OBAVEŠTENјE o stavlјanju na uvid javnosti izveštaja Komisije za pripremu izveštaja o prijavlјenim kandidatima

Na osnovu čl. 28. Pravilnika o uslovima i postupku izbora nastavnika i saradnika  na Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, dekan dana 6. novembra 2020. godine daje sledeće

 OBAVEŠTENјE

o stavlјanju na uvid javnosti izveštaja Komisije za pripremu izveštaja o prijavlјenim kandidatima

Univerzitet Metropolitan Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ dana 11. septembra 2020. godine raspisao je konkurs za za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, na koji su se prijavili sledeći kandidati:

306. Nastavnik za uže naučne oblasti: Održivi razvoj, Inkluzija i ekološka ekonomija, Ekološka politika i Socijalna ekologija – jedan izvršilac.

    • dr Viktor Radun.

Fakultet dana 6. novembra 2020. godine na svojoj internet prezentaciji stavlјa na uvid javnosti Izveštaj o prijavlјenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika, u trajanju od 15 dana.

Izveštaj možete preuzeti na sledećem linku

Izveštaj i konkursni materijal nalaze se u biblioteci Fakulteta i dostupni su svim zainteresovanim u radno vreme biblioteke.