nivou u okviru šire oblasti Evrope.


 

13.12.2010.

FUTURA U EXCHANGE 3 PROGRAM

U okviru EXCHANGE 3 programa, koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji,  odobren je projekat “Zaštita i upravljanje rekom Pek”. Nosilac projekta je opština Veliko Gradište, a, osim nevladine organizacije UNECO, partneri na projektu su i opštine Kučevo, Majdanpek i slovenačka opština Poljčane.

Glavni cilj projekta je unapređenje zaštite i upravljanja prirodnim resursima u slivu reke Pek primenom koncepta integralnog upravljanja rečnim basenima.

Projekat će trajati 15 meseci, a eksperti fakulteta Futura će učestvovati u izradi nacrta Integralnog plana upravljanja rekom Pek u skladu sa relevantnim EU direktivama i konvencijama. Osim strateškog dokumenta, opštine koje dele reku Pek (Veliko Gradište, Kučevo i Majdanpek) će u okviru projekta dobiti i kompletno opremljenu laboratoriju za praćenje kvaliteta vode, koja će biti locirana u opštini Veliko Gradište.


 

25.11.2010.

Promocija monografije

Zadužbina Andrejević je 25.11.2010. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca organizovala promociju pobedničkih monografija sa prethodnog konkursa i otvorila naredni jubilarni XXX konkurs za publikovanje neobjavljenih doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova i naučnih studija, kao i V konkurs za objavljivanje master radova.

Na promociji je predstavljena i nacionalna monografija (M42) Doc. dr Jelene Milovanović pod nazivom „Genetika u službi očuvanja omorike i kitnjaka“, priređena kao kompilacija istraživanja u okviru doktorske disertacije, magistarske teze i brojnih radova autorke. Monografija predstavlja i jednu od referenci za projekat „Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu“, podržanog od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, koji implementira Fakultet Futura.


 

13.11.2010.

Informativni seminar o prekograničnoj saradnji Hrvatska – Srbija

Predstavnici Fakulteta „Futura“ Doc. dr Jelena Milovanović, mr Mirjana Bartula i Dimitrije Aleksić učestovali su na informativnom seminaru o budućem konkursu za projekte prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije (IPA Cross-border Programme Croatia-Serbia 2007-2013), održanom 8. i 9. novembra 2010. godine u Novom Sadu.

Osnovna tematika seminara bilo je detaljno upoznavanje sa pravilima narednog konkursa za projekte saradnje dveju zemalja, koji će biti otvoren u januaru 2011. godine u trajanju od tri meseca. Predstavnici Kancelarije za evropske integracije detaljno su objasnili način konkurisanja i potrebnu dokumentaciju, a čitav seminar bio je prožet i radionicom za izradu potencijalnog predloga projekta institucija iz Srbije.


 

01.11.2010.

Predstavnica FPE “FUTURA“ na seminaru u Poljskoj

Predstavnica FPE  “Futura” Tijana Čoporda Mastilović učestvovala je na Međunarodnom naprednom naučnom kursu u Poljskoj: “Ekohidrologija i Biotehnologija održivog  integrisanog menadžmenta vodnog resursa na nivou rečnog basena”, kao predstavnik Republike Srbije. Ostalih dvadeset učesnika predstavljali su sledeće zemlje u razvoju ove oblasti: SAD, Meksiko, Etiopija, Bangladeš, Indonezija, Malezija, Kina, Grčka, Češka Republika, Škotska i Poljska.
Kurs je održan u sklopu Međunarodnog Instituta Poljske akademije i nauke- Evropski Regionalni Centar za ekohidrologiju, pod okriljem UNESC-a (ERCE) i Univerziteta u Lođu, u periodu od 12-22 septembra 2010. godine.

Kurs se sastojao od predavanja i učešća u raznim aktivnostima i radionicama sa naučnicima iz raznih oblasti radi razumevanja i unapređenja aktuelnog istraživanja u oblasti ekohidrologije i biotehnologije, koje je podržano od strane HELP programa (Hydrology for the Environment, Life and Policy), a koji predstavlja transdisciplinarnu inicijativu UNESC-a na čelu Međunarodnog hidrološkog programa.

Jedan od najvažnijih ciljeva ovog kursa odnosio se na usredsređivanje na zajedničke akcije sa UNESCO-vim Međunarodnim Hidrološkim Programom, što predstavlja veliki doprinos budućem razvoju naše institucije.

Više u centru za ekoremedijaciju >>>>


 

18.10.2010.

Jesenji kamp „Održivo korišćenje i upravljanje prirodnim resursima“ na Velikom Ratnom ostrvu

Studenti III godine osnovnih akademskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, učestvovali su na četvrtom tradicionalnom Jesenjem  kampu koji se održao od 11.10. do 14.10.2010., na Velikom Ratnom ostvru, predelu izuzetnih odlika. Organizator kampa je JKP „Zelenilo Beograd“, Sektor za zajedničke poslove i RJ za zaštićena prirodna dobra. Tema ovogodišnjeg jesenjeg kampa bila je „ODRŽIVO KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA“.

Pored studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, kamp je obuhvatio i studente Univerziteta u Beogradu (Geografski fakultet, Tehnološko – metalurški, Biološki fakultet, Šumarski fakultet, Fakultet bezbednosti, Rudarsko – geološki fakultet) i Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, sa ciljem sticanja dodatnog znanja van redovnog nastavnog programa fakulteta.

Programom kampa  bilo je  predvidjeno da učesnici  svakog dana prelaze na ostrvo, slušaju prepodnevna predavanja, ručaju, slušaju popodnevna predavanja i vraćaju se. Na kampu su kao predavači učestvovali predstavnici stručnih institucija i profesori sa pomenutih fakulteta.

Prvog dana kampa, prilikom otvaranja studentima su se obratili Slobodan Stanojević iz JKP Zelenila,  direktor Sektora za zejdničke i opšte poslove, Dajana Lukić iz Zavoda za zaštitu prirode, prof. dr Milan Medarević sa Šumarskog fakulteta i Slavko Spasić direktor Prirodnjačkog muzeja. Nakon toga usledila je radionica koju su vodili predavači sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, doc. dr Jelena Milovanović i MSc Slobodan Spasić. Tema radionice bila je „Participativno definisanje problema integralnog upravljanja prirodnim resursima“, gde su studenti raspravljali o pozitivnim i negativnim vrednostima prirodnih resursa u Srbiji i pokušaju da se pronađu rešenja za pravilno upravljanje njima.

U popodnevnom terminu, predavanja su održali dr Mira Aničić, sa Instituta za fiziku,  na temu „Mahovine kao bioindikator zagađujućih supstanci u vazduhu“ i Dajana Lukić na temu „Deset godina konvencije o predelu i Srbija pred njenom ratifikacijom“.

Drugog dana kampa, studentima su profesori s Biološkog fakulteta govorili o bogatom ribljem fondu Velikog Ratnog ostrva, kao i o kanalu Galijaš, unutrašnjoj vodenoj površini na VRO, koja služi kao prirodno mrestilište riba. Popodnevno predavanje na temu „Metode daljinske detekcije“, studentima je održao dr Miško Milanović sa Geografskog fakulteta u Beogradu.

Trećeg dana kampa, studente je prof. dr   Milan Medarević, sa Šumarskog fakulteta upoznao sa najčešćim pečurkama u našim šumama, a posle pauze i ručka profesori sa Tehnološko-metalurškog fakulteta su govorili o Strategiji naučno-tehnološkog razvoja Srbije i o zaštiti vodnih resursa.

Poslednjeg dana kampa, profesori sa Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, su govorili o uticaju klimatskih promena na održivo korišćenje prirodnih resursa, a u popodnevnom terminu studentima su održana predavanja na temu „Upravljanje otpadom“ od strane MSc  Ljubice Lukić sa Geografskog fakulteta. Poslednje predavanje tog dana,  održao je mr Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja na temu
„Prirodne vrednosti Velikog Ratnog ostrva“.

U skladu sa Programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra VRO od 2005-2010., neophodan je integralni pristup u održivom upravljanju, zaštiti i očuvanju prirodnih resursa i biodiverziteta. Jedna od aktivnosti u tom postupku su i edukacija i vaspitno-obrazovne aktivnosti na prostoru zaštićenih područja, što je i bila jedna od uloga ovog kampa.


 

28.09.2010.

Međunarodna konferencija „BUSINESS AS UNUSUAL –PUTOKAZ KA ZELENOJ EKONOMIJI“

U Zadru, Republika Hrvatska, 24.-26. septembra 2010. je održana Međunarodna konferencija “ BUSINESS AS UNUSUAL –PUTOKAZ KA ZELENOJ EKONOMIJI“, u organizaciji fondacije Heinrich Boll.  Ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ na konferenciji je učestvovala prof dr Gordana Dražić, dekan.

