Savetovanje o temi „Geoekonomska politika snabdijevanja energijom zemalja Balkana u savremenim uslovima globalizacije i integracija sa posebnim osvrtom na Srbiju i Republiku Srpsku“.

U petak 19.4.2019. na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci organizovano je savetovanje o temi „Geoekonomska politika snabdijevanja energijom zemalja Balkana u savremenim uslovima globalizacije i integracija sa posebnim osvrtom na Srbiju i Republiku Srpsku“.
 
Organizatori savetovanja su Ekonomski fakultet Univerziteta Banja Luka, Društvo ekonomista Beograda i Područna privredna komora u Banja Luci.
 
U radu savetovanja je učestvovao i docent dr Svetozar Krstić sa radom „Energetska transformacija i promene u strukturi potrošnje u narednim dekadama“.
[st_gallery gallery=“12319,12318″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]
Pozovite nas