Predstavnici Future prisustvovali radionici TAIEX Workshop on Waste Containing Asbestosis

Predstavnici FPE Futura, prodekan za nauku doc. dr Milena Rikalović i doc. dr Ivana Jelić prisustvovale su TAIEX Workshop on Waste Containing Asbestosis koja je organizovana 26. i 27. aprila u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine RS. Cilj radionice bio je edukacija interesnih grupa vezano za zahteve direktive 87/217/EEC koja se bavi prevencijom i redukcijom zagađenja azbestom. Eksperti iz EU (Hrvatska, Italija i Bugarska) preneli su svoja znanja i iskustva vezana za implementaciju i rešavanje problema u ovoj oblasti koje Srbija tek započinje.

Prvog dana radionice prisutni su upoznati sa karakteristikama azbesta kao materijala, mehanizmom toksičnosti, bolestima koje su vezane za izlaganje azbestu, metodama za procenu osobina azbesta, preporukama za pravilan menadžment otpada koji sadrži azbest (sakupljanje, skladištenje, transport i tretiranje) i direktivom 87/217/EEC.

Drugog dana radionice održane su debate u okviru panelnih predavanja vezano za Pravilnik o upravljanju azbestnim otpadom u koja su se uključili i predstavnici fakulteta.

[st_gallery gallery=“10195,10196,10197,10198,10199,10200,10201,10202″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]