Rad konferencije se odvijao kroz plenarne prezentacije i panel diskusije vezano za fokus teme: zelene idustrije, energetske politike EU i nacionalne energetske strategije, razrešenje krize kroz zeleniju privredu, obnovljivi izvori energije i zaštite klime i green new deal – realna prilika za Balkan.

Na konferenciji su izneti i diskutovani stavovi pretstavnika  desetak država, eksperata u raznim oblastima (razvoj civilnog društva, instituti i fakulteti, nezavisni eksperti, fondacije,  veleposednici, privrednici, mediji).

Iz Srbije su bili prisutni Aleksandar Kovačević, Jelena  Lučić (master  Falukteta Futura) i Aleksandar Maksimović. Tokom celog skupa je preovladavalo mišljenje da su regionalne integracije neophodne, kao i što čvršća saradnja sa EU (kroz implementaciju razvojnih projekata), pa su u tom smislu doneti i zaključci.


 

24.09.2010.

PREDSTAVNICA FPE “FUTURA“ NA SEMINARU U JAPANU

Predstavnica FPE  “Futura” Mirjana Bartula učestvovala na seminaru “Planiranje turizma u zaštićenim prirodnim dobrima”  koji je održan u Japanu  u  periodu  od 9.  avgusta do 5. septembra 2010. godine  pod pokroviteljstvom Programa za razvoj Japanske Vlade, a u organizaciji Japanske međunarodne agencije za saradnju.

Učesnici su se tokom seminara upoznali sa zakonodavnim i  institucijalnim okvirom  koji u Japanu reguliše razvoj održivog  tirizma, stepenom  razvoja  eko- turizma  u Japanu kao i metodama za uspešno  planiranje razvoja   eko-turističkih destinacija.

Poseta  Nacionalnom parku Shiretoko (UNESCO World Heritage Site),  omogućila je učesnicima da nauče kako se razvoj turizma usaglašava sa ciljevima zaštite prirode  i kako se planovi  upravljanja primenjuju u praksi.

Krajnji cilj programa je bio elaboriranje  akcionog plana za razvoj održivog turizma u odabranom podučju  uz primenu znanja i veština stečenih tokom seminara.

Ovom prilikom je napravljen  akcioni pan za razvoj  turizma u Specijalnom rezervatu prirode “Zasavica”.


 

21.09.2010.

PREDSTAVNIK FPE “FUTURA“ NA KURSU U HOLANDIJI

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura” Uroš Radojević učestvovao je na kursu „Environmental Systems Modelling“ (Ekosistemsko modelovanje), koji je održan od 14. juna do 3. jula 2010. godine na UNESCO-IHE Institutu u Delftu u Holandiji. Glavna oblast naučnog istraživanja i edukacije ovog instituta je zaštita voda.

Cilj ovog kursa je bio da se učesnicima približe fundamentalni principi ekosistemskog modelovanja, odnosno kako napraviti i primeniti pouzdana modele u cilju zaštite i unapređenja životne sredine. Osim toga ukazanao je i na važnost sistema monitoringa, baza podataka, GIS-a i metoda za pružanje podrške prilikom donošenja odluka.

U okviru kursa obrađeno je više oblasti:

– Modelovanje odnosa između komponenata ekosistema
– Pregled alata za modelovanje koji se primenjuju prikom ekološkog menadžmenta vodotoka
– Modelovanje kvaliteta voda
– Modelovnje biodiverziteta
– Međusoban uticaj vode i zemljišta
– Modelovanje tretmana otpadnih voda

Osim predavanja koja su održali stručnjaci sa različitih univerziteta i instituta, održan je i praktični deo kursa, koji se sastoja od upoznavanja sa velikim brojem programa koji se koriste za ekosistemsko modelovanje (DELFT3D, SWAT, Habitat, PCRaster, West, Netica, Aquasim i drugi).
Tokom kursa organizovan je i obilazak Deltares Instituta, koji se bavi pravljenjem programa za primenu modelovanja u okviru zaštite životne sredine.


 

01.07.2010.

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

Saradnici u nastavi Tijana Čoporda Mastilović i Uroš Radojević i asistent Slobodan Spasić sa FPE „Futura“ nastupili na I Međunarodnoj konferenciji o istraživanju geonasleđa i geoturizma (1st International Conference on Geoheritage and Geoturism Research), održanoj u Novom Sadu u periodu 24-26.juni 2010. godine, radom pod nazivom:Vrednost i značaj izvorišta Peručac za razvoj geoturizma u kontekstu održivog razvoja (Importance and Value of Peručac Spring Water Resource in Regard to Geoturism Development in Context of Sustainable Development).


 

30.06.2010.

PREZENTACIJA PROJEKTA ‘’ECO STATUS REKE TAMIŠ – BANATSKI KAPITAL

U svečanoj sali opštine Pančevo održana je statusna konferencija povodom završetka projekta na IPA budžetskoj liniji CBC Srbija- Rumunija: “Eco status reke Tamiš – Banatski kapital”, čiji je nosilac grad Pančevo, a prekogranični partner rumunska opština Karansebeš.
Istraživačko razvojni centar Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura je na raspisanom tenderu dobio deo projekta – Katastar zagađivača duž celog toka reke Tamiš, a Unija Ekologa UNECO, koja je osnivač Fakulteta za primenjenu ekologiju, deo projekta koji se odnosi na podizanje svesti lokalnog stanovništva o značaju očuvanja reke Tamiš metodama fokus grupa.
Konferencija je započela pozdravnim i uvodnim izlaganjima Koordinator projekta, menadžera projekta, gradonačelnikom Pančeva i predstavnicima partnerske opštine Karansebeš u Rumuniji. Nakon toga su prezentovani rezultati projekta:

 • PMF Novi Sad, prof. dr Ivana Teodorović – ispred tima koji je radio na Studiji o kvalitetu vode reke Tamiš
 • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Emeritus Dragan Marković , ispred tima koji je radio Katastar zagađivača reke Tamiš
 • UNECO, prof. dr Jordan Aleksić, Stanje životne sredine u Potamišju
 • Opština Karansebeš, gradski menadžer Nicolae Borcean, Tamiš u Rumuniji i
 • Menadžer projekta mr Borislav Vulić je predstavio video zapise sa terena.

U rezultatima projekta date su preporuke koje se odnose na dalje delovanje na planu zaštite i očuvanja ovo značajnog resursa Banata – prepoznatog kao Banatski kapital, sa posebnim akcentom na remedijaciju degradiranim površina u Potamišju, sanaciji i prevenciji zagađenja, a posebno su akcentovane mrtvaje Tamiša kao specifična vlažna staništa koje je potrebno detaljno obraditi i daljim projektnim aktivnostima delegirati za zaštitu i mudro korišćenje vlažnih područja.
U nastavku konferencije izloženi su predlozi projekta koji su nastali kao rezultat tokom  istraživanja i rada na projektu, i to:

 • Eko status kanala DTD od Tise do Tamiše, Nenad Nikoli, OCD „Ekortalas“ Tomaševac
 • Remedijacija ribnjaka Baranda – Sakule, mr Borislav Vulić;
 • Tamiške mrtvaje, IRC FPE Futura – ispred radnog tima Slađana Đorđević, predlogom projekta aplicirano na budžetskoj liniji Ramsar Small Grants Fund for Wetland Conservation and Wise Use (SGF);
 • Medijska promocija uspešno realizovane metode Fokus grupa na projektu Eco status reke Tamiš – ispred UNECO-a Slađana Djordjević, predlogom projekta aplicirano na budžetskoj liniji USAID 2010;
 • Uticaj klimatskih promena na sliv reke Tamiš, ispred grupe za klimatske pormene Ministarsta zaštite životne sredine i prostornog planiranja Ana Seke;
 • Socio-ekonomski i ekološki aspekti upravljanja staništima ptica u Potamišju, ispred UNECO-a mr Slobodan Spasić, predlogom projeka aplicirano za sredstva Fonda za zaštitu životne sredine;
 • Tamiška biciklistička deonica, ispred planinarskog društva Jelenak, Pančevo – Milan Glumac.

Konferencija je završena predstavljanjem nastavka projekta prekogranične saradnje sa Rumunijom koji je prošao sve evaluacione korake i očekuje se završna ocena i zvanično odobravanje projekta, a odnosi se na mere zaštite reke Tamiš duž celog svog toka.
Detaljnije o projektu možete pogledati u delu sajta Istraživačko-razvojni centar – realizovani projekti.


 

26.06.2010.

SVEČANA DODELA UVERENJA O AKREDITACIJI

Na svečanoj ceremoniji dodele Uverenja o akreditaciji visokoškolskim ustanovama  za III, IV i V ciklus 25.06.2010. godine,  dekan falkulteta za primenjenu ekologiju Futura prof. dr Gordana Dražić je primila čestitke i uverenje.

