26. međunarodna konferencija „International Conference Ecological Truth and Environmental Research“ (EcoTer)

Od 12. do 15. juna 2018. godine održana je 26. međunarodna konferencija „International Conference Ecological Truth and Environmental Research“ (EcoTer) na Borskom jezeru.
FPE FUTURA predstavljen je radovima:

1.    13.juna 2018.
GRASSLANDS IN ECOREMEDIATION IN AGRICULTURE, URBAN ECOSYSTEMS AND LANDFILLS*,
autora: G. Dražić, J. Ikanović, N. Dražić, Ž. Lakić, P. Krsmanović.

2.    14. Juna 2018
MECHANICAL PROPERTIES OF A NEW INSULATION MATERIAL BASED ON MISCANTHUS X GIGANTEUS**,
autora: I. Jelić, D. Zakić, A. Savić, D. Antonijević, I. Petrić (udato Šekler)

*Istraživanja su vršena u okviru projekta TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
**Istraživanja su vršena u okviru projekta “Istraživanje energetske, ekološke i ekonomske opravdanosti korišćenja energetske i remedijacione biomase kao nekonstrukcionog građevinskog materijala” Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u saradnji sa drugim institucijama (Mašinskim i Građevinskim fakultetom Univerziteta Beograd i Institutom za ispitivanje materijala – IMS).

Zaključeno je da se međusobna saradnja Tehničkog fakulteta u Boru sa FPE FUTURA uspešno kontinuirano nastavlja i produbljuje u obostranom interesu duži niz godina.
Na skupu su podeljeni infomatori FPE Futura pretstavnicima Upssala University iz Švedske (PhD student Magdalena Marković), prof dr Ladislavu Laziću (Metalurški fakultet u Sisku, Hrvatska) i prof dr Mariji Srbinoskoj, Univerzitet Sveti Kliment Ohridski, Naučni institut za duvan, Prilep, Makedonija.

[st_gallery gallery=“10699,10700,10701,10702,10703,10704,10705,10706,10707,10708″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas