Adaptacija na klimatske promene uređenjem zelenih površina

U sklopu realizacije projekta „Adaptacija na klimatske promene uređenjem zelenih površina u školskom dvorištu“ čiji je investiror grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, MSc Goran Knežević – asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura izradio je Idejno rešenje „FITOREMEDIJACIONO POLJE“ koje je prihvaćeno u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Beograda i implementirano u projekat. Projekat je u završnoj fazi i instalirana su fitoremedijaciona polja u dvorištu OŠ „20. oktobar“ na Novom Beogradu.

Fitoremedijaciona polja za prečišćavanje kišnice su razvijena na osnovu poznavanja strukture i funkcije prirodnih akvatičnih ekosistema. Osim primarne namene koja je prikupljanje i prečišćavanje kišnice sa betonskih površina školskog dvorišta, fitoremedijaciona polja imaju edukativnu namenu. U sklopu realizacije nastave učenicima osnovne škole, roditeljima i ostalim zainteresovanim biće detaljno prikazan biloški tretman kontaminiranih voda.

Fitoremedijaciona polja su inovativno rešenje i prvi korak u nizu mera koje će se koristiti u cilju ublažavanja sve intenzivnijih klimatskih promena i uklanjanja polutanata iz atmosfere koji padavinama dospevaju na tlo.

Pozovite nas