Nakon svečane dodele i koktela, za prisutne predstavnike univerziteta i fakulteta obezbeđen je je obilazak zgdrade SIV-a uz profesionalnog vodiča.


 

16.06.2010.

UČEŠĆE NA „SYMORG 2010“

Docent dr Branimir Jovanović i asistent Slobodan Spasić sa FPE „Futura“ učestvovali su na XII međunarodnom simpozijumu Fakulteta organizacionih nauka – Symorg 2010, u sekciji Održivi razvoj i ekološki menadžment, stručnim radom pod nazivom: „Menadžment bioekoloških energana u uslovima podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u Srbiji“.

Simpozijum je održan na Zlatiboru od 9. do 12. juna.


15.06.2010.

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ prof. dr  Gordana Dražić i Nada Babović učestvovali su na četvrtoj internacionalnoj konferenciji „BALWOIS 2010 –Conference on Water Observation and Information System for Decision Support“ koja je održana od 25. do 29. maja 2010. u Ohridu, Makedonija.

Organizatori BALWOIS-a 2010 su Balkanski Institut za vode i životnu sredinu, Udruženje meteorologa Makedonije, Građevinski fakultet iz Skoplja (Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije), Univerzitet Sv. Kliment Ohridski iz Bitole i Hidrobiološki Institut iz Ohrida, pod pokroviteljstvom Ministarstva za životnu sredinu i prostornog planiranje Makedonije i Francuske Ambasade u Skoplju. BALWOIS 2010 konferecija imala je podršku Ministarstva za ekologiju i održivi razvoj Francuske, Internacionalne Asocijacije Hidroloških Nauka, kao i kompanija: BENTLEY, ESRI, KISTERS, SEBA, VAISALA i institucija COST, EMS i UNDP-Skoplje. Tokom konferencije je 365 učesnika iz 42 zemlje, predstavilo 240 usmenih predavanja i 125 postera, kroz sledećih 6 tematskih oblasti:

1. Klima i hidrologija
2. Životna sredina i ljudske aktivnosti
3. Rizici vezani za vode
4. Integrisano upravljanje vodnim resursima
5. Ekohidrologija i hidrobiologija
6. Informacioni sistemi i tehnologije

Prof. dr  Gordana Dražić i Nada Babović predstavili su radove pod nazivom „Heavy and toxic metal accumulation in six macrophyte species from fish pond Ečka, Republic of Serbia “ i „Ecoremediation in protected areas“ u tematskoj oblasti posvećenoj Ekohidrologiji i hidrobiologiji. Istraživanja koja su predstavljena u ovim radovima su vršena u okviru projekta TR20208 „Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu“ Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.


 

14.06.2010.

UČEŠĆE NA TRENINGU U HOLANDIJI

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura” mr Mirjana Bartula učestvovala je na treningu  “EU Okvirna direktiva o vodama i upravljanje rizikom od poplava”, koji je održan u periodu od 31. maja do  12. juna 2010. godine  u UNESCO  Institutu za vode u Delftu u Holandiji.

Trening je organizovan u okviru MATRA programa, finasijski podržanog od strane holandskog Ministarstva spoljnih poslova i sastojao se iz 3 modula:
·         Integralno upravljanje rečnim basenima
·         Direktiva o vodama (WFD: 2000/60/EC)
·         Direktiva o poplavama (FD: 2007/60/EC)
Tokom teorijskog dela treninga obrađene su sledeće teme u okviru pomenutih modula: površinske vode (reke, jezera, močvarna područja);  podzemne vode; klimatske promene; institucionalni, zakonodavni, ekonomski i socijalni aspekti upravljanja vodama;  učešće javnosti;   kao i primena kompjuterskog modelovanja  u procesu procene rizika od poplava.  Stečeno teorijsko znanje učesnici su imali priliku da testiraju kroz  vežbe i  izradu studija slučaja.

Osim toga, tokom treninga su upriličene i posete  holandskim institucijama koje se bave zaštitom i upravljanjem vodama, gde su učesnici imali prilike da se upoznaju sa institucionalnom strukturom i načinom implementacije EU zakonodavstva iz oblasti voda u Holandiji.


 

14.06.2010.

FPE „FUTURA“ NA EKO-TURISTIČKOM SKUPU U KANJIŽI

Predstavnici FPE „Futura“ bili su gosti Turističke organizacije opštine Kanjiža na eko-turističkom programu organizovanom 12. i 13. juna povodom jedinstvenog prirodnog fenomena cvetanja reke Tise. Tom prilikom održan je međunarodni eko-turistički skup pod nazivom „Održivi razvoj i njegov značaj u eko-turizmu“, na kojem su izlagali:

 • Varnju Erne, pomoćnik pokrajinskog sekretara za trgovinu, turizam i usluge, na temu: Marketing strategija turizma Vojvodine sa osvrtom na održivi razvoj;
 • prof. dr Kasaš Karolj, sa Građevinskog fakulteta u Subotici, na temu: Životna sredina i održivi razvoj – otpad i životna sredina;
 • Siniša Perić, pomoćnik direktora JP „Srbijašume“, na temu: Banjski turizam Srbije i svetska ekonomska kriza – krizni menadžment;
 • Milan Knežev, predsednik Međuopštinske komisije za praćenje kvaliteta vode reke Tise, na temu: Održivi razvoj marine Gradište u Novom Bečeju;
 • Zoltan Balint, predsednik eko kluba „Tisa“, na temu: Tisa forum – umrežavanje NVO u potiskom slivu;
 • Ljubinka Maksimović, direktorka Turističke organizacije opštine Kanjiža, na temu: Održivi razvoj u turističkoj privredi opštine Kanjiža.

O cvetanju reke Tise:
U dubini reke Tise živi insekt „Tiski cvet”, koji nakon tri godine života u glinenom tlu u svom ritualu ljubavne igre roji se između (10–23. juna). Razvijeni „Tiski cvet” izleti iznad vode, da bi kratkim letenjem, nakon parenja još do zalaska sunca završio svoj život. Tada se kaže u narodu da je reka Tisa procvetala. Nekada, jedinke tiskog cveta bile su rasprostranjene po većim rekama Evrope, a u Aziji u Žutoj reci. Danas je Tisa skoro jedino utočište ove vrste, koja se na donjem toku Tise masovno roji svake godine, obično sredinom juna, uvek u predvečernjim satima.

FPE „Futura“ se zahvaljuje gospođi Ljubinki Maksimović na gostoprimstvu.


 

11.06.2010.

UČEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNOM SIMPOZIJUMU

U Vršcu u periodu 17-21. maja 2010. godine održan je VI Naučno-stručni Simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionera i semenara Srbije. Na ovom simpozijumu ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ učestvovali su prof. dr Gordana Dražić i Nada Babović sa radom „Uticaj veličine rizoma na dinamiku rasta Miscanthus×giganteus“.


 

09.06.2010.

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI EnE10

Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ bio je jedan od organizatora međunarodne konferencije EnE10 „Životna sredina ka Evropi“, koja je održana 7. i 8. juna 2010. godine u prostorijama Privredne komore Srbije. Konferencija je organizovana u okviru proslave Svetskog dana životne sredine i podržana je od strane Programa UN za životnu sredinu (UNEP) i Evropske nedelje malih i srednjih preduzeća (European SME Week).  Svečanom otvaranju Konferencije prisustvovali su ambasadori sedam zemalja: Kanada, Finska, Španija, Danska, Izrael, Austrija i Švajcarska, kao i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević, pomoćnik ministra zaštite životne sredine i prostornog planiranja Aleksandar Vesić i drugi gosti.

Doc. dr Jelena Milovanović je bila član Naučno-recenzentskog odbora, dok je Daniela Cvetković učestvovala kao član Organizacionog odbora Konferencije. Njih dve su i predsedavale sesijom na temu Zelena ekonomija tokom drugog dana Konferencije.
Učešće sa radom na Konferenciji imali su Doc. dr Jelena Milovanović, Slobodan Spasić, Zoran Jakovljev, Tijana Čoporda-Mastilović, kao i studenti Fakulteta „Futura“ Tea Milanković i Ivana Mirčić.


 

05.06.2010.

UČEŠĆE NA XLIX KONGRESU ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE

Prof. dr Dubravka Jovičić i Ana Đorđević učestvovale su na XLIX Kongresu Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem u Vrdniku, 31. maj – 04. jun 2010. Godine, sa radom „UČESTALOST MIKRONUKLEUSA I PREVREMENE CENTROMERNE DEOBE KOD LICA PROFESIONALNO IZLOŽENIH RADIONUKLIDIMA“. Naučni rad prezentovan na Kongresu je rezultat plodne saradnje sa kolegama iz Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu “Dr. Dragomir Karajović“, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Instituta za molekularnu genetiku i genetički inžinjering.

