Studenti fakulteta Futura na Trećem kursu bioekonomije u Češkim Budjejovicama

Treći kurs bioekonomije održava se od 21. do 25. maja 2018. godine na Univerzitetu Južne Bohemije u Češkim Budjejovicama.

Kurs bioekonomije, Univerziteta Južne Bohemije, zasnovan je na multidisciplinarnom pristupu koji pokriva široki spektar tema iz nauke, ekonomije, poslovanja, prava i komunikacija. Zbog toga je program upućen širokom spektru studenata i stručnjaka iz različitih sredina:

  1. Studenti prirodnih nauka, poljoprivrede, ekonomije i drugih društvenih nauka;
  2. Preduzeća koja su već uključena u oblast koja se odnosi na bioekonomiju ili ona koja samo žele da započnu i unaprede svoje znanje i veštine;
  3. Istraživači vezani za bioekonomiju i javnost zainteresovani za ovu temu;
  4. Predstavnici političara i regionalnih vlasti.

Na taj način kurs teži da odgovori na savremene zahteve tržišta, insistirajući na visoko specijalizovanim pojedincima.

Kurs predstavlja domen komunikacije između nauke, politike i prakse. 

Kao i prethodne dve godine, tako i ove, FPE Futura šalje grupu svojih studenata na kurs. Studenti uglavnom prve godina Osnovnih akademskih studija imaće priliku da usavrše svoja znanja i veštine u oblasti koncepta bioekonomije, primenljivosti koncepta bioekonomije u prirodnim naukama i biotehnologiji, inovacionih pristupa u bioekonomiji, procene rizika i javne percepcije značaja bioekonomije. Takođe, prema sopstvenim interesovanjima, studenti će izučavati primenu bioekonomije u održivom korišćenju biomase, proizvodnji biogoriva, zelenim tehnologijama i primeni crvenih biotehnologija. Predstavnici industrije u Češkoj Republici pripremiće i studije slučaja za učesnike kursa, kako bi što bolje razvili veštine rešavanja konkretnih situacija iz prakse. Program kursa obuhvata i jednodnevnu studijsku posetu centru za proizvodnju biološki aktivnih preparata na bazi algi i cianobakterija, kao i posetu najsavremenijim postrojenjima sa tehnologijama dobijanja energije iz bioloških resursa.

Osim sticanja novih veština i znanja, studenti imaju priliku da razmene iskustva i druže se sa prisutnim studentima raznih evropskih univerziteta. U duhu zanimanja za koje se obrazuju, gde su izazovi upravljanja životnom sredinom često izvan nacionalnih okvira, prepoznata je važnost osposobljavanja za timski rad i saradnju sa medjunarodnjim kolegama, koliko već tokom ranog studiranja.

U nastavku su slike iz arhive- ovako je to izgledalo prošlih godina.

[st_gallery gallery=“8272,8271,8273″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

[st_gallery gallery=“8299,8300,8301,8302,8303,8304″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 [st_gallery gallery=“8311,8312,8313″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 [st_gallery gallery=“8314,8315,8316,8317,8318,8319″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

[st_gallery gallery=“8334,8335,8336,8337,8338,8339″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]