Poseta Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura u poseti Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru. Poseta je upriličena u okviru saradnje u oblasti hidrometalurgije sa ciljem realizacije inovativnih ideje koje mogu biti verifikovane u izuzetno opremljenim laboratorijama Instituta. Ova saradnja ima potencijal da postane podloga za ozbiljne industrijske projekte tretmana voda, reciklaže otpada i razvoja naučne misli.