Takođe, prof. dr Dubravka Jovičić je objavila originalni naučni rad pod nazivom “Detection of premature segregation of centromeres in persons exposed to ionizing radiation” u prestižnom časopisu Health Physics, koji možete preuzeti ovde.


 

03.06.2010.

POSETA ISTRAŽIVAČA IZ SLOVAČKE FAKULTETU FUTURA

Četvoročlani istraživački tim Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj iz Nitre boravio je u poseti Fakultetu „Futura“ u periodu od 31. maja do 2. juna 2010. godine, u okviru aktivnosti na projektu bilateralne saradnje za 2010-2011. godinu.

Bilateralni projekat pod nazivom SK-SRB-0029-09Uporedna istraživanja adaptabilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu južne Slovačke i Srbije“ podržan je od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, a kao osnovne ciljeve ima formiranje međunarodnog istraživačkog tima, transfer znanja, razmenu informacija i jačanje kapaciteta. Istraživački tim iz Slovačke činili su prof. dr Zuzana Jurekova, rukovodilac projekta, Monika Tothova, Hana Kaluzakova i Marian Kotrla, istraživači na projektu.

Tokom prve posete Beogradu postavljeni su temelji i definisani budući koraci na izradi međunarodne monografije  o gajenju energetskih useva. Ova poseta predstavlja i završetak prve faze projekta, tokom koje je izvršena razmena sadnog materijala miskantusa i vrba između partnerskih institucija i osnovane su eksperimentalne plantaže ovih energetskih vrsta u obe zemlje. Osim toga, čitava metodologija za praćenje adaptabilnosti i produktivnosti je dogovorena i uspostavljena. Druga faza projekta podrazumeva praćenje parametara rasta i razvoja biljaka u eksperimentalnim plantažama i objedinjavanje rezultata u svrhu izrade monografije. Druga poseta Nitri od strane istraživača sa Fakulteta „Futura“ planirana je za jul mesec tekuće godine.


 

25.05.2010.

„Degradirani prostori & ekoremedijacija“
Beograd – Viminacijum, 21. i 22. maj 2010.

Konferencija je organizovana u periodu od 21. do 22 maja 2010. godine u Beogradu i Viminacijumu,  sa ciljem razmene znanja, iskustava i podataka sa eminentnim stranim i domaćim stručnjacima  iz oblasti ekoremedijacije.  Konferenciji je prisustvovalo ukupno 46 učesnika  iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovačke i Nemačke, a prijavljeno je više od 50 naučnih radova  iz oblasti identifikacije degradiranih prostora, integralnog upravljanja degradiranim prostorima, metoda remedijacije i zelenih tehnologija. Pripremljen je i odštampan Zbornik izvoda svih prijavljenih radova koje je odobrio Programski  odbor konferencije.

Prvi dan konferencije održan je u Beogradu u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ .  Nakon pozdravnih reči i uvodnih napomena  koje su dali  prof. dr Gordana Dražić, Dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“  i mr Zlatko Dragosavljević,  direktor  JP PEU Resavica, usledilo je predstavljanje projektnih aktivnosti  Istraživačko razvojnog centra Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“  na polju biodegradacije i ekoremedijacije zemljišta u Srbiji (prof. Dr Gordana Dražić),  kao i završenih i planiranih aktivnosti  na formiranju Ekološkog Informacionog Sistema degradiranih prostora Republike Srbije u okviru projekta „Degradirani prostori Republike Srbije“ (Doc. Dr Boris Vakanjac ).

U nastavku prvog dana skupa, tokom dve sesije koje su usledile, predstavljeno je ukupno 18 radova od strane stručnjaka Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za šumarstvo, Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja iz Beograda, Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Urbanističkog  zavoda Beograda,  Instituta za opštu i fizičku hemiju, Hemijskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu, Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Beograda,  Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Veterinarskog specijalističkog  instituta „Kraljevo“, Fakulteta za Evropske studije iz Slovačke  i LMBV International iz Nemačke, kao i Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“. Stručnjaci iz Međunarodnog centra za ekoremedijaciju iz Slovenije nisu bili u mogućnosti da prisustvuju konferenciji i predstave svoje radove.

Nakon svake prezentacije učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju o datoj temi, pri čemu je naročito bila interesantna diskusija sa stručnjacima iz Slovačke i Nemačke, koja je uključila i poređenje načina rekultivacije površinskih kopova lignita i ekoremedijacije degradiranih prostora kroz pošumljavanje u EU i Srbiji, kao i diskusiju o mogućim načinima finasiranja predstavljenih metoda.

KonferencijaKonferencijaKonferencija

KonferencijaKonferencija

Drugi dan međunarodne konferencije “Degradirani prostori & ekoremedijacija”, održan je u naučno-istraživačkom centru „Domvs scientiarvm”-Viminiacijum u Kostolcu.
Pored izlaganja radova predviđenih programom konferencije, predviđeno je i obeležavanje dana fakulteta /22. maj/.
Učesnici konferencije, profesori Fakuteta Futura, asistenti, saradnici i studenti su prvo obišli deponiju u Kostolcu kao jedan od značajnih pokazatelja degradacije prostora. Tokom prilaska Viminacijumu mogli su se videti i površinski kopovi TE Kostolac B.
Učesnike je dočekao prof. dr Jordan Aleksić gde je u kraćem uvodnom izlaganju ukazao na degradirane prostore ali i degradacione procese koji se odvijaju na ovom području.
Konferencija je organizovana u atrijumu  „Domvs scientiarvm”-Viminiacijum sa početkom u 10.30 h rimskim posluženjem. Presedavajući sesijom – prof. dr Lidija Amidžić je otvorila konferenciju uvodnim izlaganjem, nakon čega su po predviđenom planu izlagani radovi:

   • T. Potkonjak, Lj. Bajc, A. Vezmar, N. Potkonjak: Uloga strateške procene uticaja na životnu sredinu u kontekstu održivog razvoja- Studija slučaja grada Beograda
    M. Muslić, M. Hubanić, M. Omanović (Bosnia and Herzegovina): GIS u procesu gospodarenja urbanim zelenim površinama
    B. Vakanjac: Eksploatacija mineralnih sirovina – zagađenje i problemi – organizacija GIS baze podataka
    N. Andrić: Zagađivanje voda u Srbiji
    D. Šešlija, T. Milanković: “Zeleni krovovi ” kao metoda ekoremedijacije urbanih ekosistema
    S. Spasić, Z. Jakovljev, G. Dražić: Socio ekonomski aspekti ekoremedijacije
    D. Škobalj, Z. Jakovljev: Prostorne degradacije prouzrokovane industrijskom proizvodnjom u Republici Srbiji
    N. Layth: Vrsta zemljišta kao jedan od faktora od kojih zavisi brzina kretanja zagađivača
    S. Polić-Radovanović: Filozofija prostora i umetnost u degradiranom urbanom okruženju
    S. Polić-Radovanović: Degradirani prostori kao okruženje objekata kulturne baštine

Nakon izlaganja radova, uz predviđeni koktel obeležen je Dan fakulteta i Međunarodni dan Biodiverziteta sa svim učesnicima i gostima. Predviđeni obilazak lokaliteta Viminacijum /Rimska grobnica cara Histilijana, ulazni deo sa ostacima kapije vojnog logora i ostatke rimskog kupatila “Terme”/ obavljen je u pratnji profesionalnog vodiča.
Završetak konferencije je održan po predviđenom rasporedu na Sportskom aerodromu u Kostolcu, kao jedinstvenom primeru uspešne remedijacije pepelišta Termoelektrane “Drmno” koje je danas pretvorena u zelenu avionsku pistu. Predsednik kluba Petar Čabović je dočekao učesnike i u kraćem izlaganju prikazao proces realizacije remedijacije pepelišta kroz prenamenu i rekultivaciju prostora.
Studentkinja Ivana Mirčić, je iskusila kratku vožnju avionom, nakon čega ju je predsednik kluba Petar Čabović nagradio simboličnim poklonom za hrabri poduhvat.
Organizatori su imali posebno zadovoljstvo da ugoste i najmlađeg učesnika proslave dana fakulteta Anju Jovanović /5 godina/, koja je propratila je sve aktivnosti tokom drugog dana konferencije.
Sam završetak konferencije obavljen je u salonu upravne zgrade aerodroma, gde se dekan fakulteta prof. dr Gordana Dražić zahvalila učesnicima i izrazila zadovoljstvo zbog uspešnog rada konferencije.
U neformalnom razgovoru nakon zatvaranja konferencije, predsednik Saveta fakulteta g-din Zoran Damjanović i direktor istraživačko razvojnog centra FPE Futura su sa predstavnicima RCADR, Divulje razmenili pozitivna iskustva u dosadašnjem radu i međusobnoj saradnji ove dve institucije i izrazili zadovoljstvo zbog stvorenih preduslova za nastavak uspešne buduće saradnje.

KonferencijaKonferencijaKonferencijaKonferencijaKonferencijaKonferencijaKonferencija
KonferencijaKonferencijaKonferencija

*             *             *

Međunarodna konferencija «Degradirani prostori & ekoremedijacija»,  nastavila je raspravu stručne javnosti o problemu degradiranih prostora u Srbiji, iniciranoj na međunarodnoj konferenciji «Ekoremedijacija 1», održanoj u Paraćinu 2007 i istakla potrebu za integralnim pristupom  rešavanju ovog problema, što podrazumeva izradu jedinstvene baze podataka zatečenog stanja degradiranih prostora Republike Srbije, integrisanu u ekološki informacioni sistem (EIS) i saradnju svih relevantnih institucija, stručnjaka, predstavnika zagađivača i lokalnog stanovništva na implementaciji predloženih mera  ekoremedijacije.


 

11.05.2010.

GOST PREDAVAČ

Dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretar za životnu sredinu, biće gost Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ u okviru Programa Projekat & Posao. Dr Puzović će u četvrtak 13. maja 2010. godine u 13.00 časova održati predavanje na temu „Procena ekološke štete“.

Pozivamo studente osnovnih i master studija i sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.


 

04.05.2010.

GOST PREDAVAČ

U ponedeljak 10.05.2010. godine u 11 časova (u terminu predavanja iz predmeta Zagađivanje zemljišta) gost Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ u okviru Programa Projekat & Posao biće gospodin Vladimir Janković iz Unije ekologa – Uneco Paraćin.

Gospodin Janković će održati predavanje na temu Оtpad kao urbanoindustrijski zagađivač zemljišta“. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.


 

28.04.2010.

RADNA POSETA REPUBLICI SLOVAČKOJ

Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ tokom 2010. i 2011. godine realizuje projekat bilateralne saradnje sa Fakultetom za evropske studije i regionalni razvoj u Nitri pod nazivom „Uporedna istraživanja adaptabilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu južne Slovačke i Srbije“, podržan od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Istraživački tim projekta u sastavu prof. dr Gordana Dražić i Doc. dr Jelena Milovanović, u pratnji kolega Nenada Mitića, master studenta FPE Futura i Dimitrija Aleksića – istraživača saradnika, realizovao je prvu trodnevnu radnu posetu partnerskom fakultetu u Nitri u periodu 21 – 23. april 2010. godine.

Tokom boravka u Nitri dogovorena je dinamika aktivnosti dvogodišnjeg bilateralnog projekta, koja je i započeta posetom energetskoj plantaži vrba, osnovanoj od strane partnerskog fakulteta i pripremom reznica vrba za potrebe osnivanja eksperimentalne plantaže u Srbiji. Takođe, srpska strana je obezbedila partnerima rizome miskantusa za potrebe osnivanja ogleda na području Slovačke.

Rukovodioci projekta, prof. dr Zuzana Jurekova i prof. dr Gordana Dražić, su usaglasile metodologiju budućeg uporednog praćenja parametara rasta, razvoja i energetskog potencijala vrba i miskantusa u eksperimentalnim plantažama na području partnerskih država. Članovi istraživačkog tima iz Slovačke će posetiti Fakultet „Futura“ i plantažu miskantusa tokom maja meseca, dok je naredna poseta Slovačkoj od strane naših istraživača predviđena za mesec jul.


 

26.04.2010.

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI

Profesori, asistenti i saradnici u nastavi FPE „FUTURA“ učestvovali su na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Životna sredina i biodiverzitet“, koja je održana u periodu 22-24. april 2010. godine, u organizaciji Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Profesori, asistenti i saradnici u nastavi FPE „FUTURA“ izlagali su sledeće radove:

Tematska celina: Uticaj proizvodnje na zagađenje životne sredine
Uticaj antropogenih faktora na kvalitet vode reke TamišNada Babović, Dejan Marković, Zoran Jakovljev, Dragan Marković
Energija biomaseUroš Radojević, Mirjana Aranđelović

Tematska celina: Pravni i ekonomski aspekti zaštite životne sredine i biodiverziteta
Biodiverzitet i novine u zakonodavstvu Republike SrbijeVladan Joldžić, Daniela Cvetković, Zoran Jakovljev
Institucionalni okvir od značaja za zaštitu biodiverziteta na međunarodnom nivouVladan Joldžić, Zoran Jakovljev, Slobodan Spasić
Institucionalni okvir u Republici Srbiji od značaja za zaštitu biodiverzitetaVladan Joldžić, Slađana Đorđević, Zoran Jakovljev
Zaštita biodiverziteta, učinjeno na međunarodnom nivou, a od značaja za SrbijuVladan Joldžić, Slobodan Spasić, Zoran Jakovljev


 

02.04.2010.

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI „OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD“

Predstavnici  Fakulteta za primenjenu ekolgiju Futura, izlagaće rad pod naslovom „Identifikacija deponija komunalnog otpada na teritoriji Opštine Kikinda“  u okviru poster sekcije 40. konferencije „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, koja se ove godine održava u Subotici od 29.03-01.04. pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, Ministartva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede – Direkcija za vode i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Autori rada su Zoran Jakovljev, Vanja Ilić i Slobodan Spasić. Organizator konferencije je Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.

Cilj konferencije je razmena iskustava u upravljanju otpadom i otpadnim vodama u cilju unapređenja stanja životne sredine u Republici Srbiji.
U okviru konferencije, biće organizovane stručne studijske posete postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici i Budimpešti, kao i postrojenju za insineraciju otpada u Budimpešti.


 

25.03.2010.

GOST PREDAVAČ

U petak 26.03.2010. godine u 12 časova gost Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ u okviru Programa Projekat & Posao biće gospodin Dragoljub Janković, direktor za Balkan firme „Ekoset“. Gospodin Janković će održati predavanje na temu „Integralna, industrijska i organska proizvodnja hrane (ekološka sertifikacija kvaliteta zemljišta)“.Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju.


 

15.03.2010.

BILATERALNA SARADNJA SA REPUBLIKOM SLOVAČKOM

Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta „Singidunum“ odobren je projekat bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2010-2011. godinu od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Bilateralni projekat pod nazivom SK-SRB-0029-09Uporedna istraživanja adaptabilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu južne Slovačke i Srbije“ biće realizovan u saradnji sa Fakultetom za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog univerziteta u Nitri, uz angažovanje pet istraživača iz svake institucije. Istraživači Fakulteta „Futura“ koji učestvuju u realizaciji projekta su: Prof. dr Gordana Dražić – rukovodilac projekta, Doc. dr Jelena Milovanović, Doc. dr Maja Mitić, Nada Babović i Ana Đorđević.

Osnovni rezultat projekta, pored formiranja međunarodnog istraživačkog tima, transfera znanja, razmene informacija i jačanja kapaciteta, biće monografija međunarodnog karaktera „Metodološke smernice za gajenje energetskih useva i biljaka“, koja će biti izrađena na osnovu rezultata podizanja i praćenja eksperimentalnih plantaža miskantusa, vrba i topola, osnovanih na području Slovačke i Srbije. Projekat bilateralne saradnje predstavlja adekvatan nastavak i nadogradnju aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta tehnološkog razvoja TR20208 „Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku proizvodnju“.


 

13.03.2010.

FUTURA MEĐU ORGANIZATORIMA EnE10

Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta „Singidunum“ je jedan od organizatora Šeste regionalne konferencije „Životna sredina ka Evropi – EnE10“, koja će biti održana 7. i 8. juna 2010. godine u prostorijama Privredne komore Srbije. Tema prvog dana konferencije biće Zeleno obrazovanje, dok će tokom drugog dana biti predstavljeni radovi na temu Zelena ekonomija.

Vodeći organizatori konferencije su Ambasadori životne sredine i Privredna komora Srbije, a svoje predstavnike u odborima konferencije imaju i Ministarstvo prosvete RS, Ministarstvo odbrane RS, Ministarstvo spoljnih poslova RS, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja RS, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitet UNION i Univerzitet EDUCONS.

Predstavnik Fakulteta „Futura“ u Naučno-recenzentskom odboru konferencije je Dr Jelena Milovanović, dok Daniela Cvetković učestvuje kao član Organizacionog odbora. Prvi poziv za konferenciju, registracioni formular i uputstvo za pripremu radova možete preuzeti ovde.
 
Poziv za učešće na EnE10
Registracioni formular
Uputstvo za pripremu radova


 

09.03.2010.

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

Međunarodna konferencija pod nazivom „Šumski ekosistemi i klimatske promene“ održana je 9. i 10. marta 2010. godine u Beogradu, u organizaciji Instituta za šumarstvo Beograd, Međunarodne unije istraživačkih organizacija u šumarstvu (IUFRO) i Evropskog instituta za šumarstvo (EFI).

Prof. dr Gordana Dražić i Doc. dr Jelena Milovanović, kao predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta „Singidunum“, učestvovale su na konferenciji sa originalnim naučnim radom pod nazivom „Forest lands valorization possibility through fast growing energy crop Miscanthus x giganteus cultivation“, koji prikazuje mogućnosti i opravdanost uzgajanja energetskog useva Miscanthus x giganteus na ostalom šumskom zemljištu slabijeg kvaliteta.

Istraživanja predstavljena u ovom radu realizovana su u okviru aktivnosti na projektu TR20208 „Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu”, podržanom od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.


 

03.03.2010.

DEGRADIRANI PROSTORI REPUBLIKE SRBIJE

Istraživačko-razvojni centar Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura započeo je realizaciju projekta „Degradirani prostori Republike Srbije – identifikacija, modelovanje i ERM plan“, koji će sufinansirati Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Realizacija projekta će trajati 9 meseci.

Partneri projekta su Regionalni ERM centar iz Paraćina, LIMNOS – kompanija za primenjenu ekologiju (Slovenija), SENES Consultants Ltd (Kanada) i Univerzitet u Mariboru (Međunarodni centar za ekoremedijaciju). Rukovodilac projekta je Prof. dr Gordana Dražić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju, a koordinator projekta je Mr Borislav Vulić. Članovi projektnog tima su eminentni eksperti iz različitih oblasti, čime je obezbeđen neophodan multidisciplinarni pristup realizaciji projekta.

Cilj projekta je izrada ekološkog informacionog sistema (EIS) degradiranih prostora Republike Srbije, kao i predlog mera ekoremedijacije (EMR plan). U okviru projekta biće organizovana međunarodna konferencija „Degradirani prostori i ekoremedijacija“, koja će okupiti strane i domaće stručnjake iz oblasti šumarstva, geologije, poljoprivrede, prostornog planiranja, upravljanja otpadom i sl. Projektne aktivnosti će obuhvatati prikupljanje i analizu postojećih podataka, terenski rad, formiranje baze podataka i numeričko modelovanje procesa i oblika degradacije, koje će biti relizovane kroz nekoliko faza. Ovaj integralni program rezultiraće publikovanjem sintezne studije, koja će sadržati sve podatke do kojih će doći članovi projektnog tima.


 

03.03.2010.

SAOPŠTENJE

U četvrtak 4. marta 2010. godine, delegacija rukovodilaca sektora Elektroprivrede Srbije, na čelu sa g. Mihailom Gavrićem direktorom Sektora za upravljanje životnom sredinom za celu Elektroprivredu Srbije, biće u radnoj poseti Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

Tom prilikom gosti će, u okviru jednočasovnog predavanja, predstaviti aktivnosti i projekte koji se u okviru Elektroprivrede Srbije sprovode na polju zaštite i očuvanja životne sredine, kao i osnovne zakonske obaveze i pravce razvoja u narednom periodu. Nakon predavanja održaće se okrugli sto o mogućnostima intenziviranja saradnje na projektima zaštite životne sredine, sa prezentacijom predloga konkretnih projekata, na kojem će osim stručnjaka iz Elektroprivrede Srbije i sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, prisustvovati i pozvani istaknuti domaći stručnjaci iz šire oblasti procesa i uređaja za praćenje i zaštitu životne sredine.

Imajući u vidu značaj ovog skupa, pozivamo sve saradnike i prijatelje Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, kao i zainteresovane studente master i osnovnih studija da, 4. marta 2010. godine u 11 sati, prisustvuju predavanju u velikoj sali Fakulteta.


 

18.02.2010.

PREDAVANJE ASISTENTA SLOBODANA SPASIĆA NA MEĐUNARODNOM SEMINARU

Mr Slobodan Spasić, asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, održao je 11.02.2009. godine predavanje na temu „Ekološka etika i ljudska prava pred globalnim izazovima budućnosti’’ na međunarodnom seminaru pod nazivom „Youth Facing Global Challenges for Sustainable and Peaceful Future“, koji je u organizaciji Volonterskog centra Vojvodine održan u Sremskim Karlovcima od 07-15. februara 2009. godine.

Seminar je organizovan u okviru GAIA grupe – SCI tematske grupe za održivost i klimatske promene, i obuhvatio je teme kao što su: klimatske promene i biodiverzitet, klimatske promene i prirodni resursi, ekološki otisak, klimatski pregovori i uloga civilnog društva, uticaj klimatskih promena na ljudsko društvo (migracije, ljudska prava), transformacija kultura – od konzumerizma ka održivosti, permakultura i ekosela, itd.

Na seminaru je učestvovalo 30 aktivista i aktivistkinja iz Poljske, Italije, Rusije, Nemačke, Francuske, Španije, Hrvatske, Makedonije, Albanije i Srbije.


 

28.12.2009.

ODBRANA PRVE DOKTORSKE DISARTACIJE NA FAKULTETU FUTURA

Na Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta „Singidunum“28.12.2009.godine sa početkom u 11:00 časovamr Jelena Milovanović odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Ekološko-genetičke osnove varijabilnosti hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967) u Srbiji“, pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Gordana Dražić, mentor i član
Prof. dr Lidija Amidžić, predsednik Komisije za javnu odbranu
Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić, komentor i član

Jelena Milovanović je diplomirala na Šumarskom fakulteta Univerziteta u Beogradu 2004. godine kao najbolji student. Po završetku fakulteta upisala je magistarske studije na istom fakultetu i, kao istraživač-stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, 2007. godine odbranila magistarsku tezu iz oblasti genetike šumskog drveća i očuvanja šumskih genetičkih resura, pod naslovom: „Proučavanje unutarvrsnog varijabiliteta omorike (Picea omorika Panč./Purkyne) primenom genetičkih
markera”.

Kao savetnik za održivi razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, radila je u Sektoru za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tokom 2007. i 2008. godine.
Učestvuje kao ekspert na više međunarodnih projekata (UN Country Team, FAO, IUCN, TEMPUS), kao istraživač na više naučnoistraživačkih projekata i ima preko 40 objavljenih originalnih naučnih radova.
Od septembra 2008. godine izabrana je za asistenta na Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“.
Odbrani su prisustvovali brojni gosti – saradnici i partneri Future, kao i kolege i studenti Fakulteta Futura.

Nakon briljantno odbranjene disertacije, usledile su srdačne čestitke, a tom prigodom je i održan svečani koktel u prostorijama fakulteta.


15.12.2009.

GOSTUJUĆE PREDAVANJE  VLADIMIRA JANKOVIĆ

Dana 15.12.2009. gostujući predavač Vladimir Janković, iz UNECO Regionalnog centra Paraćin, održao je na fakultetu za primenjenu ekologiju Futura predavanje na temu „E – tok softver za upravljanje otpadom“ na primeru upravljanja tehnogenim i komercijalnim otpadima rudnika Resavica. On je ovom prilikom studentima u okviru predavanja predstavio rad softvera koji je napravljen za potrebe praćenja stanja kao i izveštavanja prema nadležnim institucijama kada je u pitanju ovaj rudarski kompleks.

Demo verzija E – tok softvera dostupna je javnosti preko web adrese https://www.unecosoft.info/. Ovaj softver svakako predstavlja novinu za Srbiju, a njegovom upotrebom unapredio bi se nivo upravljanja otpadom kod privrednih subjekata – generatora otpada. Takodje, on je ovom prilikom govorio i o trenutnom stanju kada je u pitanju upravljanje otpadom u Republici Srbiji, kao i o aktivnostima i projektima Unije ekologa, Regionalnog centra Paraćin.

Posebna pažnja je bila posvećena usvajanju podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o upravljanju otpadom, čijom bi implementacijom trebalo da se utiče na uspostavljanje adekvatnog sistema za upravljanje posebnim tokovima otpada u Republici Srbiji.


20.11.2009.

„ECO-STATUS REKE TAMIŠ“

U petak, 20.11.2009. godine, u zgadi Skupštine Grada Pančeva, održana je prezentacija projekta „ECO-STATUS REKE TAMIŠ – BANATSKI KAPITAL“. Projekat se realizuje u okviru programa susedske saradnje „Rumunija-Srbija“ , a finansira se iz sredstava predpristupnih fondova EU (IPA) i budžeta Grada Pančeva. Nosilac projekta je Grad Pančevo, a prekogranični partner projekta je rumunska Opštine Karansebeš.

U realizaciju ovog projekta su uključeni timovi Istraživačko razvojnog centra Fakulteta za primenjenu ekologiju –Futura, Univerziteta Singidunum,
koji jeimao zadatak da izradi integralni katastar zagađivača srpskog dela reke Tamiš, i Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, čiji je zadatak bila izrada studije o kvalietu vode reke Tamiš. Lokalni partner projekta je Regionalna privredna komora Pančevo.

Na otvaranju prezentacije, g-din Borislav Vulić, menadžer projekta, pozdravio je prisutne i održao uvodnu reč, a takođe, pristne je pozdravio i dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, prof. dr Dragan Marković .
Nakon toga, Zoran Jakovljev prezentovao je aktivnosti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na izradi integralnog katastra zagađivača reke Tamiš, kao i dosadašenje rezultate na identifikaciji svih potencijalnih generatora i izvora zagađenja, kako samog rečnog toka, tako i šireg područja u slivu ove banatske reke. U nastavku prezentacije, prof. dr Ivana Teodorović je prisutnima iznela rezultate do kojih je došao tim istraživača sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, kada je u pitanju ispitivanje kvaliteta vode i sedimenta reke Tamiš.

Nakon predstavaljanja dosadašnjih aktivnosti ove dve stručne kuće, menadžer projekta, g-din Vulić je predstavio svoje viđenje i zapažanja do kojih je došao projektni tim u dosadašnjem periodu realizacije projekta. U poslednjem segmentu skupa, održana je diskusija, u kojoj su članovi projektnog tima odgovarali prisutnima na pojedina specifična pitanja koja se odnose na ekološku problematiku reke Tamiš.

Projekat se završava u maju 2010. Godine, kada će se održati statusna konferencija na kojoj će biti prezentovani svi rezultati ovog projekta.


04.11.2009.

Prezentacija projekta Ekološki profil Opštine Kikinda

U svečanoj sali Skupštine Opštine Kikinda stručni tim FPE Futura prezentovao je rezultate istraživanja projekta: Ekološki profil Opštine Kikinda.
Projekat je vodjen pod stručnom koordinacijom prof. dr Jordana Aleksića, direktora Istraživačko razvojnog centra FPE Futura; u izradi projekta su učestvovali stručnjaci i studenti Fakulteta Future, kao i spoljni konsultanti.

U uvodnom izlaganju prezentacije projekta Dekan FPE Futura prof.dr Dragan Marković je naglasio značaj usmeravanja aktivnosti ka remedijaciji i renaturalizaciji prostora kako sa aspekta ekološke održivosti, tako i sa socio-eknomskog aspekta.

Projekat je prezentovan kroz 3 ključna segmenta:
:: I Kapital prostora
:: II Kapital resursa
:: III Ekološki kapital

Kapital prostora su kroz Ekološki profil, Integrisani GIS i Status ugroženog prostora izložili prof. dr Jordan Aleksić, dipl.ing. Dragan Petrović i doc. dr Maja Mitić sa jasnim akcentom ekološkog profila jedne teritorije kao kohezije ekološke održivosti, ekološkog otiska i ekološke bezbednosti, integrisanog GIS-a kao neophodnog alata i indikatorima koje upućuju na razmere raubovanja resursa koje nije na adekvatan način amortizovano, kao i prepouke monitoringa.

Kapital resursa (vodni, glina i pesak, nafta i gas, prirodna dobra) izložili su dr Pavle Babac, prof. dr Boris Vakranjac, dipl.ing. Tijana Čoporda Mastilović i Bch Daniela Cvetković. Prikazani su podaci koji ukazuju potencijal, ali i na prekomernu ekpsloataciju, rizici zagađenja i mogućih hazarda, kao i ugroženost retke faune i procentualno iskazana nedovoljnost zaštićenih područja.

Treći segment prezentacije projekta – Ekološki kapital prikazan je kroz ekološku štetu, ekološke nadoknade i ekološke investicije. Prof. dr Gordana Dražićje ukazala na degradirane akvatičke ekosisteme, kao i na mogućnost remedijacije istih; dipl. ekolog Zoran Jakovljev je sublimirao dolazeće epidemične opasnosti od divljih deponija, a u brojkama potrebnih i mogućih ekoloških nadonada kao i suštinu, značaj i vrste ekoloških investicija izložili su mr Borislav Vulić prof. dr Jordan Aleksić.

Predsednik Opštine Kikinda g-din Ilija Vojinović je u završnom komentaru izneo:
„Sada nam je malo jasniji ambijent u kome živimo i radimo. Ekološke otiske moramo upotpuniti i sa svim drugim aspektima koji nisu bili u ovom projektnom zadatku a za nas su značajni, kao što je resurs zemljišta koga imamo u velikim količinama, resurs šuma koga nemamo, resurs vazduha koji je opterećen, resurs klime koji se menja.
Eksperti nam sugeriraju da izradimo GIS i Ekološki informacioni sistem i da na njima uspostavimo Sistem ekološkog monitoringa. To jesu naši ciljevi….“

Više o projektu Ekološki profil opštine Kikinda možete pročitati na stranici Istraživačko razvojnog centra – Projektne aktivnosti.


31.10.2009.

U četvrtak, 29.10.2009. godine, na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, održan je Javni čas na temu klimatskih promena.
Povod organizovanja ovog časa je nedelja UN koja je ove godine pod sloganom „Probudi se, pokreni se“. Ovom času su prisustvovali studenti Fakulteta Futura, studenti Fakulteta za medije i komunikacije, studenti Šumarskog Fakulteta kao i učenici matematičke gimnazije.

Dobrodošlicu je poželela Dekan Fakulteta za medije i komunikacije Nada Popović Perišić a studentima, novinarima i ostalim prisutnima su se obratili Ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić, Stalni koordinator UN za Srbiju William Infante, Državni sekretar Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Ivica Radović, PR Pireus banke Miroslava Nešić-Mikić i prof.dr Dragi Antonijević sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

Detaljnije prezentacije svih govornika možete pogledati na sajtu UN.


22.09.2009.

ENVIRONMENTAL BEST PRACTICES CONFERENCE

U Krakovu, Poljska, održana je The second Iinternational ENVIRONMENTAL BEST PRACTICES CONFERENCE i u njenom okviru AGFES Education Workshop, u periodu 14.-18. septembra 2009.g. Na ovoj konferenciji ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ učestvovala je prof dr Gordana Dražić sa predavanjem pod naslovom : Environmental impact on Miscanthus giganteus biomass quality measured as ecosystem processor activity. Rad koji je saopšten naišao je na zapaženo interesovanje naročito istraživača iz Nemačke, Velike Britanije i Indije koji su učestvovali u vrlo plodnoj diskusiji. Istraživanja čiji su rezultati prezentovani su vršena u okviru projekta „Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu“ Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Prisustvo EBP2 konferenciji je omogućilo ovo Ministarstvo i FPE „Futura“.

U organizaciji EBP2 konferencije su učestvovale sledeće institucije: Faculty of Chemistry, Jagellonian University, Cracow; Faculty of Environmental Sciences and Fisheries, University of Varmia and Mzury in Olsztin; „PRO CHEMIA“ Foundation, Cracow; Institute of catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Cracow; Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Offenburg i College of Food, Agricultural and Environmental Sciences, Ohio State University, Ohio, USA.

Rad EBP2 se odvijao u okviru 7 tematskih oblasti: Remedijacija životne sredine, Tretman otpadnih voda, Upravljanje čvrstim otpadom, resursi i menadžment ekosistema, Alternativni izvori energije, Toksikologija životne sredine i Granični fenomeni u naukama o životnoj sredini. Na Konferenciji je saopšteno 8 plenarnih referata po pozivu, 56 usmenih predavanja i prikazano je 88 postera, izvedene su i dve radionice okrenute medjunarodnoj saradnji, što je naročito značajno s obzirom da su na konferenciji učestvovali istraživači iz 19 država sa svih kontinenata.

environmental best practices


05.07.2009.

16–18. 06. 2009. učešće fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ na Međunarodnom savetovanju „Voda za život“ Primošten, R Hrvatska.

Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa iz Divulja, Republike Hrvatska, u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske i Fakultetom za primjenjenu ekologiju „Futura“ iz Beograda organizovalo je Međunarodno savjetovanje pod nazivom „Voda za život“.

Teme savetovanja su bile:

   • Uticaj klimatskih promena na vodne resurse
   • Zajedničke vode, zajedničke mogućnosti – prekogranična suradnja
   • Uloga vodnih resursa u sprečavanju krize
   • Očuvanje biološke raznovrsnosti na vodama
   • Pravni okviri moguće saradnje na upravljanju vodama
   • Ublažavanje rizika od poplava i suša
   • Međunarodna prekogranična saradnja u kriznom upravljanju
   • Sigurnost plovidbe na rizike onečišćenja i ostali antropogeni faktori rizika

Prof. dr Dragan Marković, dekan Fakulteta pozdravio je skup u ime Fakulteta za primenjenu ekologiju a profesori i saradnici Fakulteta su odgovorili na predložene teme sledećim predavanjima:
Prof. dr Jordan Aleksić: „Informacioni ekoremedijacioni i monitoring sistem Potisja“ , „Valorizacija prirodnih resursa specijalnog rezervata prirode Zasavica“ i „Evroregion – Zeleni Dunav“.
Prof. dr Gordana Dražić: „Ekoremedijacija: ekosistemski procesor u zaštićenim područjima“
Prof. dr Ranko Orlić: „Evropska zajednica i kvalitet vode“
Bora Vulić: „Ekostatus reke Tamiš“.

primostenprimostenprimostenprimosten


27.03.2009

Prof. dr Dragi Antonijević, Prof. dr Gordana Dražić i Dejan Marković sa fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su učestvovali na tribini „EU DIREKTIVA O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE“ koja je održana 24. marta u Privrednoj komori Beograda


11.03.2009

Profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Dragan Škobalj, učestvovao je na Simpozijumu Plastprogres 09, koji je održan 10.03. u Privrednoj komori Srbije, i izložio rad: Proizvodnja prozorskih profila sa aspektom zaštite životne sredine.
Prezentaciju možete pogledati ovde


21.10.2008.

Prof. Dr Dragica Vilotić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedan od autora publikacije„Ekskurziona flora šuma Srbije“ i drugih brojnih publikacija, sa zadovoljstvom se odazvala pozivu i biće gost Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ 27. oktobra 2008. godine.
U terminu teorijske nastave iz predmeta Menadžment prirodnih vrednosti, sa početkom u 9 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, prof. Vilotić će održati predavanje na temu održivog korišćenja obnovljivih prirodnih resursa.
Imajući u vidu temu predavanja, pozivamo sve studente (osnovnih i master studija), sve nastavnike i saradnike Fakulteta i ostale zainteresovane da prisustvuju prezentaciji i uzmu aktivno učešće u diskusiji.


17.10.2008.

Gospodin Branislav Milić, predstavnik Nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ i menadžer projekta„Municipal Economic Development in the Danube Region“, pozitivno je odgovorio na upućeni poziv i biće gost Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ 25. novembra 2008. godine.
U terminu praktične nastave iz predmeta Upravljanje projektima, sa početkom u 12 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, gospodin Milić će prezentovati aktivnosti GTZ-a u Srbiji, sa naglaskom na GTZ politiku upravljanja projektima.
Imajući u vidu značaj institucije koju predstavlja gospodin Milić i njenih aktivnosti na području Srbije, pozivamo sve studente (osnovnih i master studija), sve nastavnike i saradnike Fakulteta i ostale zainteresovane da prisustvuju prezentaciji i uzmu aktivno učešće u diskusiji.


03.10.2008.

Učešće Fakulteta Futura na Drugoj međunarodnoj ERM konferenciji

Docent Dr Maja S. Mitić i asistent magistar Mirjana Roksandić su u periodu od 24-25. septembra 2008. boravile u Celju na Drugoj međunarodnoj ERM konferenciji. Prvi dan konferencije između ostalih radova izložen je bio i rad pod nazivom „The need for river restoration as an ecoremediation method of degradated lands“, koji su pomenuta dva predstavnika našeg Fakulteta napisala i koji će biti objaveljen u zborniku radova sa ove konferencije. Drugi dan konferencije bio je posvećen ekskurziji i obilasku mokrih polja u okolini Celja. Ekskurzija je izvedena pod stručnim vođstvom prof. Dr Danijela Vrhovšeka.


14.05.2008.

Predavanje o ekoremedijaciji

U sredu 14. maja u 10 casova u Velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura održano je predavanje na temu „Ekoremedijacija“. Predavac je bila prof. dr Ana Vovk-Korže iz Medjunarodnog centra za ekoremedijaciju u Mariboru, redovni profesor Univerziteta u Gracu i Univerziteta u Mariboru. Predavanju su pored studenata i profesora Fakulteta prisustvovali i predstavnici republickih institucija koje se bave zaštitom životne sredine. Ovo predavanje je samo prvi dogadjaj na putu saradnje izmedju Fakulteta Futura i Univerziteta u Mariboru, nakon nedavno potpisanog Ugovora o saradnji.


30.04.2008.

Poseta Sloveniji

Delegacija fakulteta (prof. dr Dragan Markovic, dekan i prof. dr Jordan Aleksic, predsednik Saveta) boravila je u poseti Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) u periodu od 27. do 30. aprila 2008. godina. Tokom posete se razgovaralo o vidovima saradnje, a na kraju je i potpisan Ugovor o Saradnji izmedju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura. Ova saradnja podrazumeva razmenu iskustava, zajednièki nauèno-istraživaèki rad, kao i programe za studentsku razmenu prema Bolonjskoj deklaraciji.


28.04.2008.

Potpisivanje ugovora o medunarodnoj saradnji na projektu EUREKA

Ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura prof. dr Dragan Markovic potpisao je ugovor o saradnji na projektu Eureka sa predstavnicima Kompanije za primenjenu ekologiju Limnos LTD i Institutom Jozef Stefan, oba iz Slovenije. Glavni cilj saradnje je završavanje Projekta Eureka pod nazivom „Poboljšanje kvaliteta vode za pice pomocu mokrih polja“. Kroz Eureka projekat cilj je da se stvori nova tehnologija i uspostavi mreža saradnje izmedu slovenackih i srpskih kompanija i organizacija koje vrše istraživanja na polju tremana vode za pice.


23.04.2008.

Konferencija „Ekološki fondovi“

U Obrenovcu je 22. i 23. aprila 2008. godine održana Konferencija „Ekološki fondovi – modeli i instrumenti“. Organizatori Konferencije su bili Ministartvo za zaštitu životne sredine, OEBS, Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Eko Fond Obrenovac i Unija ekologa – UNECO. Program Konferencije možete preuzeti ovde. Na konferenciji je bilo reci o formiranju eko fondova, njihovom funkcionisanju i iskustvima, kao i izazovima u praksi. Jedan od glavnih zakljucaka Konferencije je da treba nastaviti sa periodicnim okupljanjem predstavnika Fondova, kao i da postoji potreba za povezivanjem svih lokalnih fondova u neku vrsu Foruma eko fondova Srbije. Materijal za Konferenciju možete preuzeti ovde. Prezentacije sa Konferencije mozete prezeti ovde.


22.04.2008.

Dan planete Zemlje

Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura se i ove godine prikljucuje obelezavanju Medjunarodnog dana Planete Zemlje. Centralna manifestacija ce biti organizovana 22. aprila od 12 do 14 casova na platou kod Hotela Jugoslavija i na zašticenom prirodnom dobru Veliko Ratno Ostrvo.
Program proslave možete preuzeti ovde.
Ocekujemo vas.


23.03.2008.

Seminar o Agro-eko turizmu

Fakultet za primenjenu ekologiju – FUTURA i Otvoreni univerzitet Subotica su od 20. do 23. marta organizovali seminar na temu „Agro-eko turizam: Ruralni razvoj zasnovan na održivosti i agro-eko turizmu“.
Ovaj seminar je obuhvatio razlicite teme koje se ticu ove problematike:
Održivi turizam:
strategija i modeli (prof. dr Jordan Aleksic), Elementi ruralnog razvoja Srbije u teoriji i praksi (prof. dr Boško Kovacevic), Lokalni razvoj i planiranje lokalnog razvoja (dipl. menadžer Vladimir Jankovic), Udruživanje, klasteri i kooperative (prof. dr Boško Kovacevic), Marketing miks u agro – eko turizmu (dipl. oecc Dejan Zvekic),
Seosko domacinstvo:
zakonski okvir, sezonalnost, start porodicnog biznisa (dipl. prav. Vesna Vandic), Mogucnosti razvoja agro – eko turizma u Srbiji (mr Ljuba Jovanovic), Integralno planiranje u održivom turizmu (mr Ljuba Jovanovic), Investicije za uredenje i opremanje seoskog domacinstva (dipl. prav. Vesna Vandic),
Seoska kooperativa Agro turs:
normativna akta, stejkholderi sela u DMO (Slobodan Mitrovic), Najbolje prakse u agro – eko turizmu (dipl. prav. Slobodan Simic), Ekonomija prirodnog kapitala (prof. dr Boža Draškovic), Ekoturizam – modeli i izazovi (prof. dr Jordan Aleksic),
Investicije za selo i atar:
Fond za razvoj, finansijska sredstva (dipl. menadžer Vladimir Jankovic), Modeli finansiranja seoskog turizma (Sladana Ðoerdevic), Iskustva najboljih praksi u eko-etno-turizmu (dipl. biolog Predrag Petrovic).